Јавна дебата помеѓу кандидатите и кандидатките за ректор/ка на универзитот „Св. Кирил и Методиј“

Младински образовен форум организира ЈАВНА ДЕБАТА помеѓу кандидатите и кандидатките за ректор/ка на најголемиот и најстариот универзитет во државата „Св. Кирил и Методиј“.
Дебата ќе се одржи на 26 мај 2023 година со почеток во 13:00 часот во просториите на Јавна соба (ул. 50-та Дивизија бр. 22)
Целта на оваа дебата е да го доближи изборниот процес до академската заедница и сите засегнати страни. Имајќи ја предвид улогата и тежината на функцијата ректор на најстариот и најголемиот универзитет во државата, како и недостатокот од јавна и аргументирана дебата во областа на високото образование, дебатата дава одлична можност за стекнување вредни сознанија за визиите и плановите на кандидатите кои се борат за престижната функција ректор. Со присуство на оваа дебата, ќе имате шанса да се запознаете со нивните идеи, стратегии и заложби за обликување на иднината на високото образование во нашата земја.
Дебатата е предвидено е биде поделена во 4 тематски целини:
 1. Квалитет и пристап до образование
 2. Дигитализација на универзитетот
 3. Квалитетно студентско организирање и учество на студентите во процесот на носење одлуки
 4. Наука и меѓународна соработка
На дебатата е предвидено учество на членовите на академската заедница и граѓанскиот сектор кои ќе имаат прилика да постават директно прашање до кандидатите и кандидатките.
Младински образовен форум повеќе од 20 години се залага и работи во полето на квалитетно високо образование, транспарентни универзитети и демократско студентско организирање. Сметаме дека информираното и ангажирано студентско тело е од витално значење за развојот на прогресивна и инклузивна академска средина и доближувањето на изборниот процес до истите е од суштинско значење за развојот на високото образование во земјата.
Ве очекуваме!

Повик за обука за студентските претставници од УКИМ

МОФ објавува повик за учество во обука за студентските претставници од УКИМ.

Имајќи го предвид изборот на Ректор на УКИМ што претстои, важно е сите студентски претставници кои имаат право на глас во изборот да се запознаени (или потсетени) на правата и должностите што ги носи таа функција, Законот за високо образование, подзаконските акти, Статутот на УКИМ и одредбите на Наставно научниот совет (ННС).

Обуката ќе се одржи на 22 мај (понеделник), од 12 часот, во просториите на Млади Хаб. Предавач ќе биде Професор Др. Вангел Доковски. За успешно учество во обуката ќе бидат доделени сертификати.

Доколку сте заинтересирани, пријавете се на следниот формулар.

Обуката е поддржана од Фондација Отворено општество – Македонија

 

Одржано осмото издание на Станица: Студентска

Вчера го организиравме осмото издание на Станица: Студентска, после 4 годишна пауза. Настанот се одржа на Градежниот факултет при УКИМ.

На овој настан, експерти одржаа предавања на актуелни теми како: вештачка интелигенција, започнување на свој бизнис, права при контакт со полиција, како е да се биде млад автор, помирување и градење на мирот во регионот и истражување на пештерите. Се одржаа и работилници за печатење торби и поправање и одржување на велосипеди.

Станица: Студентска 8 вклучуваше и саем на организации кои ја презентираа својата работа и ги претставија програмите за млади во областа на неформалното образование, младинскиот активизам, одржливиот развој, екологијата и културата.

Истиот послужи и како можност за запознавање меѓу студентите и младите и нивна дружба во холот и дворот на Градежниот факултет во Скопје.

Настанот беше во организација на Младинскиот образовен форум (МОФ) и Регионалната канцеларија за младинска соработка (RYCO), со поддршка од Универзитетското студентско собрание при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (УСС-УКИМ).

Повик за учество во менторска програма за млади новинари за креирање на медиумски продукти поврзани со бегалци, баратели на азил и лица и без државјанство

Младински образовен форум (МОФ) во рамки на проектот Ангажирање на младите за подобрување на наративот за лицата под мандатот на УНХЦР” поддржан од УНХЦР отвора повик за учество во менторска програма за млади новинари.

Специфично, повикот е отворен за:

8 (осум) млади новинари или студенти по новинарство

2 (два) ментори – новинари кои ќе работат со учесниците во менторската програма

6 (шест) предавачи кои ќе предаваат во рамки на менторската програма.

 • Опис на менторската програма за млади новинари/студенти по новинарство

Менторската програма е отворена за млади новинари и студенти по новинарство кои сакаат да ги зајакнат своите капацити и компетенции во областите бегалци, мигранти, лица без државјанство и баратели на азил, како и со начинот на известување и креирање на медиумски содржини за овие лица.

