Премиера на претставата „Немам каде да се вратам“ на групата за перформанс Кунстверкштат

На 28-ми јуни, во 20:00 часот, во Кино Фросина, Младински културен центар се одржа премиера на претставата „Немам каде да се вратам“ на групата за перформанс Кунстверкштат при Младински образовен форум. Претставата „Немам каде да се вратам“ е претстава за талкањето на сириските бегалци. Да се талка значи и да се трага, да се бега, а во оваа претстава тоа значи и да се најде. Она што ликовите од оваа претстава го наоѓаат е нивниот сопствен однос кон она од кое што бегаат. Дејството се случува во еден од бегалските кампови во Македонија и откако ликовите ќе се соочат со своите задоцнети бури, продолжуваат по својот пат до некоја од европските земји. Текст на претставата е на Милош Андоновски, а режијата на Дени Стојанов. Улогите ги толкуваат: Ангел Таневски, Влатко Јовановски, Ива Цветановска, Ивона Кузмановска, Јана Бангиева, Марина Таневска, Петар Мукоски, Срна Дуковска, Тина Спировска, Филип Христовски и Христина Мирчевска. Овој проект е имплементиран од Младински образовен форум со поддршка од проектот „Развој на капацитети на одбрани чинители кои работат со баратели на азил во Србија и Македонија“. Проектот „Развој на капацитети на одбрани чинители кои работат со баратели на азил во Србија и Македонија“ е воспоставен од German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), а управуван од Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Национално дебатно првенство, 2018 година

Од 22 до 24 јуни 2018 Младински образовен форум  го организираше Националното дебатно првенство на кое се натпреваруваа дебатери од Скопје, Велес, Тетово, Прилеп и Куманово. Првенството се одржа во  СУГСГ “Јосип Броз Тито”. Победнички на овој турнир беа дебатерките: Христина Цветановска и Марија Филиповска.

Второто место го освоија дебатерите Ана Маркоска, Оливера Каменароска и Стефан Митиќ. За најдобра индивидуална говорничка беше избрана Ана Крстевска, втора говорничка беше Христина Цветановска, а третото говорничко место го освои Јана Петрова.

Главната теза на која средношколците дебатираа беше “Овој Дом Верува Дека пристапот до возачка дозвола и конзумирањето алкохол треба да биде определено според тест на интелегенција наспроти возраст”. Турнирот се одржа во World Schools дебатниот формат, на англиски јазик и истиот опфати 5 прелиминарни рунди, полуфинале и финале.

На турнириот се дебатираше и на уште една импромпту теза (тези кои не се однапред најавени):
„Овој Дом Верува Дека Државата треба да забрани уметност создадена од луѓе кои имаат направено неморални акти“.

Целта на турнирот беше да обезбеди простор за напревар за аргументирана дискусија. Во овие неколку денови младите средношколци ги предизвикаа сопствените ставови и дискутираа за одоговорноста што индивидуите ја имаат кон општеството наспроти сопствените права и слободи. Преку истражување, аргументирано изразување и тимска работа, средношколците ги продлабочија своите знаења.

Настанот е организиран од МОФ со поддршка СУГСГ Јосип Броз Тито, и во соработка со Град Скопје.

Националното дебатно првенство е организирано со финансиска поддршка од Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Невработеноста, дискриминацијата, пристапот до образование, младинското иселување и сексуалното вознемирување се клучните проблеми кои беа истражувани од млади истражувачи

Пет истражувачки трудови од млади истражувачи беа промовирани на 12ти јуни 2018 година во ГEM клубот. Истражувчките трудови беа менторирани од искусни истражувачи и со поддршка од Младински образовен форум (МОФ) и Фондации Отворено општество работеа на своите истражувања.  Деветнаесет млади истражувачи се обидоа да обезбедат податоци на темите кои за нив се важни – младинската невработеност, дискриминацијата во образованието, условите за лица со посебни потреби во образованието, младинската емиграција и сексуалното вознемирување. Преку истражувачка работа, овие млади го продлабочуваат знаењето кое го имаме на располагање за креирање подобри политики и разбирање на проблеми и трендовите во општеството.

