Повик за предавачи во клубовите Aртивизам

Младински образовен форум (МОФ) во рамки на активностите на програмата Младински Активизам отвора Повик за предавачи во клубовите Артивизам.

Артивистичките клубовите на Младински образовен форум се место за слободно и креативно изразување на младите. Членовите на клубовите посетуваат предавања во кои учат за формите на активизам, демократија, младинско организирање, медиумска писменост, како и работилници за креативни активистички алатки. Содржините кои младите членови на клубовите ги создаваат имаат за цел да поттикнат размислување и дејствување на конкретна општествена тема од нивен интерес за помагање на локалната заедница преку младински активизам. За ангажманот е предвиден симболичен финансиски надоместок.

Обврските на Предавачот се:

– Одржување редовни неделни предавања во клубовите;
– Редовна комуникација со програмскиот координатор и асистент и асистент-предавачот на клубот;
– Изработка на извештај за средбите на клубот;
– Успешно и навремено планирање, спроведување и координирање на активностите на клубовите;
– Реализирање на активности во склоп на програмата Младински Активизам, во која спаѓаат и младинските клубови;
– Задолжително присуство на координативни состаноци и
– Задолжително присуство на Тренинг за предавачи кој ќе се одржи во месец семптември. (Тренингот ќе им помогне на пријавените предавачи да добијат глобална претстава за ангажманот, обврските, методологијата и начинот на реализирање на предавањата во рамки на клубовите).

Потенцијалните кандидати треба да ги исполнуваат следните услови:

– Да се млади на возраст од 15 до 29 години;
– Да имаат основни познавања во областите: нови медиуми, култура, уметност и активизам;
– Да поседуваат одлични комуникациски вештини, со познавање на говорен и пишан англиски јазик;
– Способност да работат во тим;
– Можност да работат за време на викенди.

Заинтересираните кандидати можат да се пријават со пополнување на Апликацијата за предавач на следниот линк најдоцна до недела, 21-ви август 2022 година, (23:59). За прашања поврзани со повикот, обратете се на адресите: ivona_kuzmanovska@mof.org.mk и pande_eftimov@mof.org.mk.

Клубовите се финансирани од проектот „Fostering Youth Activism through Online Media”на National Endowment for Democracy.

Одржан тридневен студентски хакатон

Дигитализација на образовните услуги во Северна Македонија е процес што во некои сектори, улилишта или универзитети се одолговлекува, иако е неминовен за денешницата. Студентите се најдобро запознаени и најтангирани од застарените практики на универзитетите кои веќе оддамна требало да се дигитализираат.
За таа цел, викендов се одржа тридневен студентски хакатон за изработка на дигитални алатки. Младински образовен форум ги покани студентите сами да бидат дел од решението на проблемите што ним најмногу ги засега.
Шестнаесет студенти и студентки од различни факултети изработија дигитални решенија за подобрување на работата на факултетот/универзитетот каде што студираат. Решенијата се протегаа од унапредување на состојбата со студентското организирање до овозможување на полесно справување со административните процедури на универзитетите.
Победничкиот тим ќе има можност да ја презентира својата дигитална алатка пред претставници на релевантни образовни институции на јавната дискусија што претстои.

Хакатонот се спроведи во рамките на проектот “Студентска акција за дигитализирани образовни услуги”, поддржан од Фондација Метаморфозис преку проектот за Зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда – ICEDA, ко-финансиран од Европската Унија.

Одржана патувачка изложба на дигитални постери „Младински (не)еднакви можности и потреби“

Во рамки на проектот „Квалитетни образовни политики и можности за младите“ беше спроведена патувачка изложба на дигитални постери во Кавадарци (24.12.2021), Виница (27.12.2021) и Скопје (28.12.2021). Изложбата ја погледнаа околу 100 млади.

Делата кои беа изложени на патувачката изложба се директен резултат од повеќедневна работилница, која имаше за цел да разработи дел од креативните алатки како: Фотошоп, Илустратор и Канва и конкретно да ги афирмира и потенцира клучните наоди од истражувањето: „Младински (не)еднакви можности и потреби – Предизвиците и потребите на младите според големината на местото на живеење“.

Преку изложбите, млади креативци, уметници и ентузијасти од целата држава сакаа да поттикнат изедначување на разликите помеѓу руралните и урбаните средини.

