55 организации основаат Национален младински совет

Викендов, 28-30 јуни, во хотел Бисер во Струга, 55 младински сојузи организации и подмладоци на политички партии ќе основаат Национален младински совет на Република Македонија.

 

Листа на прифатени организации

СОЈУЗИ

 

Име на организација

1

Сојуз на извидници на Македонија

2

Црвен Крст на Македонија

МЛАДИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

 

Име на организација

1

АЕГЕЕ Македонија

2

Бујрум – Центар за рурален развој –Куманово

3

Гоу Грин – Скопје

4

Европско здружение на студентите по право во РМ – ЕЛСА РМ

5

ЕМСА Македонија

6

ИАЕСТЕ Македонија

7

Исламски Младински Форум

8

Клуб на Оратори – Скопје

9

Креaктив – Скопје

10

Младите можат – Скопје

11

Младински oбразовен форум – Скопје

12

Млади европски федералисти

13

Младинска Алијанса – Тетово

14

Младински Совет-Струмица

15

Регионална Ромска Образовна Младинска Асоцијација-РРОМА

16

Европски центар  СН 7 – Тетово

17

Здружение на граѓани за демократија „Тогетхер Мацедониа“ – Битола

18

Форум на Млади – Битола

19

Центар за меѓукултурен дијалог – Куманово

20

Центар за развој на заедницата – Кичево

21

Cr8ive8 – Скопје

22

Организација Совет за превентива против малолетничка деликвенција – СППМД

ОРГАНИЗАЦИИ ЗА МЛАДИ

 

Име на организација

1

АКВА – Струга

2

Младинска организација на ДОМ

3

Демократска унија за интеграција – ДУИ

4

Здружение за развој на ромската заедница “Сумнал”

5

Младински културен центар – Битола

6

Мултикултура Тетово

7

ЛИДЕМ – Либерал демократска младина

8

Регионален центар за оддржлив развој – Гевгелија

9

Организација на жени на Св. Николе

10

Младинска организација на Демократска партија на Србите во Македонија

11

НСДМ – Нова социјал демократска младина

12

Унија на Млади Сили на ВМРО-Народна партија

13

ЦИВИЛ – Центар за слобода

14

Институт за развој на заедницата – Тетово

15

Здружение на млади АУРОРА- Тетово

16

Млади социјалисти на Македонија

17

Фондација Метаморфозис – Скопје

18

Центар за одржлив развој на заедницата-Дебар

19

СДММ- Социјал демократска младина на Македонија

20

Х.Е.Р.А.

21

Фондација “Фокус” – Велес

22

Фондација ПСМ

23

Економска едукација за млади менаџери – Junior achievement

24

Фондација за развој на локалната заедница ФРЛЗ -Штип

25

РЕАКТОР – Истражување во акција

26

Фондација Метаморфозис – Скопје

27

Демократски Сојуз на млади

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ

 

Име на организација

1

Здружение за заштита на културниот идентитет на Египќаните ИЗИДА 41/21 Ресен

2

Младински Сојуз – Крушево

3

СТАР-СТАР Скопје

4

СИРМА – Куманово

5

Институт за развој на заедницата – Тетово

Сподели