Куси извадоци од клучните наоди од секое истражување:

 

Невработеноста на младите е сериозен проблем во Македонија, а североисточниот регион има највисока стапка на невработеност. Истражувањето на Симона Ковачевска „Невработеноста на младите лица во Североисточниот регион – предизвици и  проблеми“ ги прикажува  најчестите ставови на младите лица од овој регион. Тие сметаат дека главен фактор за вработување претставуваат врските и политичката определба. Токму затоа најчест начин за барање работа е преку познаници и роднини, а не преку аплицирање на огласи или преку пријавување во АВРМ. Ова може деструктивно да влијае на пазарот на труд и да предизвика демотивација кај младите лица за усовршување и градење кариера. Младите лица треба регуларно да се пријавуваат во Агенцијата за вработување со што ќе ја зголемат веројатноста за вработување, а АВРМ треба поинтензивно да се вклучи во воведување локални мерки за намалување на невработеноста во овој регион.

Жените во Република Македонија секојдневно се соочуваат со сексуалното вознемирување, инспирирани од кампањата #сегакажувам и движењето #meТoo, тројца млади истражувачи (Антонела Глигорова, Мартин Анѓелов и Лина Даневска) истражуваа за „Застапеноста на различните форми на сексуално вознемирување во Р. Македонија“. Податоците укажуваат дека дури во над 90% од случаите сексуалното вознемирување потекнува од вознемирувач кој ужива позиција на моќ над жртвата. Резултатите укажуваат на ниска стапка на пријавување на вознемирувањето, особено поради фактот што жртвите не наишле на поддршка, а исто така и тие самите биле прогласени како виновни за настанот. Пријавувањето во полиција е многу ретко, но како алтернатива на тоа се јавува пријавување на колега, родител, педагог, психолог, пријател, новинар/ка и сл.

 

Според истражувањето на Мартин Нацевски „Улогата на младите во спречување на дискриминацијата во образованието“, наставниот кадар е во најдиректен контакт со самите студенти и од него непосредно зависи квалитетот на предавањата и на оценувањето. Токму поради тоа, оваа категорија најчесто ја злоупотребува својата позиција, применувајќи различен третман кон студенти од различни позадини. Според испитаниците, оваа дискриминација најчесто се манифестира како поинаков пристап при оценувањето, поинаков однос со различните студенти, но и неправедни критериуми при вработувањето или ангажирањето студенти во наставниот процес.

 

Aнализа на условите за лицата со посебни потреби во рамките на средното и високото образование“ изработена од Деа Здравковска, Марија Михајловска, Кристијан Лазаров, Ангела Николовска и Ема Ананиевска претставува анализа за образовната инклузија на учениците и студентите со посебни потреби. Според податоците, вклученоста на лицата со посебни потреби во сите нивоа на образованието е многу ниска, тие честопати се дискриминирани и се соочуваат со низа предизвици во текот на образованието. Инклузијата во образовниот процес најчесто се подразбира како обезбедување физички услови за вклучување на лицата со посебни образовни потреби во редовното образование, наспроти еднаквото вклучување во училишните активности за што е потребно да се обезбедат адекватни услови, образовен кадар и програми. Наодите покажуваат дека нашата држава во моментов сè уште не е подготвена за целосна образовна деинституционализација и целосно отфрлање на стариот образовен процес за лицата со посебни потреби и спроведување на образовна инклузија само во редовните училишта за општата популација.

Резултатите до кои дојдоа Вања Јанева, Јована Ѓорѓиовска, Моника Китаноска и Симон Андов во истражувањто „Зошто младите сакаат да си одат од Македонија? Eксплоративен пристап кон младинската емиграција во Македонија“ ,покажуваат дека 60% од испитаниците сакат трајно да се отселат од државата, без разлика на демографските и социоекономските разлики. Културните фактори на одбивање и на привлекување се издвојуваат како најзначајни за младите, како за нивната одлука да се иселат од Македонија така и за одлуката за враќање во Македонија. Сепак, сите пет групи фактори се важни за одлуките на младите, што уште повеќе ја потенцира неопходноста на меѓуресорски пристап за подобрување на младинскиот стандард за живот во Македонија.

