[Deadline Extended] Regional Youth Mobility Leadership Programme CALL 2023/2024

The deadline for submitting your applications for the Regional Youth Mobility Leadership Programme has been extended! Submit your applications by 21.01.2024.

Youth Educational Forum (YEF), North Macedonia; Center Science and Innovation for Development (SCiDEV), Albania and Youth Initiative for Human Rights (YIHR), Serbia, are launching a Call for Participation in the Regional Youth Leadership Mobility Programme (RYLMP) for 2023/24. Support for the implementation of this programme is provided by the Open Society Foundations.

The Programme is open to youth (21-30 years old) from academia and civil society organizations, young professionals, young researchers, and youth activists in Albania, North Macedonia, and Serbia interested in developing capacities in the field of informed and data- driven advocacy, leadership, activism, and intercultural exchange, and in strengthening regional cooperation.

Candidates shall apply with their individual proposals for data-driven advocacy actions focusing on one of the priority thematic areas:
a) Regional cooperation and European integration,
b) Education and employability,
c) Migration and brain drain,
d) Youth participation, and
e) Youth action for the dual transition: digital and green.

Candidates are encouraged to apply with specific and narrow data-driven advocacy actions within the priority thematic areas mentioned above. After the evaluation, selected participants (RYLMP Fellows) will be matched in groups of three, one participant per country in line with their areas of interest. They will work with their peers on their data-driven advocacy actions with combined capacity-building, research mobility, and mentoring support.

Selected participants will spend a two-week research mobility period in each country according to the timeline detailed below. During the project duration, participants will participate in a capacity-building programme focused on relevant competencies for their work and mentoring programme to support their journey of data-driven advocacy actions. Selected participants (RYLMP Fellows) will benefit from the financial support provided by the Open Society Foundations to complete their data-driven advocacy actions, including capacity-building, research mobility, and mentoring.

The financial support includes travel, accommodation, allowances, and other related expenses to completing the mobility and data- driven advocacy actions. The working language of all activities will be English.

HOW TO APPLY?
Read the full Call for Applications for RYLMP 2023/24 (Download here)
Read the Frequently Asked Questions (Download here)

The application process has two steps:

Step I – submitting the following:
Interested candidates should fill in the Application Form, and upload
The RYLM Data-Driven Advocacy Action Proposal Template (Download here)
Curriculum Vitae
Letter of Recommendation, including a contact of the referee.
Only fully completed applications will be processed.
Step II – Interviews with short-listed candidates.
Interested applicants can also obtain more information through the websites of SCiDEV, YEF, and YIHR, or by sending written inquiries to the following e-mail address: rylmp.project@gmail.com.

[Afat i zgjatur] Thirrje për gazetar në Radio MOF

Forumi Rinor Arsimor shpall thirrje për gazetar në Radio MOF.

Radio MOF është një media e pavarur onlajn që ndan përmbajtje informative dhe muzikore, e qasëshme në www.radiomof.mk. Programacioni përmban lajme, pasqyrim të ngjarjeve aktuale dhe tema në fushën e rinisë, arsimit dhe kulturës të prodhuara nga gazetarë dhe njerëy të rinjë.

Gazetari në Radio MOF do të angazhohet për një periudhë të caktuar kohore deri më 31 Qershor 2025, me mundësi vazhdimi të kontratës në varësi të performansës dhe mundësive financiare të organizatës. Planifikohet që gazetari të fillojë angazhimin e tij në fund të Korrikut 2023.

Përshkrimi i përgjegjësive të gazetarit :

 • Prodhon lajme nga fusha e rinisë, arsimit, kulturës, aktivizmit, bashkësive të margjinalizuara dhe tema të tjera në përputhje me politikën editoriale të Radio MOF;
 • Prodhon produkte mediatike – audio dhe video podkaste;
 • Punon në tema multimediale, hulumton dhe ndjek ngjarje që janë me interes për të rinjtë dhe qytetarët, në përputhje me politikën editoriale të Radio MOF;
 • Punon në rritjen e shikueshmërisë së mediumit në rrjetet sociale;
 • Merr pjesë në organizimin e eventeve dhe aktiviteteve edukative (trajnime, mentorim, vizita) të Radio MOF-it, si dhe në ato në të cilat Radio MOF është partner dhe bashkëpuntor mediatik.

