Повик за есеј на тема поврзана со бегалци, лица без државјанство и мигранти

Младински образовен форум, во партнерство со УНХЦР, објавува повик за есеј на тема поврзана со бегалците, барателите на азил, лицата без државјанство и мигрантите.

Оваа активност има за цел да ја подигне едукацијата на јавноста за бегалците, барателите на азил, лицата без државјанство и мигрантите.

Во рамки на активноста, предвидено е да се реализираат гостински предавања со цел на пријавените на повикот, да им се разјасни статусот на бегалците, барателите на азил, лицата без државјанство и мигрантите.

По доставувањето на есеите, стручна комисија во која ќе членуваат претставници од МОФ, РадиоМОФ и УНХЦР ќе ги оцени и рангира најдобрите есеи. Првите три ќе бидат објавени на социјалните мрежи и на веб-страните на Младински образовен форум, Радио МОФ и УНХЦР. Најдобриот есеј ќе биде објавен на 20.06.2022 на Денот на бегалците.

За наградените три есеи се предвидени следните награди:

 • Прво место, награден ваучер во NEPTUN или Академска книга во вредност од 8.000 денари;
 • Второ место, награден ваучер во NEPTUN или Академска книга во вредност од 6.000 денари;
 • Трето место, награден ваучер во NEPTUN или Академска книга во вредност од 4.000 денари.

Може да аплицираат сите заинтересирани од 15 до 29 години, на следниот линк. Крајниот рок за аплицирање е 05.06.2022 (недела, до 23:59 часот).

Заинтересираните, своите есеи може да ги поднесат на македонски, албански или англиски јазик.

За сите дополнителни информации може да се обратите на risto_saveski@mof.org.mk.

Активноста е финансирана со средства на Миграцискиот повеќепартнерски доверителски фонд, во заедничкиот проект имплементиран од Агенцијата на ОН за бегалци, УНХЦР и партнерските агенции на ОН. Содржината создадена во рамките на активноста не нужно ги отсликува ставовите на Фондот, УНХЦР и партнерските организации на ОН.

American Corner Activities Specialist wanted in Skopje (part-time)

The American Corners in North Macedonia are seeking a reliable and responsible individual who have strong communication skills to fulfill position as part-time (20 hours per week) Activities Specialists in Skopje.

LOCATION: American Corner Skopje

NUMBER OF POSITIONS: 1

APPLICATION DEADLINE:  April 15, 2022

WORKING HOURS:  Part-time (20-hours per week) position on an honorarium contract basis for a period up to nine months (with 3 month renewal).

Starting date: May, 2022

Summary:

The American Corners of North Macedonia are centers that provide information about the United States and encourage dialogue and cooperation between the people of the United States and of the Republic of North Macedonia through learning and professional development opportunities, cultural exchange activities, and sharing of information resources. The American Corners serve as venues for workshops, discussions, film or video showings, holiday celebrations, English language conversation groups, meetings of people who have studied or traveled in the United States, programs for professional and educational development in an American-style learning environment, and other events as scheduled. The American Corners are supported by the U.S. Department of State and administered through the Public Affairs Section of the U.S. Embassy in Skopje.

Responsibilities

 • Creating, designing, and organizing activities (programs) and events, in cooperation with the other AC staff and Embassy, with particular emphasis on science and technology, young people, community engagement, education, English language learning etc.
 • Preparing venues, promo materials, handouts, logistics, social media content, etc., for activities and events.
 • Communicating and networking with other American Corners, English language libraries, universities, cultural centers, and civil society organizations
 • Keeping accurate records of usage of materials, numbers and types of clients, visitors, etc., and preparing statistical and narrative reports on activities.
 • Training volunteers, residents, and community members to assist with AC Skopje activities.
 • Maintaining the equipment and books and library system of AC Skopje.
 • Inputting new members in the library system and checking out and returning books.
 • Assisting AC library members in locating and using reference materials.
 • Serving as a TOEFL and GRE test administrator.