Проектот за менторирање на млади истражувачи имаше за цел да ги поврзе капацитетите и ресурсите на МОФ со знаењето и искуството на стипендистите на Фондациите Отворено општество во корист на млади истражувачи кои за прв пат се занимаваат со општествено релевантни истражувања да креираат квалитетни анализи кои ќе помогнат да се подобрат политиките или да се подигне свеста за важни прашања во Македонија. Студентите и младите истражувачи во земјата немаат доволно можности за самостојно истражување и преку овој процес се обидуваме да го поттикнеме професионалниот развој на дел од младите истражувачи во земјата.

Станица: Студентска по штести пат

Станица Студентска 6.0 се одржа на 29 мај 2018 година, на Филозофскиот факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј.  На студентите им беше понудена  целодневна алтернативна програма исполнета со предавања, работилници, презентирање на истражувања и креативни активности.

 

Станица: Студентска имаше за цел да обезбеди простор за современи предавања кои студентите ретко имаат можност да ги следат на нивните факултети, можност да се информираат за организациите кои се отворени за нив, да учествуваат во работилници, да се запознаат со нови истражувања и да разменат искуства и контакти. Настанот го организираше МОФ со поддршка на Фондации Отворено општество.

 

На Станица: Студентска посетителите можеа да се запознаат и зачленат во 20 младински организации преку отворен саем. Дел од организациите одржаа и свои предавања на факултетот, со што Национален младински совет на Македонија, ЏЕФ Македонија, ХЕРА, ЕМСА, ИАЕСТЕ, Субврезивен фронт, КРИК, Гоу грин, Истражувачко друштво на студенти биолози, Social Impact Award, Сојуз на извидници и индивидуалци истакнати во своите полиња, дадоа придонес кон збогатување на академскиот ден на студентот.

 

Деветнаесет млади истражувачи за прв пат ги презентираа своите нови истражувачки трудови пред своите врсници, поддржани во својот потфат од МОФ и искусни ментори. Приоритетите кои тие ги избраа за своите истражувања се: условите за лица со посебни потреби во образование, дискриминацијата во образованието, емиграцијата на младите, сексуалното вознемирување во Македонија и младинската невработеност.

 

 

 

Деветтото издание на јавниот дебатен настан Аргумент: Организирано изразување

Младински образовен форум (МОФ) на 12мај 2018 година го организираше деветтото издание на јавниот дебатен настан Аргумент: Организирано изразување.

Настанот кој започна во 20 часот се оджи во Музејот на современа уметност во Скопје.

Аргумент: Организирано изразување е целовечерен дебатен настан, чија цел е да ја подобри културата на дијалог и структурата на говорење во јавниот дискурс и да ја промовира аргументацијата како неопходен услов за продуктивна дискусија. И оваа година ветуваме квалитетна дебата на актуелна општествена-политичка тема, прецизно структурирана и организирана на начин на кој ќе овозможи фер дискусија на говорниците на дебатата и на присутната публика.

Тезата на овогодинешниот Аргумент гласеше: Овој дом верува дека дражава со ваква младина (не) треба да се грижи за својата иднина. На истата дебатираа два тима составени од тројца говорници кои ја подржаа или ја негираа тезата.

Афирмативен тим [тим кој ја поддржува тезата] беше составен од Славчо Димитров, Бесфорт Идризи и Тања Царовска, кој тврдеше дека во Македонија нема доволно можности за младите особено оние кои се дел од маргинализираните групи во државата. Дополнително беше истакнато дека државата треба да превземе итни мерки за да ги го спречи бранот на иселување на младите од државата преку реформи во образовниот систем и преку овозможување можности за вработување на малдите. Негациски тим (тим кој ја негира тезата) беше составен од Ивана Туфегџиќ, Коста Петров и Аделина Марку кој тврдеше дека покрај институциите младите се оние кои досега се бореле и треба да продолжат да се борат за своите права и да создаваат можности кои ќе бидат поволни за нив.

Аргумент: Организирано изразување беше поддржан од Фондација Отворено општество Македонија во рамки на јубилејниот настан за одбележување на 25-годишнината од постоењето на ФООМ,  организирана од Младински образовен форум.

