Студиска посета на Собранието на Република Северна Македонија

30-тина членови на Учиме право клубовите кои функционираат во Скопје, на 20.2.2020 година учествуваа во организирана посета на Собранието на Република Северна Македонија.

Средношколците имаа прилика одблиску да се запознаат со работата и просториите на законодавниот дом, односно дознаа каде Претседателот на Собранието дава изјава за медиуми, каде ги пречекува останатите функционери и гости, но и главната просторија каде се одржуваат главните седници со избираните претставници од народот.

Целта на овие посети е запознавање на младите со работата на институциите и поттикнување на младите за нивна проактивност во понатамошна соработка и пристап до државните институции кои би придонеле кон адресирање и решавање на нивните проблеми и прашања.

Учиме Право клубовите функционираат со поддршка на проектот за Ангажирање на младите за студентски и младински политики финансиран и Проектот за младинско изразување.

 

„Популаризирање на руралноста – Потенцијалите на руралното коработење и ефектот врз миграциските трендови на младите во РСМ“

„Популаризирање на руралноста – Потенцијалите на руралното коработење и ефектот врз миграциските трендови на младите во Република Северна Македонија“

Истражувачи: Елена Андонова и Ѓорѓи Димески

Ментор: Марјан Петрески

Во рамките на внатрешните миграции, долгогодишната политика на моноцентричен развој во Република Северна Македонија резултираше во концентрација на 25% од населението во Скопскиот плански регион, посебно во градот Скопје, заедно со алоцирање на најголем дел од вкупните инвестиции во овој регион. Овие миграциски движења во комбинација со емиграцијата во странство доведоа до депопулација и намалување на економскиот и културниот потенцијал во руралните подрачја. Во исто време, глобалните економски трендови се оттргнуваат од традиционалните сектори (производство, земјоделство и сл.) кон она што стана познато како „економија на знаење“, т. е. економски сектори карактеризирани со висококвалификувани работници, мала потреба од алати за работа и висока мобилност на трудот. Ваквата мобилност донесе нови потенцијали за миграција на одреден вид работници (таканаречени фриленсери) вклучени во економијата на знаење.

Еден од главните начини, кои оваа студија ги анализира, е потенцијалот на местата за коработење т. е. заедничките простори во кои фриленсерите би можеле да работат и да живеат. Иако студијата заклучува дека потенцијалот за трајна миграција е минимален кај помладата популација, авторите заклучуваат дека и краткорочното работење во руралните средини би имало некакви придобивки, како кон фриленсерите, така и кон руралната средина. Краткорочните миграции, сепак, би понудиле некаква шанса за вклучување на локалното население, барем преку зголемената побарувачка на добра и услуги која напливот на мигранти (трајни или краткорочни) ќе ја предизвика во руралните средини.

Главните наоди добиени од истражувањето, како и заклучоците од истото се:

* 25% од вкупното население живее во Скопскиот плански регион, со акцент на градот Скопје, иако по површина овој регион е најмал од 8-те плански региони.
* Р. Северна Македонија е трета држава во светот по бројот на фриленсери.
* Најголемата категорија на иселеници од руралните средини е младо работоспособно население кое ја напушта руралната средина заради ниски образовни и кариерни можности.
* Работниците од креативната класа имаат минимално влијание врз стапката на вработеност на локалното население во руралната средина, но големо влијание врз социоекономскиот раст (диверзитет на бизнис средина, иновативност, внесување дигитални технологии итн).
* Се појавува и тренд на контраурбанизација во кој млади професионалци се преселуваат во руралните средини.

