Истражување за стапката на успех на доделените државни стипендии од Министерство за образование и наука

Младински образовен форум спроведува Истражување на стапката на успех на доделените државни стипендии од Министерство за образование и наука, наменети за студенти кои се примени на првите 100 универзитети според Шангајската Листа.

Во рамките на ова истражување спроведуваме анкета која има за цел да го испита степенот на информираност на младите за постоењето и имплементацијата на оваа стипендија, како и потребата и корисноста на истата.

Вашите сознанија ќе ни бидат од голема помош за добивање целосна слика за фактичките придобивки од оваа стипендија за младите од една страна, како и за целокупниот образовен систем и пазар на трудот од друга страна. Анкетата е анонимна, а вашите одговори ќе се користат исклучиво за истражувачките цели.

Прашалникот е достапен на овој ЛИНК.

Ова истражување е поддржано од Фондацијата Отворено Општество Македонија.

[Продолжен рок] Повик за програмски/ка координатор/ка на програмата Истражување, анализа и креирање на младински и образовни политики

Согласно чл. 24 од Статутот на МОФ, Младински образовен форум објавува Повик за програмски/ка координатор/ка на програмата Истражување, анализа и креирање на младински и образовни политики.

Апликацијата за програмски/а координатор/ка се подготвува од страна на кандидатот/ката за позицијата програмски/а координатор/ка во рамки на програмата: Истражување, анализа и креирање на младински и образовни политики. Координаторот/ката на програмата Истражување, анализа и креирање на младински и образовни политики работи со мандат од 18 месеци и има право на неограничен реизбор согласно условите наведени во TOR-от за позицијата.

Опис на обврските на координаторот се наведени во TOR-от прикачен кон овој повик.

Ангажманот на координаторот/ката е 40 часа неделно и за истиот има предвиден финансиски надоместок во износ од 43.000 – 52.000 денари бруто во зависност од искуството и образованието на кандидатот/ката.

Заинтересираните кандидати треба да се пријават најдоцна до 16.07.2023 година (недела, 23:59 часот) на info@mof.org.mk и matejpopducev@hotmail.com, со праќање на:

– Биографија (CV);

– Moтивациско писмо во должина до 1 страница и

– Апликација за работа во должина од не повеќе од 2 страни. 

Кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат поканети на интервју со комисијата составена од членови на Управниот одбор и извршната канцеларија на МОФ. Управниот одбор во полн состав ќе донесе одлука за избор на координатор на програмата.

Официјално отпочнување на програмата за мобилност на млади лидери во Албанија, Србија и Северна Македонија

Активисти, истражувачи и студенти од Албанија , Северна Македонија и Србија се собраа изминатиов викенд во Тирана на официјалното започнување на Регионалната програма за мобилност на млади лидери #RYLMP.

Настанот го означува почетокот на програмата која има за цел да ги поттикне младите луѓе од трите земји да истражат младински трендови и проблеми во регионот и да влијаат на креирањето политики кои соодветствуваат на наодите.

Во текот на периодот што престои, учесниците ќе престојуваат во Тирана, Белград и Скопје, кадешто ќе работат со ментори за да спроведат истражување, собирање и анализирање на податоци за акции за застапување и лобирање. Темите за застапување оваа година се однесуваат на низа прашања поврзани со младите, вклучително и младинско учество, миграција и одлив на мозоци, невработеност и регионална соработка.
Со нетрпение го очекуваме придонесот што оваа програма ќе го има врз зајакнувањето на регионалната младинска соработка.

Поддршката за овој проект е обезбедена од канцелариите на Фондација Отворено Општество во Албанија, Србија и Северна Македонија.

Програмата е заеднички имплементирана од Центар за наука, иновација и развој, Центар за образовни политики и младински образовен форум.

Regional Youth Leadership Mobility Programme (RYLMP): Call for Applications for 2022/23

Youth Educational Forum  (YEF), North Macedonia, Center Science and Innovation for Development (SCiDEV), Albania and Centre for Education Policy (CEP), Serbia; and , are launching a Call for Participation in the Regional Youth Leadership Mobility Programme (RYLMP) for 2022/23. Support for the implementation of this programme is provided by the Open Society Foundations.

Regional Youth Leadership Mobility Programme (RYLMP) was a seven-month project developed jointly by the Centre for Education Policy (CEP), Serbia, and Center Science and Innovation for Development (SCiDEV), Albania, targeting young individuals who want to participate actively and contribute to change in the society and/or local community and have the capacity to influence societies in the future. RYLMP showed a unique opportunity for youth from Serbia and Albania to meet and work together, breaking the cultural and other barriers and improving the research competencies of participants. The implementation of the RYLMP in 2021 and early 2022 paved the way for the continuation and scaling up of the programme, this time including Youth Educational Forum (YEF), North Macedonia, into the programme.

The Programme is open to youth (21-30 years old) from academia and civil society organizations, young professionals, and youth activists in the respective countries interested in developing capacities in the field of informed and data-driven advocacy, leadership, activism, and intercultural exchange, and in strengthening regional cooperation among Albania, North Macedonia, and Serbia.

Candidates shall apply with their individual proposals for informed and data-driven advocacy actions focusing on one of the topics: a) Regional cooperation, b) Education and employability, c) Migration and brain drain, d) Youth participation, and e) Youth action for the environment.

After the evaluation, selected participants will be matched in mixed teams in line with their areas of interest. They will work with colleagues from other countries on their data-driven advocacy with combined capacity-building and mentoring support. Selected participants will spend three weeks mobility period in each country according to the timeline detailed below. During the project, participants will participate in a capacity-building programme focused on relevant competencies and skills for their work and mentoring programme.