Qualifications:

 • Ability to communicate effectively orally and in writing in English and Macedonian.  Effective communication in Albanian language is preferred but not required.
 • High school degree is required.  Higher education in a relevant field, such as English, education science, business, and computer science is highly preferred.
 • Excellent basic computer skills, including excellent ability to use Microsoft Windows and Microsoft Office.
 • Relevant marketing and social media experience is preferred.  Relevant experience may include a demonstrated ability to use basic graphic design software, webpage design software, or other technical computer skills for advertising and event organizing.
 • Having an enthusiastic interest in organizing and publicizing events for young adults is required. Experience planning events and conducting outreach to audiences is preferred.
 • Competency and experience facilitating and participating in group activities.  Ability to work with people from diverse background, including youth, adults, elderly and persons with disabilities.
 • Ability to prepare and update written reports and correspondence.
 • Excellent demonstrated customer service skills and ability to communicate effectively, clearly, and appropriately with colleagues, visitors, and the general public verbally and in writing.
 • Effective oral presentation abilities.
 • Knowledge of the history, values, society, culture, and education of the United States of America.

To Apply:

Interested candidates for this position should submit a CV and a motivational letter to ACMVacancies@state.gov by April 15, 2022 with an email subject line reading “ACS Activities Specialist”. Only selected candidates will be contacted for an interview.

Повик за изработка и реализација на едукативни модули за обука на студентски правобранители

Младински образовен форум (МОФ) во рамки на проектот „Студентска перцепција за дискриминација“, поддржан од Фондацијата Oтворено општество – Македонија, отвора повик за изработка и реализација на едукативни модули од пет целини за повеќе неделна обука наменета за јакнење на капацитетите на студентските правобранители во борбата против дискриминацијата во високото образование.

Целта на оваа обука е јакнење на капацитетите на студентските правобранители и надоградба на нивните знаења од областа на спречувањето на дискриминација и постапувањето по истата.

Тематските целини за кои треба да се креираат предавања се:

 • Запознавање со дискриминацијата и негативните последици од истата:
 • Анализа на поимот дискриминација, облиците во кои таа се јавува, како и домашната регулатива и институции кои постапуваат по истата.
 • Улогата на студентските правобранители и заштитата на студентските права и обврски:
 • Анализа на надлежностите и обврските на студентските правобранители, анализа на студентските права и обврски, и можностите за нивна заштита на универзитетско ниво како и опфаќање на практичната заштита на правата на студентите преку поднесување на претставки, приговори и други правни поднесоци.
 • Застапување и лобирање:
 • Предавање за застапување и лобирање пред надлежните органи за заштита на студентите од дискриминација.
 •  Комуникација со јавност и студенти:
 •  Алатки и модели за соодветна комуникација со јавноста и студентите од страна на студентски правобранители
 •  Ментално здравје и психолошки пристап кон жртвите:
 • Можности за обезбедување психолошка поддршка и советување кон студентите жртви на дискриминација

  Избраниот/те кандидат(ка)/и(ки) ќе треба:

 • Да подготви концепт и содржина за конкретниот модул во тематската целина за која поднесува предлог. Во концептот треба да биде опфатен детален опис на сесиите кои би биле опфатени, односно да ја опише содржината и активностите што ќе се реализираат во рамки на тематската целина.
 •  Да реализира предавање/а на избраната/ните тематска/ки целина/и во рамки на повеќе-неделниот модул.

Предавањата за секоја тематска целина треба да изнесуваат најмалку 90, а најмногу 240 минути.

Заинтересираните треба да ја достават својата апликација за ангажманот на електронската адреса policy@mof.org.mk не подоцна од 24.09.2021 година (петок) 18:00 часот со наслов: „Пријава за креатор на концепт на едукативен модул за студентски правобранители“.

Кандидатите можат да аплицираат за една или повеќе тематски целини. Во пријавата кандидатите треба да ги поднесат следните документи:

– Лична биографија (CV) на македонски јазик;
– Нацрт-концепт за тематска целина;

Експертите/експертките ќе бидат ангажиран/а во периодот од септември до ноември 2021 година.
За дополнителни информации или прашања слободно обратете се на електронската адреса borjan_eftimov@mof.org.mk.

Проектот е финансиран од Фондацијата Отворено oпштество – Македонија.

Повик за ангажирање на експерт/ка за креирање на методологија за истражување и спроведување на истражување за студентската перцепција за дискриминација на државните универзитети

Младински образовен форум (МОФ) во рамки на проектот „Студентска перцепција за дискриминација“, поддржан од Фондацијата Отворено општество – Македонија, отвора повик за ангажирање на 1 (еден/на) експерт/ка за подготовка на методологија за истражување и спроведување на истражување за студентската перцепција за дискриминација при државните универзитети.

