Видео работилници за млади

Во рамки на проектот „Fostering Youth through Online Media“ поддржан од National Endowment for Democracy, Младински образовен форум и Радио МОФ во текот на ноември и декември 2019 година организираа три Видео работилници за млади во Вевчани, Битола и Крушево.

Работилниците опфатија содржини од областа на медиумската писменост, техники за снимање и стекнување на вештини за изработка на видео прилози. За време на тридневните работилници, младите дискутираа за предизвиците и недостатоците на локално ниво и научија за техниките како се снима и монтира кратко видео. Главната цел на работилницата беше да се изработат видеа со кои ќе се подигне јавната свест на одредена тема поврзана со проблемите во локалните заедници.

Првата видео работилница се организираше во основното училиште „Страшо Пинџур“ во Вевчани и на истата присуствуваа дваесетина ученици од училиштето. Предавачи на оваа работилница беа: Дени Стојанов, Александар Ризински и Кристијан Караџовски.


Втората видео работилница се организираше во просториите на МКЦ Битола. Предавачи на работилницата беа: Александар Ризински, Добромир Алексиќ и Дејан Јованов, а во истата се вклучија дваесетина млади од Битола.

Третата и последна видео работилница се оддржа во просториите на СОУ „Наум Наумовски- Борче“ во Крушево и на истата учество земаа триесетина млади основци и средношколци од Крушево. Предавачи на оваа работилница беа: Анте Гулин, Александар Ризински и Михаел Берберу.

Како финален продукт од трите Видео работилници за млади произлегоа 9 видеа кои ги опфаќаат проблемите на младите во нивните локални средини.

Дебатна емисија „Отворено“

Период на реализација: март-јули 2015

Донатор: National Endowment for Democracy

Носител на проектот: Национален демократски институт

Краток опис на проектот:

Проектот – Дебатна емисија „Отворено“ е проект на Националниот демократски институт во соработка со Младински образовен форум чија главна цел е да се зголеми нивото на политичка дебата во медиумите и јавниот дискурс.

Емисијата се емитува два пати месечно на една Телевизија 24Вести каде во секоја од епизодите се дискутира на моментална политички-актуелна тема. Со оглед на тоа што многу прашања и општествено-политички теми често остануваат енигма за јавноста, „Отворено“ е можноста во која политичките претставници и експерти од разни области дебатираат на релевантните теми.

Она што„Отворено“ ја прави посебна емисија е можноста која ја нуди на граѓаните да поставуваат прашања или гостуваат и влегуваат во директна дискусија со гостите – панелисти.
Проектот инволвира многу политички претставници, експерти од разни области како и голем дел од граѓаните заинтересирани за темите на кои се дискутира. Овозможувајки платформа каде граѓаните можат да го искажат својот став за прашања кои директно ги засегаат, емисијата е огромен чекор напред во подигањето на свеста за слобода на говор во јавноста.

Сите досегашни емисии од првата сезона на Отворено може да се најдат на YouTube каналот, додека најави за нови емисии може да се следат на страницата на Фејсбук.

Советодавен сервис за права на млади

Период на реализација: 01.10.2013 – 30.09.2014

Донатор: Амбасада на САД во Скопје

Краток опис на проектот: 

Проектот „Советодавен сервис за права на млади” е проект на Младински образовен форум, поддржан од
страна на Амбасадата на САД во Скопје, кој се спроведува во периодот од октомври 2013 година до
септември 2014 година.

Целта на проектот е обезбедување советувања за млади со цел полесно остварување на нивните права низ
лавиринтите на образовните и државните институции. Проектот е предвидено да функционира како
советодавен сервис кој што ќе ги информира младите за нивните слободи и права, ќе споделува информации
кои ги засегаат младите и ќе дава одговори што ќе водат кон полесно остварување на нивните права.