Истражувачкиод труд може да се најде во електронкса форма на Issuu профилот на Младински образовен форум – https://issuu.com/youtheducationalforum/docs/popuraliziranje_na_ruralnosta 

Ова истражување беше изработено во рамки на Проектот за образовни центри за советување и алумни стипендисти на Фондациите Отворено oпштество. Проектот имаше за цел да ги поврзе капацитетите и ресурсите на Младински образовен форум со знаењето и искуството на алумни стипендистите на Фондациите Отворено општество во корист на млади истражувачи, студенти и пошироката јавност во Северна Македонија. Со овој проект беа искористени капацитетите на алумни стипендистите, со цел да ги споделат своите знаења со младите кои за прв пат се занимаваат со општествено релевантни истражувања и заедно да придонесат во креирање на квалитетни анализи кои ќе помогнат да се подобрат политиките или да се подигне свеста за важни прашања во Северна Македонија.

 

 

 

Оглас за работно место – Американско катче

Амерканското катче во Скопје бара стабилна и одговорна личност која има јаки комуникациски вештини за исполнување на обврските на оваа позиција како координатор на Американското катче

ПОЗИЦИЈА: Координатор на американско катче
ЛОКАЦИЈА: Американско катче Скопје

ОТВОРЕНА НА ДАТУМ: 9 мај 2019 година
ДАТУМ НА ЗАТВОРАЊЕ: 23 мај 2019 година

 

The American Corner in Skopje is seeking a reliable, responsible individual who has strong communication skills to fill the full time position of American Corner Coordinator.

POSITION:   American Corner Coordinator
LOCATION:  American Corner Skopjе

OPENING DATE:    May 9th, 2019
CLOSING DATE:    May 23rd, 2019

Summary: The American Corners of North Macedonia provide information about the United States and encourage dialogue and cooperation between the people of the United States and of the Republic of North Macedonia through learning and professional development opportunities, cultural exchange activities, and the sharing of information resources.  The American Corners serve as venues for speeches, discussions, film or video showings, holiday celebrations, English language conversation groups, meetings of people who have studied or traveled in the United States, programs for professional and educational development in an American-style learning environment, and other events as scheduled.  The American Corners are supported by the U.S. Department of State and administered through the Public Affairs Section of the U.S. Embassy in Skopje.  The Corners also provide access to a collection of books, audio-visual materials, periodicals, online resources, and other information about the United States in English.  American Corner personnel assist visitors, design and implement programs to enhance mutual understanding between the United States and North Macedonia, and maintain and safeguard materials, equipment and the premises.

 

Responsibilities:

Supervisory and Planning

 • Serve as the primary point of contact with the U.S. Embassy for the American Corner in Skopje
 • Work with the U.S. Embassy American Corners POC to coordinate and plan future American Corner activities. This will include weekly, monthly, and quarterly communications, meetings, or conference calls.
 • Develop periodic strategic plans and lead staff at American Corners locations in Skopje in implementing innovative programs that align with the Embassy’s goals and priorities and share American culture and values with audiences, giving particular emphasis on engagement with young adults.
 • Oversee social media engagement of American Corner Skopje and design new social media campaigns that will enhance follower engagement and drive growth in participation in events.
 • Plan and facilitate daily, weekly, and monthly events to encourage socialization, relaxation, and recreation.
 • Supervise, coach, and evaluate performace of two part-time staff in organizing events and programs and running the corner on a day-to-day basis.  Keep time and attendance of staff and ensure the corner’s operations during open hours.
 • Coordinate and organize all American Corner Skopje reporting efforts to include monthly reports, annual reports and quarterly newsletter.
 • Train volunteers, interns, residents, and community members to assist with American Corner Skopje’s programs.

 

Programming

 • Create, design, and organize programs and events for American Corner Skopje in cooperation with the other American Corner staff and the U.S. Embassy, with particular emphasis on programs involving science and technology, young people, education, English language learning, and other programs with relevance to U.S. foreign policy goals. This includes planning outreach activities to reach relevant local audiences.
 • Prepare venues, promotional material, handouts, logistics, social media content, etc., for programs and events.
 • Establish and maintain ties with other American Corners, English language libraries, universities, cultural centers, and similar institutions, and identifying new potential partners around Macedonia.
 • Performi other duties and conduct special projects as assigned.
 • Serve as a TOEFL and GRE test administrator. Note: TOEFL and GRE test administrator training will be provided.