Избраниот кандидат, односно кандидатка, ќе треба да подготви методологија за истражување, како и да го спроведе истражувањето за студентската перцепција за дискриминација при универзитетите „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Државниот универзитет во Тетово, „Св. Климент Охридски“ – Битола и „Гоце Делчев“ – Штип. Селектираниот кандидат/кандидатка треба да изработи 1) анкетен прашалник за студенти и 2) сценарио за фокус-групи со студенти 3) анализа на податоците од прашалникот и фокус-групите и 4) анализа на релевантните акти поврзани со санкционирање на дискриминацијата при универзитетите.

Заинтересираните треба да ја достават својата апликација за ангажманот на електронската адреса info@mof.org.mk и policy@mof.org.mk не подоцна од 07.04.2021 година (среда) 18:00 часот со наслов: Пријава за експерт за методологија и спроведување на истражување на студентската перцепција за дискриминација при државните универзитети.

Во пријавата кандидатите треба да ги поднесат следните документи:

1. Лична биографија (CV) на македонски јазик;
2. Пополнета апликација (Апликација за подготовка на методологија и спроведување на истражување);
3. Финансиска понуда.

Експертот/експертката ќе биде ангажиран/а во периодот април-август 2021 година.

Сите заинтересирани кандидати можат да ја симнат апликацијата за аплицирање тука, и истата да ја приложат со потребните документи.

За дополнителни информации или прашања слободно обратете се на електронската адреса petar_barlakovski@mof.org.mk

Проектот е финансиран од Фондацијата Отворено општество – Македонија

Запиши се во Клуб за демократско учество во твоето училиште / Regjistrohu në Klub për Pjesëmarrje Demokratike në shkollën tënde

Дали сакаш да добиеш нови знаења и нови другарства? Сакаш да научиш за демократијата и да се запознаеш со институциите? Имаш инспирација за активизам?

Тогаш клубовите за демократско учество се вистинската можност за тебе!

Преку запишување на бесплатниот онлајн курс за демократско учество во твоето училиште, ќе имаш можност да научиш повеќе за демократијата, човековите права, младинското организирање, правата на учениците, како и начините преку кои можеш да ја подобриш својата заедница. Ако сѐ уште се двоумиш, имај на ум дека по завршувањето на предавањата ќе имаш можност да предложиш идеја за заедничка акција со твоите соученици.

Програмата на Клубот за демократско учество се состои од 10 предавања, а учесниците по завршувањето на програмата добиваат сертификат. Предност ќе имаат ученици кои се трета или четврта година на средно образование. Запишувањето во клубовите е отворено до 25.11.2020.

Клубовите се отворени во следните училишта, а ако си средношколец можеш да се пријавиш со пополнување на прашалникот на следниот линк:

СУГС Зеф Љуш Марку – Скопје

СУГС Никола Карев – Скопје

ДУЦОР Партеније Зографски – Скопје

ССОУ Моша Пијаде – Тетово

СОУ Нико Нестор – Струга

СОУ Ибрахим Темо – Струга

СОУ Кочо Рацин – Свети Николе

СОУ Наум Наумовски – Борче – Крушево

ОСМУ Д-р Јован Калаузи – Битола

За сите прашања околу клубот, можете да ни пишете на: obuki@mof.org.mk

Клубовите за демократско учество прв пат започнаа со работа во учебната 2019/2020 година, преку стандардизирана програма во 5 училишта во земјата, и во програмата учествуваа двесте ученици. Младите кои беа дел од овие клубови имаа виртуелна посета на Собранието и успаа да креираат акции преку кои се подобри безбедноста во сообраќајот околу нивното училиште, достапноста на образованието на далечина за сите ученици и јавниот превоз. Предавањата се активност на Младински образовен форум и Фондацијата на демократија на Вестминстер во рамки на проектот Зголемување на младинското учество, поддржани од Иницијативата за демократија на Западен Балкан.


A dëshiron të fitosh njohuri të reja dhe shoqëri të reja? A dëshiron të mësosh për demokracinë dhe të mësosh për institucionet? A ke inspirim për aktivizëm?

Atëherë, Klubet për Pjesëmarrje Demokratike janë mundësia e vërtetë për ty!