Selected participants will benefit from the financial support provided by the Open Society Foundations to complete their projects and cover mobility costs. The working language of all activities will be English.

HOW TO APPLY?

Read the full Call for Applications for RYLMP 2022/23 (Download here)

Read the Frequently Asked Questions (Download here)

The application process has two steps:

Step I – submitting the following:

  1. Interested candidates should fill in the Application Form, and upload
  2. The RYLM Data-Driven Advocacy Action Proposal Template (Download here)
  3. Curriculum Vitae
  4. Letter of Recommendation, including a contact of the referee.

Only fully completed applications will be processed.

Step II – Interviews with short-listed candidates.

Одржана тркалезна маса на тема „Младинско учество во единиицте на локалната самоуправа“

Младински образовен форум организираше тркалезна маса на тема „Младинско учество во единиците на локалната самоуправа “ на 20.10.2022 во просториите на Холидеј Ин во Скопје.

Во рамките на проектот се одржаа 6 работилници во повеќе градови низ државата на кои учествуваа над 100 млади лица. Учесниците се стекнаа со знаење за општините и нивните обврски спрема жителите и имаа можност да ги споделат проблемите со кои се соочуваат во нивното место на живеење. Лоцираните проблеми се протегаат од неасфалтирани патишта до нефункционални кина.

На настанот се презентираше документот за јавни политики кој содржи проблеми кои младите ги мапираа за време на работилниците, како и препораки насочени кон општините и останатите локални институции кои се  обврзани да ги адресираат истите.

Документот можете да го прочитате на следниот линк:  https://mof.mk/…/Dokument-za-javni-politiki-mladinsko…

Овој настан е дел од проектот „Младински политики за подобар животен стандард на млади од помали средини“, кој е овозможен со финансиска поддршка на Фондација Отворено општество – Македонија  и во соработка со локалните организации Фондација за развој на локалната заедница – Штип , Регионален центар за одржлив развој – Гевгелија, Центар за истражувања и анализи НОВУС / Center for research and analysis  Струмица, Центар за едукација и развој – Теарце и НВО КХАМ – Делчево.

Одржани 5 средби за соработка со младински службеници и локални организации

МОФ ги застапува младинските приоритети! Во текот на септември и октомври, ги посетивме општините Тетово, Штип, Делчево, Струмица и Гевгелија. На овие средби, заедно со локалните организации Фондација за развој на локалната заедница – Штип, Регионален центар за одржлив развој – Гевгелија, НОВУС Струмица, Центар за едукација и развој – Теарце и НВО КХАМ – Делчево, воспоставивме соработка со младинските службеници, кои како новооформени тела се клучен канал помеѓу младите и јавните институции.

Средбите ги искористивме и за да им го претставиме новиот документ за јавни политики, кој се содржи од проблеми мапирани од страна на младите од нивните општини и препораки за како младите да се охрабрат почесто да пристапуваат на општините кога се соочуваат со проблеми во нивното место на живеење.

Документот можете да го прочитате на следниот линк.

Локалните средби се дел од проектот „Младински политики за подобар животен стандард на млади од помали средини“, кој е овозможен со финансиска поддршка на Фондација Отворено општество – Македонија.

Повик за студентите и студентските правобранители при универзитети во Република Северна Македонија

Младински образовен форум (МОФ) во рамки на проектот „Студентска перцепција за дискриминација“ отвора повик за учество во повеќе неделен едукативен модул наменет за јакнење на капацитетите на студентите и студентските правобранители во борбата против дискриминацијата во високото образование.

Целта на овој модул е јакнење на капацитетите на студентите и студентските правобранители и надоградба на нивните знаења од областа на спречувањето на дискриминација и постапувањето по истата.

Тематските целини кои ќе бидат опфатени во рамки на обуката се:

  • Запознавање со дискриминацијата и негативните последици од истата;
  • Улогата на студентските правобранители и заштитата на студентските права и обврски;
  • Застапување и лобирање;
  • Комуникација со јавност и студенти;
  • Ментално здравје и психолошки пристап кон жртвите.

Обуката ќе се реализира со хибриден пристап, односно главен дел со физичко присуство, а студентите кои нема да можат да присуствуваат физички, ќе можат истата да ја следат онлајн.

Аплицирањето за обуката ќе се реализира преку следниот линк: https://forms.gle/uYYMxgmoRN6hjcai6

Учесници на оваа обука треба да бидат сите студенти и студентски правобранители на универзитетите и факултетите во Република Северна Македонија.

Краен рок за аплицирање e 1.11.2021 до крајот на денот.

Учесниците кои ќе го завршат модулот ќе добијат сертификат за успешно поминат едукативен модул.

Оваа активност е дел од проектот „Студентска перцепција за дискриминација“, поддржан од Фондацијата Oтворено општество – Македонија.

[Галерија] Во МОФ се одржа обука за млади истражувачи

Младинскиот образовен форум одржа обука за млади истражувачи, која се одржа на 2 и 3 октомври.
Во рамки на обуката, 10 млади лица имаа можност да се запознаат со основите на академското пишување, структурата на научни-истражувачките трудови, методологија и други вештини потребни за изработка на квалитетно научно истражување.
Обуката беше реализирана со помош на искусните тренери и истражувачи д-р Борјан Ѓузелов и д-р Мартин Галевски.
Активноста е поддржана од Отворено Општество – Македонија.