Во изложбата, со свои дела учествуваа: Александра Христовска, Анастасија Ивановска, Ана Марија Николовска, Владимир Митровски, Елена Николоска, Зафир Јованов, Љубица Ристовска, Марија Денкова, Марија Николоска и Сара Апостоловска.

Креативните постери може да ги погледнете на следниот ЛИНК. Фотографиите од изложбата во Кавадарци, Виница и Скопје може да ги погледнете ТУКА.

Изложбата е дел од проектот Квалитетни образовни политики и можности за младите кој се спроведува со поддршка од Фондација Отворено општество Македонија.

Патувачка изложба на дигитални постери

Младински образовен форум (МОФ) Ве кани на патувачка изложба на дигитални постери изработени од млади креативци!

Делата кои ќе бидат изложени на патувачката изложба се директен резултат од повеќедневна работилница, која имаше за цел да разработи дел од креативните алатки како: Фотошоп, Илустратор и Канва и конкретно да ги афирмира и потенцира клучните наоди од истражувањето: „Младински (не)еднакви можности и потреби – Предизвиците и потребите на младите според големината на местото на живеење“.

Преку овие изложби, млади креативци, уметници и ентузијасти од целата држава сакаат да поттикнат изедначување на разликите помеѓу руралните и урбаните средини. Дополнително, авторите и изложбата ќе се обидат да придонесат за зголемување на свеста преку нивните дигитални уметнички дела.

Патувачката изложба ќе биде поставена во три градови низ државата: Скопје, Кавадарци и Виница и ќе биде отворена за сите граѓани кои се заинтересирани да ја проследат и повеќе да се запознаат со младинските можности и потреби, како и различните потешкотии и ситуации со кои се соочуваат младите од различни места на живеење.

Патувачката изложба ќе биде поставена според следниот распоред:

 1. Кавадарци – 24.12.2021 година (петок), во Младинскиот центар; (16:00 – 19:00ч.)
 2. Виница – 27.12.2021 година (понеделник), во изложбениот простор во домот на културата „Тоше Арсов“, во соработка со музејот „Теракота“; (11:00 – 16:00ч.)
 3. Скопје – 28.12.2021 година (вторник), Youth Community Center – Скопје, Чаир. (18:00 – 20:00ч.)

Ве очекуваме со цел да поразговараме околу делата, како и приликите во кои младите живеат и функционираат, а кои би можеле да се подобрат и унапредат преку заложбите на локалните власти и младинските организации.

Повеќе информации за изложбите ќе најдете на: https://www.facebook.com/events/edit/772472197006718.

Изложбата е дел од проектот Квалитетни образовни политики и можности за младите кој се спроведува со поддршка од Фондација Отворено општество Македонија.

Ekspozita udhëtuese e posterëve dixhital

Forumi Rinor Arsimor (FRA), Ju fton në ekspozitën udhëtuese të posterëve dixhital të punuara nga të rinj kreativ!

Veprat që do të eksponohen në ekspozitën udhëtuese janë rezultat i drejtëpërdrejtë i një punëtorie më shumë ditore, e cila kishte për qëllim përpunimin e veprave përmes mjeteve të mësuara siç janë: Fotoshop, Ilustrator dhe Kanva dhe konkretisht përmes këtyre të afirmohet dhe të theksohet rezultati I dalur nga hulumtimi: “Mundësitë dhe nevojat të (pa)barabarta të të rinjve – Sfidat dhe nevojat e të rinjve sipas madhësisë së vendit ku jetojnë”.

Përmes kësaj ekspozite, të rinj, artistë dhe entuziast nga I gjithë shteti dëshirojnë që të arrijnë barazimin mes dallimeve të vendeve rurale dhe ato urbane. Në vazhdim, autorët dhe e gjithë ekspozita do të mundohen që të kontribuojnë në rritjen e vetëdijes tek qytetarët përmes veprave të tyre dixhitale.

Ekspozita udhëtuese do të vendoset në tre qytete dhe atë: Shkup, Kavadar dhe Vinicë dhe e njejta do të jetë e hapur për të gjithë qytetarët që janë të interesuar për ta vizituar dhe për tu njoftuar me mundësite dhe nevojat e të rinjve, si dhe rastet dhe situatat e vështira me të cilat ballafaqohen të rinjtë nga vendet e ndryshme.