Me anë të regjistrimit në kursin online falas për pjesëmarrje demokratike në shkollën tënde, do të kesh mundësi të mësosh më tepër për demokracinë, të drejtat e njeriut, organizimin e të rinjve, të drejtat e nxënësve, si dhe mënyrat me të cilat mund të përmirësosh komunitetin tënd. Nëse ende je në hamendje, të kesh parasysh që pas përfundimit të ligjëratave do të kesh mundësi të propozosh ide për aksion të përbashkët me shokët tjerë të shkollës.

Programi i Klubit për Pjesëmarrje Demokratike përbëhet nga 10 ligjërata, ndërsa nxënësit pas përfundimit të programit do të marrin një certifikatë. Përparësi do të kenë nxënësit e vitit të tretë ose katërt të arsimit të mesëm. Regjistrimi në klubet është hapur deri më 25.11.2020.

Nëse je në shkollë të mesme, mund të paraqitës me plotësimin e pyetësorit në lidhjen në vijim  lidhјe. Klubet janë të hapura në shkollat vijuese:

SHMQSH Zef Lush Marku – Shkup  

SHMQSH Nikolla Karev – Shkup

QSHSHAR Partenije Zografski – Shkup

SHMKP Mosha Pijade – Tetovë

SHMK Niko Nestor – Strugë  

SHMK Ibrahim Temo – Strugë  

SHMK Koço Racin – Sveti Nikollë  

SHMK Naum Naumovski-Borçe – Krushevë

SHKMKM Dr. Jovan Kalauzi – Manastir

Për gjitha pyetjet rreth klubit, mund të shkruani në: obuki@mof.org.mk

Klubet për Pjesëmarrje Demokratike për herë të parë kanë filluar me punë në vitin shkollor 2019/2020, me anë të programit të standardizuar në 5 shkolla të vendit dhe në programin kanë marrë pjesë dyqind nxënës. Të rinjtë që kanë qenë pjesë e këtyre klubeve kanë pasur vizitë virtuale të Kuvendit dhe kanë arritur të krijojnë aksione me të cilat është përmirësuar siguria në trafikun rreth shkollës së tyre, qasja në arsim nga distanca për gjithë nxënësit dhe transport publik. Ligjëratat janë aktivitet i Forumit Arsimor Rinor dhe Fondacionit për Demokraci të Westminster në kuadër të projektit Rritja e Pjesëmarrjes së të Rinjve, të mbështetur nga Iniciativa për Demokraci e Ballkanit Perëndimor.

Повик за нови членови во Младинските клубови на МОФ во 2020 година!

Драги средношколци, Младински образовен форум отвора повик за нови членови во младинските клубови!

Клубовите на МОФ ќе ти овозможат да се предизвикаш себе си, да научиш многу во неформална атмосфера и да се вклучиш на бројни онлајн и офлајн локални, национални и меѓународни настани. Опкружувањето со супер друштво ќе те мотивира да се подобриш и да стекнеш нови искуства и знаења надвор од формалното образование.

Кој клуб е за тебе, зошто би се вклучил во младински клуб и како ќе изгледаат предавањата во текот на следната година, се информации кои ги има подолу во оваа објава. Разгледај ги описите на клубовите подолу во текстот и одбери каде ќе се вклучиш. Резервирај го своето место!

Во согласност со учебната година, предавањата во клубовите за средношколци ќе започнат во текот на ноември 2020, а ќе се случуваат онлајн се додка состојбата не дозволи да се дружиме во живо.  Термините во кои ќе се одржуваат неделните предавања ќе се договорат помеѓу членовите и предавачите на клубовите.

Линк до прашалникот за пријавувањекликни тука

АРТИВИЗАМ

Сакаш да експериментираш со уметноста како средство за слободно изразување? Сакаш да дознаеш како да станеш младински активист? Дали си склон кон стекнување нови знаења, нови другарства и нови идеи? Ти треба креативна слобода?

Тогаш клубовите – Артивизам во склоп на МОФ се местото каде што треба да членуваш. Артивизам е можност за тебе да практикуваш слобода на изразување и да се запознаеш со креативни начини за пренесување на своите ставови, интереси, афинитети, склоности, барања и идеи.

Во Артивизам клубовите ќе имаш можност да ги изградиш своите капацитети, дознаеш повеќе за себе и околината, стекнеш вештини и знаења, се забавуваш и креираш нов круг на пријатели.