PROFILI, KUALIFIKIMI DHE AFTËSITË E KËRKUARA:

Ka mbushur 18 (tetëmbëdhjetë) vjeç;

 • Të paktën të ketë të mbaruar shkollën e mesme, arsimi I lartë do të konsiderohet përparësi, veçanërisht në fushat e gazetarisë, komunikimit, medias;
 • Përvoja e punës në media është e dëshirueshme dhe do të konsiderohet përparësi;
 • Përvoja e punës me përmbajtje multimediale është dëshirueshme dhe do të konsiderohet përparësi;
 • Njohja dhe zbatimi i standardeve profesionale dhe etike të profesionit të gazetarise dhe interes i madh për pasqyrimin dhe raportimin e temave rinore, arsimore dhe qytetare;
 • Njohuri për web gazetarinë dhe funksionimin e rrjeteve sociale. Përparësi do të kenë kandidatet që kanë punuar në tregime multimediale dhe kanë përvojë dhe aftësi praktike në përdorimin e foto/video pajisjeve dhe softuerëve për përpunim multimedial;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese, me nivel të lartë të të folurit dhe të shkruarit të gjuhës maqedone, shqipe dhe angleze;
 • Aftësi për të punuar në një ekip me më shumë anëtar;
 • Përshmushje e punës me orar të plotë (40 orë në javë);
 • Mundësi për të punuar në fundjavë;
 • Mundësi udhëtimi brenda dhe jashtë vendit, për nevojat e Radio MOF dhe Forumit Rinor Arsimor.

Angazhimi i gazetarit është 40 orë në javë dhe për të njejtën është paraparë kompensim financiar me shumë prej 20 000 deri në 30 000 denarë neto, varësisht nga përvoja dhe arsimimi i kandidatit.

Kandidatët e interesuar duhet të aplikojnë jo më vonë se 04.08.2023 (e premte, ora 23:59) në info@mof.org.mk dhe teodora_stolevska@mof.org.mk, duke dërguar:

 • Biografi (CV);
 • Portofolio (të përpiluara nga vetë personi, audio dhe/apo video dhe infografikë )
 • Kandidatët që do të përzgjidhen në listen e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Nëse keni pyetje të caktuara, mund të kontaktoni emajlet e mësipërme.

[Продолжен рок] Повик за програмски/ка координатор/ка на програмата Истражување, анализа и креирање на младински и образовни политики

Согласно чл. 24 од Статутот на МОФ, Младински образовен форум објавува Повик за програмски/ка координатор/ка на програмата Истражување, анализа и креирање на младински и образовни политики.

Апликацијата за програмски/а координатор/ка се подготвува од страна на кандидатот/ката за позицијата програмски/а координатор/ка во рамки на програмата: Истражување, анализа и креирање на младински и образовни политики. Координаторот/ката на програмата Истражување, анализа и креирање на младински и образовни политики работи со мандат од 18 месеци и има право на неограничен реизбор согласно условите наведени во TOR-от за позицијата.

Опис на обврските на координаторот се наведени во TOR-от прикачен кон овој повик.

Ангажманот на координаторот/ката е 40 часа неделно и за истиот има предвиден финансиски надоместок во износ од 43.000 – 52.000 денари бруто во зависност од искуството и образованието на кандидатот/ката.

Заинтересираните кандидати треба да се пријават најдоцна до 16.07.2023 година (недела, 23:59 часот) на info@mof.org.mk и matejpopducev@hotmail.com, со праќање на:

– Биографија (CV);

– Moтивациско писмо во должина до 1 страница и

– Апликација за работа во должина од не повеќе од 2 страни. 

Кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат поканети на интервју со комисијата составена од членови на Управниот одбор и извршната канцеларија на МОФ. Управниот одбор во полн состав ќе донесе одлука за избор на координатор на програмата.

VACANCY ANNOUNCEMENT: Resource Center Specialist at American Corner Shtip

The American Corner Shtip is seeking a reliable, responsible individual who has strong communication skills to fulfil a position as a part-time Resource Center Specialist.

Position: American Corner Staff – Resource Center Specialist AMERICAN CORNER SHTIP

Opening date: June 7th, 2023

Closing date: June 21st, 2023

Working hours: Part-time position

Starting date: July 2023

American Corner Shtip (AC Shtip) is a resource center located within the National Institution/ University Library “Goce Delchev” in Shtip. It is the fourth Corner opened in North Macedonia and first in the eastern region of North Macedonia. This American Corner is a partnership between the Public Affairs Section at the U.S. Embassy in Skopje and the National Institution/University Library “Goce Delchev” in Shtip. It includes a collection of books, audio-visual materials, on-line resources and other information about the U.S.A. in English. AC Shtip is designed to provide information and to encourage dialogue and cooperation between the people of the U.S.A. and of the Republic of North Macedonia. AC Shtip serves as a venue for discussions, workshops, presentations, film or video showings, holiday observances, English language conversation groups, meetings of people who have studied or traveled in the U.S., and other events as scheduled. AC Shtip receives support from the U.S. State Department, and is administered through the Public Affairs Section of the U.S. Embassy in Skopje. The American Corner personnel provide assistance to clients who visit and use AC Shtip; design and implement programs, gather speakers for events designed to enhance mutual understanding between the U.S. and North Macedonia; coordinate user instruction and registration; maintain and safeguard materials, equipment and premises.

Responsibilities:

Programming

• Create, design, and organize programs and events for American Corner Shtip in cooperation with the other American Corner staff and the U.S. Embassy, with particular emphasis on programs involving science and technology, young people, education, English language learning, and other programs with relevance to U.S. foreign policy goals. This includes planning outreach activities to reach relevant local audiences;

• Prepare venues, promotional material, handouts, logistics, social media content, etc., for programs and events;

• Establish and maintain ties with other American Corners, English language libraries, universities, cultural centers, and similar institutions, and identifying new potential partners around North Macedonia;

• Perform other duties and conduct special projects as assigned;

• Prepare statistical and narrative reports on activities;

• Keep accurate records of usage of materials, numbers and types of clients, visitors, etc.

Communications

• Create and design digital promotional products – posters, flyers and virtual content for the American Corner Shtip social media pages and the official website;

• Ensure timely and effective communication with American Corner Shtip members through answering different email inquiries;

• Provide detailed information on the work and content of programs to interested ACS members and visitors at the Corner;

• Directs and handles the day-to-day activities of the American Corner;

• Trains volunteers and community members to assist with AC Shtip programs.

Qualifications:

To carry out this job successfully, an individual must be able to perform each essential duty satisfactorily. The requirements listed below are representative of the knowledge, skill, and/or ability required;

• Innovative approach to program design adapted to the ACNM annual programming plan and strategy;

• Relevant marketing and social media experience is preferred. Relevant experience may include a demonstrated ability to use basic graphic design software, webpage design software, or other technical computer skills for advertising and event organizing. Experience managing content for organizational or business social media accounts is a plus;

• Enthusiastic interest in organizing and publicizing events for young adults is required. Experience planning events and conducting outreach to audiences is preferred;

• A demonstrated ability to build a network of contacts and volunteers across a wide range of fields and demographic groups and then incorporate those contacts into an organization’s activities;

• Competency and experience facilitating and participating in group activities. Must be able to work with people from diverse backgrounds, including youth, adults, elderly and individuals with disabilities;

• Ability to prepare and update written reports and correspondence;

• Excellent demonstrated customer service skills and ability to communicate effectively, clearly, and appropriately with colleagues, external stakeholders, potential visitors, and the general public orally and in writing;

• Knowledge of the history, values, society, culture, and education of the United States of America;

• Ability to communicate effectively orally and in writing in both English and Macedonian;

• University degree is required;

• Excellent advanced computer skills, including excellent ability to use Microsoft Windows and Microsoft Office;

• Skills in prioritizing work assignments.