Ekspozita udhëtuese do të vendoset sipas rradhitjes në vazhdim:

 1. Kavadar – 24.12.2021 (e premte), në Qendrën Rinore në Kavadar, nga ora 16:00 deri në ora 20:00;
 2. Vinicë – 27.12.2021 (e hënë), në hapësirën ekspozuese të Shtëpisë së Kulturës “Toshe Arsov”, në bashkëpunim me muzeun “Terakota”, nga 11:00 deri në ora 16:00;
 3. Shkup – 28.12.2021 (e martë), Youth Community Center Chair, nga ora 18:00 deri në ora 20:00.

Ju presim me qëllim që të bashkëbisedojmë rreth veprave dhe mundësive me të cilat të rinjtë funksionojnë dhe jetojnë, të cilat mundet të përmirësohen dhe të avancohen përmes angazhimit të pushtetit lokal dhe organizatave rinore.

Më shumë informacione për ekspozitën mund të gjeni në: https://www.facebook.com/events/edit/772472197006718

Ekspozita është pjesë e Projektit Politika kualitative arsimore dhe mundësitë e të rinjve që implementohet me mbështetje të Fondacionin Shoqëria e Hapur – Maqedoni.

Повик за достава на понуда за креирање и спроведување на кампања

Младински образовен форум објавува Повик за достава на понуда за креирање и спроведување кампања во рамки на проектот „Младинска ангажираност и едукација за подобрување на наративот во врска со бегалците, барателите на азил и лицата без државјанство“.

Од бегалската криза во 2015 и 2016 наваму, Северна Македонија се соочува со испади на ксенофобија, расизам и омраза кон бегалците и мигрантите. Соочена со новите кризи во Авганистан, државата ги смести авганистанските бегалци, што поттикна – повторно – нов бран ксенофобични и расистички коментари на социјалните мрежи и во јавниот дискурс кон овие категории луѓе. За жал, и младите се погодени од овој наратив, односно и кај нив се појавуваат овие негативни чувства кон бегалците, барателите на азил, мигрантите, како и сите луѓе кои се по некоја основа различни од нив. Внатре во државата сè уште постојат етнички поделби и недостаток на кохезија. Лицата без државјанство, од кои поголемиот дел се Роми, но помеѓу нив има претставници од разни етникуми, не се добро интегрирани во општеството. Поединците чие раѓање не било заведено во матичната книга или кои немаат државјанство немаат пристап до основните права, како здравствена грижа, пристап до образование, социјална заштита, право на сопственост, пристап до вработување итн. И покрај тоа што политичките лидери покажаа подготвеност за решавање на ова прашање, бездржавјанството е сè уште присутно во земјата, а застапувањето е неопходно како и притисокот на јавноста за да се реши ова прашање еднаш засекогаш.

За жал, формалното образование недоволно ги едуцира младите за да развијат солидарност со бегалците и лицата без државјанство, како и за важноста од почитување на конвенциите и другите правни инструменти кои државата е законски обврзана да ги почитува. Дополнително, граѓанските организации, особено оние кои работат со млади, не обезбедуваат доволно време и активности во рамките на нивните неформални образовни програми кои се однесуваат на ксенофобијата, расизмот и омразата кон овие групи на луѓе што резултира со уште поголем јаз во знаењето кај младите луѓе. Згора на тоа, медиумите, јавните личности и луѓето кои влијаат на наративот на темава не секогаш даваат точни и проверени информации за овие групи и понекогаш свесно или несвесно поттикнуваат негативни чувства или страв кај локалното население кон нив.

За проектот:

Проектот „Младинска ангажираност и едукација за подобрување на наративот во врска со бегалците, барателите на азил и лицата без државјанство“ е поддржан од Канцеларијата на Високиот комесаријат за бегалци (УНХЦР) во Северна Македонија, со финансии од Миграцискиот повеќепартнерски доверителски фонд, а е имплементиран од страна на Младински образовен форум (МОФ). Главната цел на проектот е подобрување на наративот помеѓу младите и развивање општа солидарност со употреба на точни податоци и информации, а во врска со нивната перцепција за бегалците, барателите на азил и лицата без државјанство.

За понудата:

Понудувачот треба да креира и спроведе јавна кампања, наменета за млади лица (од 15 до 29 години) која ќе има за цел да ги информира, едуцира и да го подобри наративот помеѓу младите луѓе во врска со бегалците, барателите на азил и лицата без државјанство.