Менторската програма е замислена да започне со одржување на дводневен тренинг. На тренингот младите новинари ќе имаат шанса да присуствуваат на различни работилници одржани од искусни новинари кои ќе им помогнат при градењето вештини за известување и за креирање на медиумски продукти поврзани со бегалци, баратели на азил и лица без државјанство. Дополнително на тренингот младите новинари ќе стекнат и знаења во однос на правната рамка која го регулира правниот статус на овие лица како и добивање на поддршка од психолози за заштита на менталното здравје при покривање на теми поврзани ранливи категории лица.

По завршување на тренингот на учесниците ќе им биде доделен ментор со кој заеднички во рок од  2 месеци ќе треба да изработат медиумски продукт.

За учесниците во менторската програма е предвидена еднократна стипендија која има за цел да им помогне на учесниците во креирањето на медиумскиот продукт.

 • Опис на менторската програма за предавачи

Предавачите во менторската програма е предвидено да одржат предавање/работилница во рамки на дводневниот тренинг  кое ќе има за цел да ги  зајакне компетенциите и вештините на младите новинари во процесот на креирање

на медиумски продукти коишто се однесуваат на бегалците, барателите на азил и лицата без државјанство. Дополнително, предвидено е двајца од предавачите да бидат психолози коишто ќе одржат психолошка работилница со младите новинари со цел заштита на менталното здравје при известување за лица од ранливи категории.

Специфичното предавање на секој предавач ќе биде договорено во координација со МОФ и УНХЦР.

Предност ќе се даде на оние новинари кои имаат долгогодишно искуство во креирање на медиумски продукти за овие лица, а особена предност ќе биде дадена на оние новинари коишто ја имаат добиено  Наградата за професионално известување за состојбата на бегалците и лицата без државјанство која што ја доделуваат УНХЦР, МЗМП и ЗНМ.

 • Опис на менторската програма за ментори-новинари

Менторите во рамки на менторската програма ќе имаат за задача индивидуално да менторираат четири млади новинари/студенти по новинарство и ќе им помогнат во обмислување, креирање и финализирање на медиумскиот продукт. Од менторите се очекува да бидат достапни за физички и онлајн консултации со младите новинари и да ја следат и мониторираат нивната работа.

Предност ќе се даде на оние новинари коишто претходно имаат менторирано млади новинари, кои имаат долгогодишно искуство во креирање на медиумски продукти поврзани со бегалци, баратели на азил и лица без државјанство а особена предност ќе биде дадена на оние новинари кои што ја имаат добиено  Наградата за професионално известување за состојбата на бегалците и лицата без државјанство.

Временска рамка:

Менторската програма е предвидена да започне во месец мај и да трае 2 месеци.

Услови за пријавување:

 1. Млади новинари/студенти новинарство
 • Да се на возраст помеѓу 19 и 35 години
 • Да се студенти по новинарство во втора или трета година или на магистерски студии или
 • Да се вработени/ангажирани во медиум кој креира содржини во државата
 1. Предавачи

 За новинари

 • Искуство во креирање на медиумски содржини поврзани со бегалци, баратели на азил и лица без државјанство
 • Искуство со одржување на едукативни работилници

За психолози

 • Искуство во одржување на работилници за поддршка и заштита на менталното здравје при работа со ранливи категории на лица
 1. Ментори
 • Искуство во креирање на медиумски содржини поврзани со бегалци, баратели на азил и лица без државјанство
 • Искуство во менторирање на млади новинари

Начин на пријавување:

Заинтересираните лица за учество во менторската програма може да го искажат својот интерес со пополнување на линковите кој се наоѓа подолу, најдоцна до 24 април (понеделник), 23:59. Доколку имате потреба од дополнителни информации обратете се на: petar_barlakovski@mof.org.mk.

 1. Пријава за студенти по новинарство/млади новинари
 2. Пријава за ментори – новинари
 3. Пријава за предавачи

МОФ го задржува правото да ги исконтактира само оние кандидати коишто ги исполнуваат условите. Лицата коишто ќе бидат избрани ќе биде ангажирани хонорарно преку Договор за авторско дело и исплатата ќе оди преку авторска агенција.

Менторската програма е финансирана со средства на Миграцискиот повеќепартнерски доверителски фонд, во заедничкиот проект имплементиран од Агенцијата на ОН за бегалци, УНХЦР и партнерските агенции на ОН.

Официјално отпочнување на програмата за мобилност на млади лидери во Албанија, Србија и Северна Македонија

Активисти, истражувачи и студенти од Албанија , Северна Македонија и Србија се собраа изминатиов викенд во Тирана на официјалното започнување на Регионалната програма за мобилност на млади лидери #RYLMP.

Настанот го означува почетокот на програмата која има за цел да ги поттикне младите луѓе од трите земји да истражат младински трендови и проблеми во регионот и да влијаат на креирањето политики кои соодветствуваат на наодите.