 

 Qualifications:  

 • Experience supervising others in an office or educational setting is preferred but not required. The ideal candidate will have sufficient professional maturity and experience in an office setting designing and carrying out educational programming for a young adult audience in order to supervise others in this primary task.
 • Relevant marketing and social media experience is preferred. Relevant experience may include a demonstrated ability to use basic graphic design software, webpage design software, or other technical computer skills for advertising and event organizing.  Experience managing content for organizational or business social media accounts is a plus.
 • Enthusiastic interest in organizing and publicizing events for young adults is required. Experience planning events and conducting outreach to audiences is preferred.
 • A demonsterated ability to build a network of contacts and volunteers across a wide range of fields and demographic groups and then incorporate those contacts into an organization’s activities.
 • Competency and experience facilitating and participating in group activities. Must be able to work with people from diverse backgrounds, including youth, adults, elderly and individuals with disabilities.
 • Ability to prepare and update written reports and correspondence.
 • Excellent demonstrated customer service skills and ability to communicate effectively, clearly, and appropriately with colleagues, external stakeholders, potential visitors, and the general public orally and in writing.
 • Knowledge of the history, values, society, culture, and education of the United States of America.
 • Ability to communicate effectively orally and in writing in both English and Macedonian. Effective communication in Albanian language is preferred but not required.
 • University degree is required.
 • Excellent advanced computer skills, including excellent ability to use Microsoft Windows and Microsoft Office.

WORKING HOURS:  Full time (approximately 40-hours per week, schedule may vary) position on a yearly renewal.  Net monthly salary: 600$ and all standard benefits are included.

Starting date:  June 2019 (exact start date to be determined)

 

To Apply:   Interested candidates for this position should submit a CV or resume and cover letter to acmvacancies@state.gov with an email subject line reading “ACS Coordinator” Only selected candidates will be contacted for an interview.

Посета на Советот на Општина Куманово

На ден 13 март 2019 година членовите на Младински образовен форум од почетниот клуб на Учиме право од Куманово беа присутни на седницата на Советот на Општина Куманово. Советниците заедно со Претседателот на Советот им објаснија за тоа што претставува Совет ,кој го сочинува Советот, зошто се одржува седницата на Советот и колку е важно да се оддржуваат седници на Советот на Општина. Учесниците имаа можност и да присуствуваат на самата седница и да го согледаат начинот и функционирањето на седниците на советот и одблиску да се запознаат со нивната работа.

Активноста се спроведува во склоп на проектот: Ангажирање на младите за студентски и младински политики, поддржан од Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Младинска филмска проекција

На втори март 2019 година Младински образовен форум во соработка со Гледај.мк организираше Младинска филмска проекција.

Целта на проекцијата беше да им овозможи на младите членови на организацијата да се запознаат со значајни општествени прашања и да подигнат дискусија за истите.

За време на настанот беше проектиран филмот “The big short” во режија на Чарлс Рандолф кој ги прикажува причините и последиците од финансиската криза во САД која се појави во 2008та година. По завршување на филмот, присутните имаа прилика да дискутираат на економски прашања и влијанието на економските политики врз младите.

Активноста беше спроведена во склоп на проектот Ангажирање на младите за студентски и младински политики, поддржан од ФООМ.

Повик за ангажирање на едно лице – Американско катче

Повик за ангажирање на едно лице – Специјалист за активности во Американското катче во Скопје

Американските катчиња во Македонија бараат сигурна, организирана, одговорна личност со силни комуникациски вештини за ангажман во Американското катче во Скопје
Локација: Американско катче во Скопје
Рок на пријавување: 4 февруари, 2019 година
Почеток на ангажман: 20 февруари 2019 година
Ангажманот предвидува обврски од 20 часа неделно

Обврски и одговорности:

 • Креирање, дизајнирање и организирање на активности (програми) и настани, во соработка со персоналот од американските катчиња и Амбасадата на САД, со посебен акцент на наука и технологија, млади, образование, учење на англиски јазик итн.
 • Подготовка на просторијата, промотивните материјали, логистикате, содржини на социјални медиуми итн. за активностите и настаните на катчето.
 • Комуницирање и вмрежување со другите Американски катчиња, образовни центри, универзитети, културни центри и организации од граѓанското општество.
 • Водење прецизна евиденција за користење на материјали, броеви и видови на клиенти, посетители итн., како и подготовка на статистички и наративни извештаи за активностите на катчето.
 • Обучување на волонтери, членови на катчето и заедницата за да можат да помогнат во активностите на Американското катче во Скопје (АК Скопје).
 • Одржување на опремата, книгите и библиотечниот систем на АК Скопје.
 • Внесување нови членови во библиотечниот систем, проверка и враќање книги.
 • Пружање помош на членовите на АК Скопје за лоцирање и користење на референтни материјали.
 • Администрирање TOEFL и GRE тестови.

Потребни квалификации: 

 • Способност да комуницира ефикасно усно и писмено на англиски и македонски јазик. Познавањето на албански јазик ќе се смета за предност.
 • Завршено средно образование. Завршено високо образование во областа на англиски јазик, образование, бизнис, информатика ќе се смета за предност.
 • Одлични основни компјутерски вештини, вклучувајќи одлично познавање на Microsoft Windows и Microsoft Office.
 • Искуство со маркетинг и работа со социјални медиуми ќе се смета за предност. За релевантно искуство се смета докажана способност за користење на основен софтвер за графички дизајн, софтвер за веб дизајн или други технички компјутерски вештини за рекламирање и/ или организирање на настани.
 • Се бара ентузијастички пристап кон организирање и промовирање на настани за млади. Искуство во планирање на настани и нивно спроведување ќе се смета за предност.
 • Способност и искуство за фасилитирање и учество во групни активности. Избраниот кандидат мора да е способен да работи со луѓе од различни профили, вклучувајќи ги и младите, возрасните, постарите лица и лицата со посебни потреби.
 • Способност за подготвување и ажурирање на пишани извештаи и коресподенција.
 • Докажани вештини за работа со клиентите и способност да комуницира ефективно, јасно и соодветно со колегите, посетителите и општата јавност, усно и писмено.
 • Докажани презентациски способности.
 • Познавање на историјата, вредностите, општеството, културата и образованието во Соединетите Американски Држави. 

Начин на пријавување:

Заинтересираните кандидати за овој ангажман треба да поднесат кратка биографија (CV) или резиме и пропратно писмо на англиски јазик (cover letter) на acmvacancies@state.gov. Во насловот на вашата пораката ве молиме напишете “ACS Vacancy Skopje”. Рокот за пријавување е 4ти февруари (понеделник) 2019.

Избраните кандидати ќе бидат контактирани за интервју. Интервјуата ќе се одржат на англиски јазик.

 

За Американските катчиња во Македонија:

Американските катчиња во Македонија се центри кои обезбедуваат информации за Соединетите Американски Држави и го поттикнуваат дијалогот и соработката меѓу луѓето од САД и од Република Македонија преку можности за учење, професионален развој и активности за културна размена. Американските катчиња служат како места за одржување говори, дискусии, филмски или видео прикажувања, празници, часови по англиски јазик, состаноци на луѓе кои студирале или патувале во Соединетите Американски Држави, програми за професионален и образовен развој кои се спроведуваат во американски стил, и други настани. Американските катчиња се поддржани од страна на Стејт Департментот на САД и се администрираат преку Секторот за односи со јавноста на Амбасадата на САД во Скопје.