Се отвори изложбата „Ана Франк – Историја за денес“ во Штип

Младински образовен форум во соработка со Општина Штип, на 20.02.2018 во просториите на ОМЦ „Киро Глигоров“, ја постави изложбата „Ана Франк – Историја за денес“.

Изложбата во овој град беше поставена до 06.03.2018 година, а за истата беа доста заинтересирани граѓан(к)ите на Штип.

Учениците кои учествуваа во работилницата за водичи, беа од приватното средно училиште „САБА“, додека работилницата ја одрживме во просториите на ОМЦ „Киро Глигоров“.

На самото отворење на изложбата со поздравни говори се обратија Весна Трајковиќ од Младински образовен форум, Кирил Панајотов од ОМЦ „Киро Глигоров и Биљана Казанџиска од Општина Штип.

Изложбата „Ана Франк – Историја за денес“ е составена од 39 панели, преку кои се покажуваа животот на младата Ана Франк, како и за Втората светска војна, имено Холокаустот. До сега изложбата патувала во 15 различни градови во Македонија, додека водичи на посетителите беа млади луѓе, обучени средношколци.

Целта на проектот е да поттикне дискусија и да го покрене вниманието за настаните од блиското минато на Западен Балкан кои се причина за различни поделби и генерирање на конфликти во минатиот век.

Проектот е поддржан од Министерството за култура, Министерството за надворешни работи, Министерство за образование и наука, Амбасадата на Кралството Холандија и Меморијалниот центар на холокаустот на Евреите во Македонија.

Промовирано првото истражување за мониторинг на работата на Агенијата за млади и спорт

Младински образовен форум денес го промовираше истражувањето „Мониторинг и унапредување на работата на Агенцијата за млади и спорт“ со фокус на Агенцијата како носител на креирањето и спроведување на младинските политики. На настанот говореа:  Сафет Незири од Министерството за образование и наука, Младен Фрчковски од Минстерството за труд и социјална политика, Матеј Маневски од Центар за интеркултурен дијалог, Горан Ѓорѓиев од Сојуз на извидници на Македонија, Гордана Цекова од АМС, Мартина Илиевска и Александра Филипова од МОФ.

 

Според истражувањето за перидот 2014-2016г, соработката помеѓу Агенцијата за млади и спорт (АМС) и другите институции била на ниско ниво. Имало малку заеднички проекти и нема уредна документација за активностите. Агенцијата имала константна соработка единствено со МОН и одредена соработка со МИОА, АВРМ и Министерството за култура. Со Министерството за локална самоуправа немало соработка, додека Агенцијата за администрација и МТСП не располагале со информации за соработка со АМС.

 

Соработката со младинските организации била посебно слаба. Во минатите години агенцијата делувала сегрегирачки кон младинските органзации и соработувала само со малку од нив. Од 2014 до 2016 Агенцијата имала потпишано само 11 меморандуми со 6 организации што е мал број за период од три години. Односот на агенцијата кон младите и општата јавност придонел да биде перцепирана како „агенција за спорт“ која ги исклучува младите од своето делување.

 

Правна рамка за млади речиси и да не постои. Освен Националната стратегија за млади, нема правен акт ги уредува прашањата во областа „млади“. Креирање на Закон за млади или Закон за младинско учество е клучно за да регулираат правните празнини, а Агенцијата да добие јасни насоки за да може успешно да ги исполнува своите цели и приоритети.

Според препораките на истражувањето Агенцијата треба да го зајакне секторот млади, да ја ревидира стратегијата за млади и да започне квалитетен процес за креирање на акциски план за млади за 2018-2019. Агенцијата треба воспостави и модели за поддршка на младинските организации.

 

Истражувањето е реализирано во периодот јуни 2017 – јануари 2018, со фокус на соработка со младински организации, соработка со државни институции, правна рамка, внатрешно уредување и работење и перцепцијата на младинските организации и младите.