Во текот на периодот што престои, учесниците ќе престојуваат во Тирана, Белград и Скопје, кадешто ќе работат со ментори за да спроведат истражување, собирање и анализирање на податоци за акции за застапување и лобирање. Темите за застапување оваа година се однесуваат на низа прашања поврзани со младите, вклучително и младинско учество, миграција и одлив на мозоци, невработеност и регионална соработка.
Со нетрпение го очекуваме придонесот што оваа програма ќе го има врз зајакнувањето на регионалната младинска соработка.

Поддршката за овој проект е обезбедена од канцелариите на Фондација Отворено Општество во Албанија, Србија и Северна Македонија.

Програмата е заеднички имплементирана од Центар за наука, иновација и развој, Центар за образовни политики и младински образовен форум.

Сѐ расте, само студентскиот стандард опаѓа

Младински образовен форум (МОФ) со разочарување реагира по повод предлог-измените на Законот за субвенциониран студентски оброк но и општо во врска со моменталната ситуација во која се наоѓаат студентите.

Во услови на енергетска криза, голема инфлација и пост-пандемиско опоравување, студентите за жал се први на удар од страна на државните институции со тоа што се преземаат мерки кои влијаат кон намалување на и онака веќе нискиот студентски стандард.

Почнувајќи од катастрофалните услови во кои се наоѓаат студентските домови (според неодамнешно истражување на МОФ – просечната оцена за генералниот квалитет на живот во студентските домови, на скала од 1 до 5, е 2,93.), рестрикциите во студентските домови за најосновните работи како на пример забрана за користење на сопствени решоа и грејни тела во собите, неработењето на лифтовите во определен период од денот и останати небулозни мерки кои единствено се на штета на студентите, па сѐ до измени на Законот за субвенциониран студентски оброк каде што се стеснува обрачот за тоа кој студент има право на оваа мерка. Дополнително загрижува фактот и што се предвидени кратења од 181 милиони денари за студентскиот стандард во буџетот на Министерството за образование и наука за 2023 година.

Како организација која веќе повеќе од 20 години работи кон подобрување на студентскиот стандард целосно ја разбираме моменталната ситуација во која се наоѓа државата и свесни сме дека потребно е рационализација на трошоците и финансиските средства но строго се противиме рационализацијата на трошоците да се рефлектира единствено врз студентите, особено ако се има предвид за што и како се трошат парите на граѓаните.

Оттука, апелираме до државните институции наместо да преземаат мерки кои дополнително ќе го влошат студентскиот стандард сериозно да се посветат кон креирање на законски решенија кои ќе го подобрат статусот на студентите и вистински да покажат дека се залагаат за младите и студентите во државата а не само декларативно. Во спротивно, нормално е да се очекува дека студентите ќе излезат на улиците и ќе го покажат својот револт.

Финално, ги потсетуваме државните власти да не ги повторуваат грешките од минатите власти.

Повик за есеј на тема поврзана со бегалци, лица без државјанство и мигранти

Младински образовен форум, во партнерство со УНХЦР, објавува повик за есеј на тема поврзана со бегалците, барателите на азил, лицата без државјанство и мигрантите.

Оваа активност има за цел да ја подигне едукацијата на јавноста за бегалците, барателите на азил, лицата без државјанство и мигрантите.

Во рамки на активноста, предвидено е да се реализираат гостински предавања со цел на пријавените на повикот, да им се разјасни статусот на бегалците, барателите на азил, лицата без државјанство и мигрантите.

По доставувањето на есеите, стручна комисија во која ќе членуваат претставници од МОФ, РадиоМОФ и УНХЦР ќе ги оцени и рангира најдобрите есеи. Првите три ќе бидат објавени на социјалните мрежи и на веб-страните на Младински образовен форум, Радио МОФ и УНХЦР. Најдобриот есеј ќе биде објавен на 20.06.2022 на Денот на бегалците.

За наградените три есеи се предвидени следните награди:

 • Прво место, награден ваучер во NEPTUN или Академска книга во вредност од 8.000 денари;
 • Второ место, награден ваучер во NEPTUN или Академска книга во вредност од 6.000 денари;
 • Трето место, награден ваучер во NEPTUN или Академска книга во вредност од 4.000 денари.

Може да аплицираат сите заинтересирани од 15 до 29 години, на следниот линк. Крајниот рок за аплицирање е 05.06.2022 (недела, до 23:59 часот).

Заинтересираните, своите есеи може да ги поднесат на македонски, албански или англиски јазик.

За сите дополнителни информации може да се обратите на risto_saveski@mof.org.mk.