Во рамки на проектот е формирана „Инфо – канцеларија за млади” преку која  се нудат offline и online консултациии советувања за млади во три категории:  средно образование,  високо образование  и  млади и  комуникација  со  релевантни органи  и институции  во  области  кои  ги  засегаат  младитe.

Цели на проектот:

 • Обезбедување систематизирани информации за правата и слободите на средношколците и студентите во рамки на образовниот ситем, како и за правата и слободите на младите во целина;
 • Промовирање на младински права и слободи и механизми за нивно практикување во секојдневниот живот;
 • Подигање на свеста за механизмите кои им стојат на располагање на младите преку кои тие можат да ги остварат и заштитат своите права;
 • Премостување на границата помеѓу младите и институциите и подобрување на нивната комуникација со цел намалување на постоечкиот јаз меѓу нив и враќање на довербата во јавните институции;
 • Помагање на младите луѓе во надминување на проблемите и практикување на демократски механизми за решавање на проблемите;
 • Зајакнување на капацитетите на младите во насока на нивно поактивно вклучување во општествениот живот.

Мрежна програма на стипендии

Период на реализација: 01.01 2014 – 31.12. 2014

Донатор: Институт отворено општество

Краток опис на проектот: 

Оваа програма поддржува поединци страстни за подобрување на нивното знаење и нивните способност кои сакаат да ги подобрат општествени промени во нивните матични земји.

Целта на проектот е со образование да се поттикнат овие лицата кои понатаму ќе развиваат идеи и со критичка анализа и разбирање ќе бидат оние кои ќе придонесат во креирањето на отворените општества.

Преку стручно образование (додипломски, магистарски и докторски студии) како и меѓународни истражувачки награди, проектот има цел да помогне на поединци во ограничени средини со пристап до квалитетно образование кои се лесно достапни во отворени општества.

Користејќи транспарентни, отворени и врз основа на заслуги конкурси, ние нудиме награди за напредни студии во општествените и хуманистичките науки.

Во моментот нашата канцеларија ја администрира наградата за Граѓанско општество (Civil Society Scholar Award) наменета за студенти по докторски студии.

Повеќе информации на следниов линк.

Развој на локални младински политики и локално младинско учество во 12 општини

Период на реализација: декември 2013 – јуни 2015

Донатор: Европска Унија

Координатор и ко-координатор на проектот: Младински образовен форум; Центар за меѓукултурен дијалог

Партнери:Центар за развој на заедницата – Кичево; Центар за одржлив развој на заедницата – Дебар; Аква – Струга; Младински иницијативи за дијалог и соработка – Битола; Фокус – Велес; Регионален центар за одржлив развој – Кратово; Центар за регионален одржлив развој – Неготино; Регионален центар за застапување – Делчево;

Краток опис на проектот:

Проектот „Развој на локални младински политики и локално младинско учество во 12 општини“ е насочен кон младите луѓе, младинските организации и сите форми на младинско здружување,кои најдобро можат да ги идентификуваат предизвиците со кои се соочуваат и да понудат решенија во спроведувањето политики за нивно решавање. Проектот е финансиран од Европска Унија (ИПА Програма – Civil Society Facility).

Цели на проектот:

 • Зајакнување на капацитетите на локалните младински структури и зголемување на младинското учество во процесите на донесување на одлуки на локално и национално ниво;
 • Воспоставување на формални принципи на комуникација помеѓу младинските структури и општините и помаѓање на нивното директно вклучување во процесите на донесување одлуки на локално ниво;
 • Зголемување на младинското учество и активизам преку развој на практики насочени кон заедницата поврзани со локални младински политики.

Проектот е поделен во неколку фази и вклучува креирање локални младински јадра во 12 општини, соработка со локалните самоуправи, креирање репрезентативни иницијативни младински одбори во 12 општини, локални акции и јавен процес на основање Локални младински совети во 12те општини,со поддршка од локалната самоуправа.

По основањето, локалните младински совети ќе започнат со работа и со реализација на сопствени младински локални акции. Локалните младински совети работат на креирање локални младински стратегии во 12 општини.