Секоја година, повеќе од 200 членови од различни градови имаат можност од да научат за граѓански активизам, медиумска писменост, креирање младински весници, фанзини, мурали уметност, стенсили, стикери, постери, фотографија и видео прилози.

ДЕБАТА

Преку глава ти е од неорганизираните и безвредни дискусии кои секојдневно ги слушаш околу тебе?  Сакаш да научиш како вистински да дебатираш и да ја победиш секоја дискусија со пријателите и соучениците?  Или пак можеби имаш желба конечно да ја победиш вечната трема од јавни настапи и презентации и да станеш добар оратор?

Ако одговорот на барем едно од овие прашања е да, тогаш дебатната програма е вистинското место за тебе!

Дебатниот клуб на МОФ оваа година онлајн продолжува со својата работа! Во склоп на неделните предавања, ќе  научиш за компетитивна дебата, техниките за одржување на говор, побивање, аргументирање на туѓи аргументи и анализирање на теми од различни области и сфери. Ти и твојот тим ќе можете да се натпреварувате на локални, национални и меѓународни дебатни турнири.

Стани дел од дебатен клуб, и во следната дискусија наместо да го повишиш тонот, ќе го подобриш аргументот.

УЧИМЕ ПРАВО

Знаеш ли дека не смееш да повторуваш учебна година? Секој ученик има право на дополнителна и додатна настава. Дали се прашуваш што ти се случува кога ќе добиеш закана за бркање од училиште со 10 неоправдани?

Членовите на Учиме право клубовите имаат можност практично да се запознаат со работата на државните институции и службеници преку посети на рочишта во Основните судови, седници на општинските совети, средби со градоначалниците, претседателот на државата како и посети во разни институции и министерства. Ваквите активности се уникатен пристап и можност, за проучување на институционалниот систем, како на локално, така и на национално ниво.

Учиме право клубовите се насочени и кон подигање на свеста за средношколските права, организирање и учество. Преку предавањата, членовите ќе имаат можност да ги запознаат своите права и обврски во училиштето и заедницата, начините на кои може да ги остварат, но и механизмите преку кои ќе може да ги заштитат. Преку ова, Учиме право клубовите придонесуваат кон изградба на активни млади, гласноговорници против сите форми на потиснување на правата и активни чинителни во процесите на креирање политики кои нив ги засегаат, затоа зачлени се!

Доколку ви се потребни повеќе информации може да ни се обратите:
преку порака на facebook или Instagram страната на МОФ,
на obuki@mof.org.mk, или пак
на телефонскиот број: 02/3139-692

 

Младинските клубови на МОФ се дел од проектот за Ангажирање на младите за студентски и младински политики финансиран од Фондација Отворено општество – Македонија и дел од Проектот за младинско изразување финансиран од Европската Унија.

Повик за учесници во Младински новинарски клуб

Младински образовен форум и Радио МОФ, во рамки на проектот „Fostering activism through social media“, поддржан од National Endowment for Democracy, објавува повик за членови во Младински новинарски клуб.

Новинарскиот клуб ќе биде под менторство на Огнен Јанески. Средбите на клубот ќе се одвиваат 2-4 пати во месецот во договор со менторот, на онлајн платформата Microsoft Teams, во периодот ноември 2020 – јуни 2021. Огнен Јанески е новинар со 20-годишно работно искуство и моментално работи како уредник во ТВ24, Македонија. Членовите ќе имаат можност да работат на изработка на вести, подкасти, емисии, видеа и истражувачки стории кои ќе бидат објавувани на Радио МОФ. Членството во новинарскиот клуб е бесплатно и вкупно 20 млади ќе имаат можност да ги следат предавањата.

Пред почетокот на средбите на клубот, учесниците ќе посетат тридневен онлајн тренинг каде што ќе се здобијат со практични знаења за пишување на вести, идентификување на јавниот интерес и креирање на продукт според новинарските стандарди.

Единствени услови кои заинтересирани апликанти треба да ги исполнуваат се: да покажуваат интерес и разбирање за новинарството и да се во можност да учествуваат на трите денови од тренингот.

Работниот јазик на средбите во клубот и тренингот ќе биде македонски.

Сите заинтересирани можат да се пријават најдоцна до 25 октомври 2020 година (недела) 23:59 часот, преку пополнување на апликацијата на следниот линк. Доколку имате прашања, можете да се обратите на nina_mircevska@radiomof.mk или на телефонскиот број 02/3139 692.