МОФ стаф

Извршна директорка
Дона Костуранова  dona_kosturanova@mof.org.mk

Претседателка
Стефани Спировска stefani_spirovska@mof.org.mk

Програмска директорка
Бојана Низамовска bojana_nizamovska@mof.org.mk

Административна директорка
Александра Груевска  aleksandra_gruevska@mof.org.mk

Административен тим
Административна асистентка
Весна Трајковиќ vesna_trajkovik@mof.org.mk
Административна асистентка
Илина Поп-Христова ilina_pophristova@mof.org.mk

Дебатна програма
Програмска координаторка
Теодора Столевска  teodora_stolevska@mof.org.mk
Програмски асистент
Дејан Ризински dejan_rizinski@mof.org.mk

Учиме право програма
Програмски координатор
Димитар Низамовски – dimitar_nizamovski@mof.org.mk
Програмски асистент
Мартин Лазаревски – martin_lazarevski@mof.org.mk

Програма за Истражување, анализа и креирање младински и образовни политики
Програмска координаторка
Мартина Илиевска – martina_ilievska@mof.org.mk
Програмски соработник
Петар Барлаковски – petar_barlakovski@mof.org.mk

Програма за Младински активизам
Програмска координаторка
Сања Стефановиќ  sanja_stefanovik@mof.org.mk
Програмски асистент
Фари Хисени fari_hiseni@mof.org.mk
Локален координатор на МедиаАрт клубови Скопје
Ивона Кузмановска, ivona_kuzmanovska@mof.org.mk

Радио МОФ
Координаторка на Радио МОФ
Стефанија Тенекеџиева – stefanija_tenekedjieva@radiomof.mk

Новинарка и уредничка
Јасмина Јакимова – jasmina_jakimova@mof.org.mk

Новинар и уредник
Бојан Шашевски – bojan_shashevski@radiomof.mk

Новинарка
Емилија Петреска – emilija_petreska@radiomof.mk

Новинар
Даниел Евросимоски – daniel_evrosimoski@radiomof.mk

Радио и стрим техничарка
Ана Марија Милојевиќ – anamarija_milojevic@mof.org.mk

Сподели