TO APPLY

Interested candidates for this position should submit current Curriculum Vitae and Cover Letter to the following email address: acmvacancies@state.gov no later than June 21st, 2023. Please use: ”American Corner Shtip Vacancy” in the subject line.

Only the selected candidates will be contacted for an interview.

Повик за обука за студентските претставници од УКИМ

МОФ објавува повик за учество во обука за студентските претставници од УКИМ.

Имајќи го предвид изборот на Ректор на УКИМ што претстои, важно е сите студентски претставници кои имаат право на глас во изборот да се запознаени (или потсетени) на правата и должностите што ги носи таа функција, Законот за високо образование, подзаконските акти, Статутот на УКИМ и одредбите на Наставно научниот совет (ННС).

Обуката ќе се одржи на 22 мај (понеделник), од 12 часот, во просториите на Млади Хаб. Предавач ќе биде Професор Др. Вангел Доковски. За успешно учество во обуката ќе бидат доделени сертификати.

Доколку сте заинтересирани, пријавете се на следниот формулар.

Обуката е поддржана од Фондација Отворено општество – Македонија

 

Open call for Youth Engagement Team Lead

Youth Education Forum is opening the position of  Youth Engagement Team Lead.

 

Program: USAID Youth Actively Create Opportunities (YACO) (employed by sub-awardee YEF)

Location: Skopje, North Macedonia

Duration: 5 years

Youth Educational Forum (YEF) is a youth community that provides education for debate, legal literacy, personal and professional skills; creates research and policies; provides media space and information; supports activism, self-organization and participation; for social development of young people. YEF fulfills its mission by implementing activities in its programs: Debate Program; Street Law Program; Youth Activism program; Program for Research, analysis and creation of youth and educational policies and Radio MOF.

IESC, and partners Youth Educational Forum (YEF) and CEED Hub Skopje, are implementing the $7m USAID Youth Actively Create Opportunities (YACO) Activity in North Macedonia. The purpose of the Activity is to increase positive youth contributions to society and collective youth leadership across North Macedonia. The Activity prioritizes three broad areas of intervention:

Component 1: Create partnerships to support the development of economic opportunities that are attractive to youth.

Component 2: Strengthen youth competencies for jobs, progressive careers and active civic participation.

Component 3: Promote values that underpin self-reliance, such as responsibility, independence, lawfulness, strong ethics, civic engagement and striving for accomplishment.

Under the direction of the YEF Executive Director and YACO Activity Chief of Party (COP), the Youth Engagement Team Lead will work full-time and be based in Skopje. The Youth Engagement Team Lead is responsible for overseeing implementation of technical interventions under Component 3 above.

Roles and Responsibilities

 • Engage with and build capacity of youth networks and young leaders to engage positively in their communities.
 • Identify constraints and opportunities for youth and other marginalized groups to engage in productive economic opportunities and connectedness to their communities.
 • Integrate positive youth development across Activity interventions.
 • Collaborate with youth serving organizations to build their capacities and relationships, and enhance youth capabilities to serve as leaders.
 • Integrate diversity, equity, inclusion, and accessibility through Activity interventions.
 • Participate in regular meetings with senior management related to implementation, technical delivery and monitoring and evaluation.
 • Assist with Activity reporting on Component 3 interventions, including contributions to annual work plans, annual reports and quarterly performance reports.
 • Any other relevant tasks assigned by Activity leadership to meet Activity objectives.