Младински образовен форум (МОФ) во текот на ноември 2021 година ќе спроведе истражување за перцепцијата на младите во врска со бегалците, барателите на азил и лицата без државјанство. На понудувачот кој ќе ја креира кампањата на располагање ќе му бидат и податоци од истражувањето со цел поефективно спроведување на целите на кампањата.

Цели на кампањата:

 • Подобрување на наративот околу бегалците, барателите на азил и лицата без државјанство кај младите луѓе, односно подобрување на знаењето и чувствата кај младите во врска со овие категории на луѓе.
 • Едукација и поголема информираност на генералната популација, особено младите луѓе во врска со правата на овие категории на луѓе како и обврските на државите.
 • Создавање општа солидарност со лица припадници на други култури и етнички заедници и вреднување на различностите и придонесот на сите луѓе во општеството.

Специфични барања:

 • Кампањата треба да опфати минимум 60.000 млади луѓе, примарно преку социјалните мрежи и останати медиуми/канали за информирање на младите кои понудувачот смета дека се најсоодветни. Каналите на Младински образовен форум (МОФ) и Радио МОФ ќе бидат ставени во функција на кампањата.
 • Кампањата на социјалните мрежи треба да содржи 10 слики, 3 видеа, 5 инфографици и 10 дополнителни објави (визуелизиран текст) кои ќе можат да црпат информации од истражувањето, што значи вкупно 28 продукти споделени на социјалните мрежи;
 • Кампањата треба да се спроведува во ноември и декември 2021 година и да заврши најдоцна до крајот на годината.

Понудата треба задолжително да содржи:

 1. Предлог-концепт за кампањата

Во овој дел понудувачот треба да објасни како ќе ја спроведе кампањата, какви информации и содржини би содржела, кои ќе бидат главните пораки кои ќе се пренесат, од каде (освен од истражувањето) ќе се црпат информациите, на кои канали / социјални мрежи / јавен и медиумски простор / дигитални медиуми / иновативни алатки за маркетинг соодветни за целната група, итн. ќе се спроведе и сл. Накратко, потребно е понудувачот да го опише пристапот кој ќе го има при креирање и спроведување на кампањата.

2. Временска рамка

Во овој дел понудувачот треба да детално да ја објасни детално временската рамка во смисла на тоа каде и во кој временски период ќе се објавуваат креираните содржини како и потребното време за креирање на истите.

3.Финансиска понуда

Во овој дел понудувачот треба да испрати и финансиска понуда за јавната кампања, износ кој не треба да надминува 885.000 мкд со вклучен ДДВ.

Избор на понудата:

Изборот на најсоодветната понуда ќе се врши врз основа на оценување. Оценувањето на понудите ќе се врши од страна на комисија креирана од Младински образовен форум која ќе ги оценува сите три аспекти од понудата (предлог-концепт, временска рамка и финансиска понуда) со поени од 1 до 5. Понудата која ќе освои најголем број на поени ќе биде таа што ќе биде прифатена.

Инструкции за достава на понудата:

Понудата треба да се достави во соодветна форма т.е. на меморандум од компанијата – понудувач, изработена на македонски јазик во 3 (три) примерока. Цените на услугите треба да бидат наведени во македонски денари со вклучен ДДВ.

Понудата треба да содржи печат и потпис од одговорно лице и да биде доставена во затворен плик, адресиран согласно подолу наведеното:

Назив: За кампања МОФ

Младински образовен форум (МОФ)
Ул. Дренак 34/а
1000 Скопје
Р. Северна Македонија

НЕ ОТВОРАЈ

Рок за достава на понудите: до 10.11.2021 (среда) до 17:00 часот.

Отворањето на понудите ќе се врши на 11.11.2021 година, во 15:00, во просториите на Младински образовен форум без присуство на претставници од понудувачи заради примена на протоколи и мерки за заштита од КОВИД-19.

На понудувачите не им следат надомести за трошоци или компензација за трошоци кои настанале за време на изработката и доставата на понудата.

Понудувачите можат да испраќаат прашања поврзани со барањето за достава на понуди и спецификацијата на услуги на следната адреса: info@mof.org.mk, или на телефонскиот број 02/3139692 најдоцна до 08.11.2021 до 15:00 часот.

