Анализа на студентското организирање и учество во Македонија

Краток опис: Анализата за студентското организирање и учество во Р.Македонија ги разгледува учеството на студентите во универзитетските и факултетските тела, организациската поставеност и работата на студентските парламенти на државните универзитети во Скопје, Битола, Штип, Тетово и Охрид. Публикацијата ги дискутира и формите на организирање на факултетите во Македонија , и европските практики. Во изданието се приложени препораки за унапредување на системот на студентско организирање во нашата земја.

Издава: Младински образовен форум

За издавачот: Дона Костуранова, Извршен директор на МОФ

Автори: Александра Живковиќ, Марија Мирчевска, Мартин Галевски, Сања Божовиќ, Мартин Алексоски

Издадена: Септември 2014

Линк за преземање: Анализа на студентското организирање и учество во Македонија

Сподели

Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
This error message is only visible to WordPress admins

There's an issue with the Instagram Access Token that you are using. Please obtain a new Access Token on the plugin's Settings page.
If you continue to have an issue with your Access Token then please see this FAQ for more information.