 

Проектот „Мониторинг и унапредување на работата на Агенцијата за млади и спорт“ е реализиран од страна на Младински образовен форум во периодот од јуни 2017 до јануари 2018 година. Проектот е поддржан од проектот “Граѓанска алијанса за транспарентност – Набљудување на процесот на реформи на јавната администрација од страна на граѓанските организации”, имплементиран од “Фондација Отворено општество – Македонија” (ФООМ) и “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии”, и е финансиски поддржан од Европската унија во рамки на IPA Civil Society Facility and Media Programme 2015.

Аргумент 2015 – Овој дом верува дека меѓупартиските преговори (не) водат до излез од кризата

Mладински образовен форум (МОФ) со задоволство Ве поканува на седмотото издание на јавниот дебатен настан АРГУМЕНТ: ОРГАНИЗИРАНО ИЗРАЗУВАЊЕ.

Настанот ќе се одржи на 16-ти декември (среда) 2015 година, со почеток во 19:00 часот, во Кино Милениум, во Скопје.

АРГУМЕНТ: ОРГАНИЗИРАНО ИЗРАЗУВАЊЕ

е целовечерен дебатен настан чија цел e да ја подобри културата на дијалог и структурата на говорeње во јавниот дискурс и да ја промовира аргументацијата како неопходен услов за продуктивна дискусија. И оваа година ветуваме квалитетна дебата на актуелна општествено-политичка тема, прецизно структурирана и организирана на начин кој ќе овозможи фер дискусија на говорниците на дебатата и на присутната публика.

Тезата на коja заеднички и организирано ќе дискутираме гласи:

ОВОЈ ДОМ ВЕРУВА ДЕКА МЕЃУПАРТИСКИТЕ ПРЕГОВОРИ (НЕ) ВОДАТ ДО ИЗЛЕЗ ОД КРИЗАТА
Афирмативен тим [тим кој ја поддржува тезата]:
Бујар Османи, Фросина Ременски, Петрит Сарачини;

Негациски тим [тим кој ја оспорува тезата]:
Лилјана Поповска, Гордан Калајџиев, Миша Поповиќ;

Модератор:
Огнен Јанески

На дебатата ќе разговараме за три клучни области:
I. Како ќе влијаат преговорите на демократијата во Македонија?
II. Дали преговорите се доволно инклузивни?
III. Какви други механизми се потребни за да се излезе од кризата? Дали има други фактори независни од преговорите кои ќе влијаат на надминување на кризата?

За да можете да присуствувате на настанот, Ве молиме да се регистрирате на следниот линк. Крајниот рок за регистрација е 14ти декември, понеделник, во 12 часот.

 

Видео записите од претходните изданија на Аргумент се достапни на:

Аргумент 2014 – Овој Дом би си заминал од Македонија засекогаш

Аргумент 2013 – Овој Дом (не) би гласал на избори  

Аргумент 2012 – Овој дом верува дека религијата (не) го унапредува општеството 

Аргумент 2011 – Овој дом верува дека во Македонија постои доволно дебата за развој на демократијата

Аргумент 2010 – Oвој дом верува дека проектот Скопје 2014 (не) го унапредува македонското општество

Настанот Аргумент:Организирано изразување е организиран од Младински образовен форум со поддршка од Проектот на УСАИД за граѓанско општество.

Конференција Дијалог и демократија – Магна Карта денес

Hа 11ти декември 2015 година (петок) во Младински културен центар (МКЦ) – Скопје со почеток од 10:00 часот ќе се одржи конференцијата „Дијалог и демократија – Магна Карта денес“. На конференцијата ќе се дискутира за вредностите на оваа повелба и нејзиното значење за човековите права и слободи во современиот свет и досегашниот развој на демократијата.

Ова е финалниот настан после конкурсот за средношколци за есеи на тема „Магна Карта“ кој траеше до 20-ти ноември, 2015 година. Сертификатите на победниците во секоја од трите категории ќе им бидат врачени од страна на Британскиот амбасадор во Македонија, Чарлс Гарет. Тие ќе прочитаат извадок од својот есеј, по што по секој прочитан извадок ќе следува панел од тројца говорници на темата.