Доделени сертификатите за младите новинари од Новинарскиот клуб на МОФ

Првата официјална средба на новинарскиот клуб, како и доделувањето на сертификатите на членовите се одржа на 3 јули.

Новинарскиот викенд ја официјализираше работата на Новинарскиот клуб при Младинскиот Образовен Форум, за успешно помината програма за Млади новинари во учебната 2020/21 година.

Под менторство на новинарот Огнен Јанески, со почеток во ноември минатата година, дваесетина средношколци, студенти и млади заинтересирани за новинарство посетуваа онлајн средби за изучување на медиумска писменост, пишување вести и интерјвуа, и подготвување подкасти и видео прилози.

Младите новинари-аматери, предавањата во Новинарскиот клуб ги започнаа со тридневен тренинг за запознавање со основите на новинарството кој го одржаа новинарите при Радио МОФ – Јасмина Јакимова, Даниел Евросимоски, Бојан Шашевски и Емилија Петреска.

Покрај почетниот тренинг и предавањата на менторот, членовите на клубот следеа и гостински предавања од домашните новинари Мишко Иванов, Вики Чадиковска и Кристина Озимец.

Досегашната работа на членовите на Новинарскиот клуб може да ја погледнете на Радио МОФ.

Во септември следува и нов повик за учесници на новинарскиот клуб.

[Видео] Глувите ученици не се чувствуваат безбедно кога одат на училиште

Средното училиште ДУЦОР „Партенија Зографски“ се наоѓа помеѓу фреквентната улица Благоја Стефковски и булеварот Александар Македонски, кој продолжува кон автопатот А-75 и ги спојува двата дела од градот Скопје.

Учениците во ова и другите околни училишта често не можат безбедно да ја поминат улицата и нивната безбедност е загрозена, за што сведочат и минати сообраќајни незгоди.

Проблемот лежи во недоволната сообраќајна сигнализација на булеварот и на улицата. На двата пешачки премини околу училиштето нема доволно сигнализација (знак, семафор, лежечки полицаец) ниту пак надвозен премин. Никаде не е означено дека во близина се наоѓа училиште каде што учат ученици со оштетен слух и говор, кои не можат да ги чујат сирените на возилата.

Овие ученици се обраќаат со барање до институциите, да се подобри сигнализацијата на булеварот и улицата за да се зголеми свесноста на возачите за учениците кои учат во близина и да се обезбедат безбедни премини, за движење на учениците без загрозување на нивните животи и сообраќајот.

Ова видео со сведоштва и пораки е изработено од самите ученици. Испратено е барање и до Град Скопје за итно решавање на овој проблем кој е од исклучителна важност за глувите и наглувите ученици од ДУЦОР „Партенија Зографски“.

Во последните пет години на овие улици имало повеќе незгоди, на улицата Благоја Стефковски имало 113 незгоди со телесни повреди, 9 со тешки телесни повреди и 1 лице кое трагично го загубило животот.

На булеварот Александар Македонски пак, имало 240 незгоди со телесни повреди, 26 со тешки телесни повреди и 6 лица трагично го загубиле животот. Иако овие податоци се однесуваат на целиот потег на улиците, не само околу училиштето, сепак го покажуваат ризикот за учениците во сообраќајот.

Погледнете го видеото во продолжение.

Видеото е изработено во рамки на младинска акција на членовите на Клубот за демократско учество при ДУЦОР „Партенија Зографски“ спроведен од страна на Младински образовен форум, со поддршка од Фондацијата за демократија на Вестминстер и Британската влада.

МОФ: Просветниот инспекторат да утврди одговорност за корупцијата на Државниот Универзитет во Тетово

Младински образовен форум, како организација која повеќе од 20 години работи на полето на квалитетни образовни и младински политики, изразува загриженост во врска со наодите споделени од неколку медиуми поврзани со Државниот универзитет во Тетово (ДУТ).

Имено, според публикацијата „Веритас“, може да се увиди дека професори на овој државен универзитет направиле плагијат, односно искористиле туѓо дело прикажувајќи го како свое. Со ова, членовите на академската заедница не само што постапиле нечесно, туку и постапиле спротивно на духот на начелата на Законот за високото образование. Истражувачкиот труд на Интелектуалната иницијатива за зголемување на квалитетот во универзитетското образование посочува дека Медицинскиот факултет при ДУТ е еден од упориштата за непотизам, плагијат, купопродажба на оценки, антиакадемска заедница и „интелектуална“ мафија.