Активноста е финансирана со средства на Миграцискиот повеќепартнерски доверителски фонд, во заедничкиот проект имплементиран од Агенцијата на ОН за бегалци, УНХЦР и партнерските агенции на ОН. Содржината создадена во рамките на активноста не нужно ги отсликува ставовите на Фондот, УНХЦР и партнерските организации на ОН.

Презентација на наоди од истражувањето „Вовед во студентска дискриминација“

Младински образовен форум на 25.02.2022 година (петок) го промовираше истражувањето „Вовед во студентска дискриминација“.

Истражувањето се осврнува на студентската перцепција за дискриминација при државните универзитети „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, „Гоце Делчев“ – Штип, „Св. Климент Охридски“ – Битола и Државниот универзитет во Тетово. Дополнително, во рамки на самото истражување се креирани и препораки насочени кон релевантните институции а во насока на превенција и санкционирање на дискриминацијата.

Клучни податоци од истражувањето:

 • Студентите кои се проценуваат себеси дека потекнуваат од семејства со висок социоекономски статус се позадоволни од климата на универзитетите и факултетите
 • Најнебезбедно се чувствуваат студентите со попреченост, студентите кои не сакаат да го кажат својот род,  како и студентите кои не сакаат да ја искажат својата сексуална ориентација.
 • Академската средина претставува најнепосакувана клима за студентите кои се геј/лезбијки и тие во најголема мера размислувале да си заминат затоа што не се чувствуваат прифатено, но и во најголема мера сметаат дека не им се ценат мислењата и дека немаат можност да го изразат својот потенцијал.
 • Ромите се чувствуваат најмалку ценети како да не припаѓаат на универзитетот и дека универзитетот нема посветеност кон правичноста, еднаквоста и инклузијата и во најголема мера размислувале да го напуштат универзитетот затоа што се чувствувале изолирано
 • Студентите во најмала мера остваруваат контакти со лица со попреченост и со лица со различна сексуална ориентација во рамки на кампусот, како и со лица кои имаат попреченост во учењето, психолошки или други тешкотии што не се видливи
 • 234 (29,7 %) студенти одговориле дека ја почувствувале дискриминација на своја кожа, од кои 134 (16,96 %) студенти на УКИМ, 11 (1,39 %) на УКЛО, 42 (5,31 %) на УГД, 42 (5,31 %) на ДУТ и 5 (0,63 %) од оние кои студираат на два универзитета.
 • Во однос на сексуалната ориентација, во рамки на својата група, најголем процент на дискриминирани студенти има кај студентите кои се геј/лезбијки (43,5 %)
 • Само 7,6  % од сите студентите знаат дека на факултетите има постапка за пријавување дискриминација, но за жал сметаат дека таа неефикасно се спроведува
 • Само 6,6 % (52) од студентите некогаш пријавиле дискриминација на факултетите

Според студентската правобранителка на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје, Теа Мицевска, малиот број на пријави  од страна на студентите во однос на дискриминацијата се должи поради неинформираноста на студентите за механизмите за заштита и остварување на своите права.  Таа изјави дека се соочила со сведоштва на студенти кои не се осмелуваат да ги пријават прекршувањата на нивните права поради страв.

Игор Јадровски, член на Комисијата за заштита и спречување од дискрминација изјави дека од 167 предмети кои ги имаат изработено во 2021 година, само 1 претставка доаѓа од студентка за случај на дискриминација, што е поразително.

Според претседателката на Универзитетското студентско собрание при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје, Ева Цветковска, алармантен е податокот дека академската средина потфрлува во прифаќањето на Ромите како дел од таа средина. Таа додаде дека во фокус на нивната работа како студентски претставници треба да биде адресирањето на дискриминацијата на студентите кои не се дел од хетеронормативната сексуална оритентација, а особено да се поттикнат студентите со друга сексуална ориентација поактивно да ги пријавуваат случаите на дискриминација низ кои поминуваат во академската средина.

Препораки:

 1. Подготовка и усвојување на интерни акти за спречување и заштита од дискриминација во рамки на универзитетите
 2. Воспоставување на посебно тело за спречување и заштита од дискриминација при универзитетите, во чие воспоставување и функционирање студентите ќе имаат значајно учество
 3. Јавно и редовно информирање на студентите и вработените на факултетите и универзитетите за основите и формите на дискриминација и достапните механизми за заштита од дискриминација и начинот на кој може да се спроведе постапка за заштита од дискриминација
 4. Спроведување на анонимни годишни анкети за дискриминацијата од страна на посебните тела за спречување и заштита од дискриминација
 5. Ревизија на учебниците и учебните помагала, отстранување на спорните содржини и воведување на објективни, научно засновани информации кои се темелат на човековите права и принципот на недискриминација.

Истражувањето е изработено од Младински образовен форум во рамки на проектот „Студентска перцепција за дискриминација“ подржан од Фондација Отворено Општество Македонија.