Отворено предавање – Институции, корупција и двојни стандарди

Младински образовен форум ве поканува на петтото и последно отворено предавање на тема „Помеѓу јавниот и приватниот интерес: институции, корупција и двојни стандарди “ организирано во рамки на Проектот за образовни центри за советување и алумни стипендисти на Фондациите Отворено Општество. Предавањето ќе се одржи на 9-ти јули 2019 (вторник) со почеток од 18:00 часот во просториите на Јавна Соба, Скопје

Предавач на ова предавање Борјан Ѓузелов. Тој е докторанд по политички науки на Queen Mary University of London. За главно поле на научен и професионален интерес ги има демократизацијата на постсоцијалистичките општества и доброто владеење. Автор е на повеќе трудови и соработува со неколку домашни и странски истражувачки организации.

За предавањето :
Зошто во некои држави се живее подобро а во други полошо? Зошто некои држави се богати иако немаат големи природни ресурси и други се сиромашни и покрај природните богатства и поволната географска положба? Која е разликата помеѓу Албанија и Данска или помеѓу Русија и Швајцарија? Зошто и покрај континуираните реформи, Македонија има проблеми со владеењето на правото?

Предавањето ќе даде теоретски осврт за улогата на институциите, корупцијата и двојните стандарди, како и за клиентелизмот, компетитивниот авторитаризам и заробената држава. Преку примери од повеќе земји ќе се продискутира како овие концепти се поврзани меѓу себе и како влијаат врз квалитетот на демократијата, човековите права и економската благосостојба.

Изборното предавање е организирано во рамки на Проектот за образовни центри за советување и алумни стипендисти на Фондациите Отворено Општество. Целта е алумни стипендистите, преку своето стекнато знаење на различни престижни универзитети и факултети, да придонесат кон развој на општествениот дискурс помеѓу младите во државата, преку нивно информирање за релевантни општествени теми.

Ова предавање е петтото и последно изборно предавање од циклус предавањата организирани од страна на Младински образовен форум. Во текот на месеците април-јули, заклучно со ова предавање, МОФ организираше пет предавања од различни општествено релевантни теми.

Сподели

Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
This error message is only visible to WordPress admins

There's an issue with the Instagram Access Token that you are using. Please obtain a new Access Token on the plugin's Settings page.
If you continue to have an issue with your Access Token then please see this FAQ for more information.