Апелираме до надлежните институции, пред сѐ Државниот просветен инспекторат, да постапи по ова прашање во рамки на неговите надлежности и овластувања и финално да се увиди и утврди одговорноста за нечесното академско работење на дел од членовите на академската заедница при Државниот универзитет во Тетово.

Бараме доследна примена на Законот за високото образование, особено во делот на креирање на Агенцијата за квалитет во високото образование. Имено, според последните информации со кои располага МОФ, во рамки на оваа Агенција единствено е функционален еден орган, односно директорот на Агенцијата. Јавноста и академската заедница сѐ уште не се запознаени дали се формирани Одборот за евалуација и Одборот за акредитација како органи во рамки на Агенцијата кои имаат исто така надлежности и овластувања да постапат во овој случај.

Oчекуваме надлежните институции како што се Државниот просветен инспекторат, Државната комисија за спречување на корупција, раководството на Државниот универзитет во Тетово, Министерството за образование и наука, како и други државни органи, да постапат во рамки на своите овластувања и надлежности и да утврдат одговорност на оние кои работеле спротивно на Законот и академските вредности и принципи.

Се надеваме дека овој случај нема да застане само на јавно споделување и известување, туку дека ќе се работи во насока на спречување на корупцијата од секаков вид во рамки на високото образование, но и на охрабрување на студентите и младите воопшто – да реагираат за овие и ним слични коруптивни појави и практики. МОФ се залага за квалитетно образование и градење на академски кадри кои самостојно ќе истражуваат и ќе ја унапредуваат академијата. Ваквите коруптивни појави го девалвираат високото образование, негативно влијаат на неговиот квалитет и ги демотивираат студентите да напредуваат во академската сфера.

Медиумска посета * од дома *

Оваа сабота, 20-ти февруари, членови на новинарскиот клуб на Радио МОФ и Артивизам клубовите на МОФ имаа можност виртуелно да се запознаат со уредници, новинари и продуценти на неколку
домашни медиуми.

Уредничката на списанието Лице В Лице – Маја Раванска; Мите Кузески, основач и продуцент на Види Вака; Јасмина Јакимова, уредничка на Радио МОФ и Огнен Јанески, уредник и новинар во ТВ 24 ја раскажаа приказната на својот медиум и ги објаснија тимот, обврските и предизвиците на секој од новинарите.

 

Покрај можноста да го слушнат искуството на медиумските работници, досегашната работа на медиумите како и плановите за иднината, членовите на клубовите „прошетаа“ вирутелно и низ редакциите, канцелариите, студијата за аудио и видео снимање и секако – кујните на секој од медиумите каде се подготвува кафето потребно за одржување фокус (ок, некои редакции имаа и кафе-мати хехе).

 

Онлајн кампања „Рециклирај го твојот е-отпад“

Членовите на клубовите Артивизам на МОФ изработија кампања за електронски и електричен отпад и креираа мапа на места со локации каде може да се однесе е-отпадот и надлежните да го дислоцираат соодветно. Во рамките на оваа акција беше вклучено мапирање, креирање прашалник за електронски отпад и селекција. Целта на кампањата е да се намали загадувањето на
животната средина преку запознавање на граѓаните со соодветните пунктови за дислоцирање на е-отпадот од домаќинствата.


Електричните и електронските апарати во својот состав содржат олово и други токсични елементи, кои имаат штетно влијание врз здравјето на човекот, но предизвикуваат и загадување на почвата, и водата. Со рециклирањето се намалува негативното влијание врз животната средина и еколошките ризици, здравјето на луѓето, природните живеалишта, флората и фауната.

Прашалникот, кој го одговорија 144 луѓе, беше дел од кампањата на Младински образовен форум и служеше за добивање информации, податоци и статистики поврзани со начинот на отстранување на електронскиот и електричен отпад во државата.

Со цел да се намали ризикот од загадување на животната средина и да се елиминираат негативните ефекти врз нашето здравје, електронските и електричните уреди треба соодветно да се рециклираат односно да не се фрлаат со комуналниот отпад, туку да се предадат на фирма овластена за рециклирање на е-отпад.

Оваа кампања е во рамки на проектот Ангажирање на младите за студентски и младински политики финансиран од Фондацијата Отворено општество – Македонија.