Посета на Совет на Општина Тетово

Учиме Право клубовите на Младински образовен форум од Тетово на 25.12.2018 година реализираа посета на Општина Тетово и присуствуваа на седница на Советот на општината. На посетата учествуваа 40-тина средношколци од Тетово. Посетата започна со посета на администрацијата на Општина Тетово каде што членовите се запознаа со функционирањето на Локалната самоуправа и како граѓаните може да се обратат до општината и да ги реализираат своите права. Во вториот дел од посетата членовите присуствуваа на 14-тата Седница на Советот на Општина Тетово, каде што од блиску се запознаа со функционирањето на Советот. Дел од точките на дневен ред беа Предлог буџет на Општина Тетово за 2019 година, Финансиска поддршка за 2019 година.

Улична уметност во Куманово

К’д Куманово “кеф“ не дава од уметност нема да боли глава!

Младински образовен форум – Куманово, на ден 24-25.12.2018 (понеделник и вторник), со почеток од 12:00 часот, на ул. Доне Божинов (спроти автобуската станица), користејќи ја алатката стенсил ќе цртаат мурал како Батко Ѓорѓија ја влече темната (загадената) страна од градот и ја покажува убавината која ќе биде претставена со различно обоени цртежи.

Целта на овој настан е да ја разубавиме јавната површина која се наоѓа на фреквентно место за многу Кумановци и Кумановки. Веруваме дека преку нашата активност ќе допринесеме за поубаво Куманово и ќе ги разведрува и младите и возрасните од општеството.

Сите кои сакаат да учествуваат и да помагаат за време на оваа активност се добредојдени.

Проектот е финансиран од Фондација Отворено општество – Македонија.

Тетовирани ѕидови во Битола

Медиа/Арт клубот од Битола, на 23-ти декември 2018 година (недела) со почеток од 11:00 часот, организира локална интервенција наречена „Тетовирани ѕидови“, каде што е предвидено да се нацрта портрет со ликот на Горан Стефановски. Локацијата е добро познатото „Ракометно игралиште“, во близина на градскиот парк во Битола.

Еден од највлијателните и најважните личности во културата на Македонија е и Горан Стефановски. Стефановски преку своите дела ни ја претставува историјата на македонскиот народ со сите свои болки и рани, со социјалните неправди, политички разијадувања, стремежот за подобро

утре.
Поради тоа претставува и наша „муза“ која нѐ инспирира да бидеме активни граѓани и да направиме активности со цел разубавување на јавниот простор.

Mедиа/Арт клубовите на МОФ се место за млади луѓе кои сакаат креативно да ги изразат своите ставови и идеи. Младите членови добиваат можност да научат како да снимаат видеа и аудио прилози, да создадат фото приказни, да научат за перформативна и урбана уметност и да ги користат новите медиуми и техники на уметност со цел да се постигне младински активизам и помагање на локалната заедница. Предавањата во Медиа/Арт клубот ги држат млади луѓе со искуство во ова поле на дејствување. Овие клубови спаѓаат под Програмата за младински активизам.

Проектот е финансиран од Фондација Отворено општество- Македонија.

Почетничко дебатно првенство 2018

Националното дебатно првенство за почетници е дебатен турнир во организација на Младински образовен форум (МОФ). Турнирот има за цел да им овозможи на новите дебатери, членови на дебатните клубови на МОФ да учествуваат на дебати од компетитивен карактер. Турнирот ќе се одржи од 21 до 23 декември во СУГС Гимназија Орце Николов.

Формат на дебатирање: World Schools Debate Format
Број на рунди: 5 прелиминарни рунди, полуфинале и финале.
Јазик на турнирот: македонски.

Теза: “Овој Дом претпочита технократска автократија пред популистичка демократија”.

Регистрација
На следниот линк можете да најдете регистрација за тимови: https://goo.gl/forms/dsqCmSoDK3UTHRwn1
На следниот линк можете да најдете регистрација за судии: https://goo.gl/forms/ctb8saORT67C680I3
На следниот линк можете да најдете регистрација за волонтери: https://goo.gl/forms/T7SOAfVyLiwvS5Ug1

Националното дебатно првенство е поддржано од Меѓународната дебатна организација – IDEA NL и Европската комисија.