На оваа конференција ќе има три панел-дискусии модерирани од Ана Јовковска:

Панел 1 – Историја и влијанието на Магна Карта врз уставноста во светот

Мишо Докмановиќ, Професор на Правен факултет Јустинијан I

Маја Вељанова, Претседателка на ЕЛСА

Константин Битраков, дипломиран правник

 

 

 

Панел 2 –Независно правосудство како предуслов за владеење на правото

Ива Михајловска, Канцеларија на Народен правобранител

Гоце Коцевски, Проектен координатор во Македонско здружени на млади правници (МЗМП)

Мерсиха Смаиловиќ, раководителка на хуманитарната организација „Легис

 

Панел 3 –Демократијата денес и улогата на Магна Карта во нејзиниот развој

Андреја Стојковски, Претседател на Македонски центар за европско образование (МЦЕО)

Јован Близнаковски, Програмски директор на Институт за демократија Социетас Цивилис (ИДСЦ)

Доан Сулејманоски, Предавач во Учиме право програмата на МОФ

 

Вашето учество може да го најавите на https://docs.google.com/forms/d/1ZqnQWd5f2CUPDjHvpwMl-R0Zve9zHurenqPTMQxX5Jc/viewform?usp=send_form

 

Агенда:

09:30 – 10:00 Регистрација на гости и учесници
10:00 – 11:00 Обраќање на Британскиот амбасадор во Македонија, Чарлс Гaрет
Поздравно обраќање од МОФ
Доделување на сертификати и награди на победниците од секоја категорија
11:00 – 12:00 Читање на извадок од победничкиот есеј во категоријата: „Влијанието на Магна Карта врз уставноста во светот“
Панел 1 – Историјата и влијанието на Магна Карта врз уставноста во светот
Мишо Докмановиќ, Константин Битраков, Маја Вељанова
12:00 – 12:30 Пауза за кафе
12:30 – 13:30 Читање на извадок од победничкиот есеј во категоријата: „Независно правосудство како предуслов за владеење на правото“
Панел 2 – Независно правосудство како предуслов за владеење на правото
Ива Михајловска, Гоце Коцевски, Мерсиха Смаиловиќ
13:30 – 14:00 Пауза за кафе
14:00 – 15:00 Читање на извадок од победничкиот есеј од категоријата „Улогата на Магна Карта во развојот на демократијата“
Панел 3 – Демократијата денес и улогата на Магна Карта во нејзиниот развој
Андреја Стојковски, Јован Близнаковски, Доан Сулејманоски
15:30 Доделување на сертификати на сите пријавени на конкурсот за есеи и затворање на конференцијата

 

Тренинг за студентски права

Студенти, запознајте се со своите права и обврски за време на своите студии.  МОФ организира тренинг за права на студенти, преку кој ќе можете да дознаете повеќе како да се стават студиите во мирување; како да се побара и кој има дозвола на бесплатни студии;  како се заштитуваат личните податоци на студентите; распределување на финансиите од давачката ИИКСА; користење на универзитетскиот простор; како да се спротиставите на корупцијата на вашиот факултет; како и за студентското организирање.

Дополнително, дознајте кои се надлежните институции кои работат во сферата на заштита на правата на студентите како академски граѓани, но и како припадници на општествената сфера.

Предавањата ќе се одржат во периодот од 10 до 18 часот, на 12.12.2015 година (сабота), во просториите на Coffice (ул. Мито Хаџивасилев Јасмин).

 

Студентите учесници ќе слушаат предавања од претставници на:

– Државниот просветен инспекторат
– Државната комисија за спречување корупција
– Дирекција за заштита на лични податоци
– Младинскиот образовен форум

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

– да се студенти на еден од факултетите на УКИМ
– да имаат интерес за подобрување на состојбата на студентите во Р. Македонија

Сите заинтересирани студенти може да се пријават најдоцна до 10-ти декември (четврток) 2015 год. до 12 часот на пладне, со испраќање на следниве информации:

1. Факултет
2. Година на студии
3. Возраст
4. Контакт телефон
5. Информација дали студентот членува во некоја организација

Информациите се испраќаат на е-маил адресата:policy@mof.org.mk

Бројот на местата е ограничен. Избраните кандидати ќе бидат известени во четврток, 10-ти декември, во попладневните часови. Тренингот ќе се одржи на македонски јазик.

Настанот е поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанско општество.