Очекуваните резултати на проектот вбројуваат: основање на 12 Локални младински совети или други форми на младинско претставништво, усвојување на 12 локални младински стратегии, обучување на повеќе од 250 млади луѓе во рамките на проектот во сите општини кои се дел од активностите, зголемување на знаењата на млади активисти и младински структури во полето на значајно младинско учество и креирање на тематска мрежа со цел споделување на знаење и позитивни практики помеѓу локалните младински совети.

 

Постави срце – за подобар училишен инвентар!

Период на реализација: септември 2013 – јануари 2014

Донатор: УСАИД

Краток опис на проектот:

„Постави срце – за подобар училишен инвентар!“ е иницијатива на четири средношколки од Скопје, членови на МОФ кои беа дел од одвогодинешната МОФ Летна академија. Целта на „Постави срце“ е да ги потенцира желбите на учениците за подобра образовна средина и да ги приближи до оние кои треба да го решат проблемот на немање квалитетен инвентар за работа и учење. Акцијата е наменета за сите средношколци кои сакаат да учат во училиште кое ќе обезбеди функционална работна средина.

Акцијата вклучува поставување на срциња изработени од хартија, картон и волница на инвентар во училиштата кој е расипан, искршен или неупотреблив. Доколку сакате да се вклучите се што треба да направите е да:

 • направете срце од било каков материјал
 • да го поставите на скршен или неупотреблив инвентар во вашето училиште
 • да го фотографирате
 • и да ни ја испратите фотографијата на postavisrce@gmail.com или на нашата Фејсбук страна
 • или директно да ја постирате фотографијата на инстаграм со хаштаг : #postavisrce

Целата иницијатива треба да биде спроведена заедно со сите средношколци од Македонија кои сметаат дека треба да се вклучат во неа со тоа што ќе постават срце и ќе испратат фотографија на postavisrce@gmail.com или ја споделат на Фејсбук страната.

Обуки за меки вештини и пракса – Програма за поддршка на млади

Период на реализација: ноември 2013 – мај 2014

Донатор(и): УНДП

Краток опис на проектот: Младински образовен форум во соработка со Волонтерски центар Скопје, Капитал Медиа Груп, Општина Карпош и Општина Центар, со поддршка на Агенцијата за млади и спорт и Програмата за развој на Обдинетите нации во рамките на проектот “Гласот на младите, граѓански ангажман и учество на локално ниво“ го спроведува проектот „Обуки за меки вештини и пракса – Програма за поддршка на млади“.
Проектот има за цел да постави пример на успешна соработка меѓу невладиниот сектор, локалната самоуправа и приватниот сектор во заедничката работа за подобрување на положбата на младите на локално и национално ниво, преку обезбедување обуки и пракса и со тоа зголемување на нивната можност за вработување.
Активностите на проектот вклучуваат циклус од шест обуки за јакнење на капацитетите на младите и зголемувањето на нивното активно учество во општествените процеси и процесите на носење одлуки, спроведувани од МОФ, Волонтерски центар Скопје, Капитал Медиа Груп, Општина Карпош и Општина Центар. Обуките кои учесниците ќе можат да ги следат во рамките на проектот се: Управување со проектен циклус; Социјално претприемништво; Финансиска писменост и менаџирање на лични финансии; Менаџмент и брендирање на компанија; Начин на работење на локална самоуправа; Активно граѓанство и учество .
Втората компонента од проектот е волонтирање за дел од учесниците на обуките, во организациите, институциите и компаниите кои го спроведуваат проектот.

Иницијатива за креирање на Локален младински совет во Општина Ново Село

Период на реализација: септември 2013 – февруари 2014

Донатор(и): УСАИД

Краток опис на проектот: Младински образовен форум (МОФ) заедно со Општина Ново Село започнуваат иницијатива за основање Локален младински совет, како претставничко тело на младинските здружувања на општинско ниво. Иницијативата има за цел да овозможи учество на младите во процесите на носење одлуки кои нив ги засегаат на локално ниво, како и нивна зголемена ангажираност во подобрување на локалната заедница.

Целите на овој проект вбројуваат: креирање претставничко тело на младите и младинските здружувања во Општина Ново Село; зајакнување на капацитетите за општествена ангажираност кај младите; овозможување неформално образование, тренинг, обука и развој на вештини кај младите; зголемен ангажман на младите во помагање на локалната заедница; промоција на младинско учество; претставување на потребите и интересите на младите; вклучување на младите во носењето одлуки на локално ниво; зголемена комуникација меѓу младите и Локалната самоуправа; зголемена прекугранична соработка меѓу младите од Општина Ново Село и општините од соседните држави; промоција на плурализам во младинското здружување и организирање.

Во рамките на проектот „Иницијатива за креирање на Локален младински совет во Општина Ново Село“ ќе се одвиваат следниве активности: формирање на иницијативна група (работна тело) за основање на ЛМС, обуки за членовите на Иницијативната младинска група, креирање модел статут за работа на Локалниот младински совет, основачкото собрание на Локалниот младински совет и верификација на одлуката од советот на Општина Ново Село и како последна фаза е креирање на годишна програма за работа на советот.

Младинска иницијатива за медиуми [Youth and media]

Период на реализација: 1 мај – 31 декември 2013

Донатор(и): Фондација отворено општество – Лондон

Краток опис на проектот: Проектот „Млади и медиуми“ има за цел да ја согледа позицијата на младите и медиумите во 11 евроазиски земји. Младински образовен форум и Метаморфозис, како главна активност на овој проект, спроведуваат истражување кое има за цел да ги истражи односите помеѓу младите и медиумите. Истражувањето ќе ја испитува позицијата на младите во медиумите, потребите на младите од медиумите, како и нивната вклученост во медиумите. Покрај Македонија истражувањето се спроведува и во: Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Косово, Албанија, Србија, Грција, Бугарија и Турција.

Ова истражување ќе биде прво од оваа област спроведено во 11 земји кое ќе ни ја отслика вистинската состојба за младите и медиумите. Алатките со кои се добиваат податоци за истражувањето се: интервјуа, барања за слободен пристап до информации од јавен карактер и прашалници.

Како резултат на спроведеното истражување ќе излезе и подетална анализа за сите сите земји одделно, како и компаративна анализа се со цел да може во секоја од земјите да се споредува и унапредува состојбата за младите, перцепцијата на општата јавност за нив и нивно поголемо учество и зачестеност во медиумскиот простор со младинските проблеми и политики.

Да дискутираме за дебата [Let’s discuss debate]

Период на реализација: февруари – август 2013

Донатор(и): Совет на Европа

Краток опис на проектот: Проектот “Let’s discuss debate”  е дизајниран за да се приближи до суштината на тоа што и на каков начин придонесува дебатата во развивање на вештините за активно граѓанство и вредностите на глобалната едукација и човековите права. Преку овој проект партнерските организации одлучија да ги вклучат младите лидери во критична проценка на активноста која тие ја подржуваат и култивираат.

Проектните активности вклучуваат: истражување кое цели да ги измери вредностите и вештините на активното граѓанство, спроведено на различни групи и да се обидат да одредат на кој начин дебатата влијае на младите луѓе во нивната социјализација во културата на човекови права и глобално граѓанство.

Проектниот тим го сочинуваат млади луѓе од четири партнерски држави кои редовно соработуваат во организирањето на интернационални дебатни активности и високо ги вреднуваат дебатата и критичкиот дијалог.  Во тимот се вклучени членови на:

Youth Educational Forum Macedonia
Croatian Debate Society HDD
Romanian Asssociation for Thinking and Oratory ARGO

Проектот е воден од страна на:
Pro et Contra, Institute for Culture of Dialogue

Проектот е поддржан од Европската Младинска Фондација на Советот на Европа