Minimum Qualifications

 • Minimum of five years of experience working with workforce-aged youth or on topics directly affecting Macedonian youth. USAID experience is preferred but not required.
 • Deep understanding of best practices, approaches and methodologies related to youth engagement, service learning and civic engagement.
 • Knowledge of operating environment in North Macedonia and constraints facing youth, women, persons with disabilities, and other marginalized groups.
 • Technical knowledge and experience in youth development, training, group facilitation, and related support services for youth from various backgrounds, as well as previous engagement with youth networks.
 • Deep appreciation for youth energy, leadership and entrepreneurial spirit.
 • Demonstrated leadership, integrity and organizational skills.
 • Willingness and ability to travel across North Macedonia for site visits as needed.
 • Excellent writing and communication skills.
 • Bachelor’s degree in a relevant field is required. Advanced degree preferred.
 • Fluency in English and Macedonian.

Youth candidates (up to age 29) are highly encouraged to apply!

NOTE: Candidate must currently have the right to live and work in North Macedonia. IESC cannot provide international relocation or sponsorship for this position.

How to apply: Please submit a Curriculum Vitae in English and a letter of interest on the e-mail info@mof.org.mk and teodora_stolevska@mof.org.mk with the subject line Application for Youth Engagement Team Lead. Applications will be accepted on a rolling basis. Finalists will be contacted by YEF.

Deadline for submission is 12.03.2023.

Продолжен рокот за аплицирање за регионална мобилност на млади истражувачи

Младински образовен форум (МОФ), Центар за наука и иновации за развој (SCiDEV) од Албанија и Центар за образовна политика (ЦЕП) од Србија објавуваат повик за истражување, активизам и зајакнување на регионалната соработка меѓу трите земји наменет за млади лица.

Повикот е дел од Регионалната програма за младинско лидерство за мобилност (RYLMP) за 2022/23 и е отворен за млади луѓе на возраст од 20 до 30 години.

Сите кои се заинтересирани треба да аплицираат со предлог-теми за обработување за време на мобилноста и тоа во склоп на една од овие области: Регионална соработка,  Младинска невработеност, Миграција и одлив на мозоци, Учество на млади и Младинска акција за заштита на животната средина.

Процесот на аплицирање ќе се врши во два чекори. Најпрво сите заинтересирани за аплицирање ќе треба да пополнат формулар за аплицирање кој е достапен на овој линк, биографија (CV) и писмо со препорака, а понатаму ќе биде извршена евалуација на пристигнатите апликации и апликантите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат повикани на интервју.

Потоа избраните учесници ќе бидат споени во мешани тимови во согласност со нивните предлог-теми. Сите избрани ќе поминат период на мобилност во времетраење од две до три недели во секоја од земјите, каде што ќе работат на одбраните теми заедно со членовите од тимот и нивните ментори.

Рокот за аплицирање на повикот е најдоцна до 31 јануари 2023 година.

На учесниците кои ќе бидат ќе им биде обезбедена финансиска поддршка за да ги завршат нивните проекти и да ги покријат трошоците за мобилност.

Повеќе информации за повикот може да најдете тука.

За дополнителни прашања може да се обратите на оваа е-адреса: joana_treneska@mof.org.mk

Финансиската поддршка за учество во програмата е обезбедена од Фондацијата Отворено општество.

Jавен повик за набавка на ново патничко возило за потребите на Pop-Up Корнерот

Младински образовен форум (МОФ) објавува јавен повик за набавка на ново патничко возило со најповолна цена и квалитет за потребите на Pop-Up Корнерот во рамки на проектот „Американски катчиња во Северна Македонија“.

За проектотПроектот „Американски катчиња во Северна Македонија“ ќе ги задоволи потребите за теренски активности преку кои поширока група млади луѓе ќе бидат насочени за зголемен пристап до неформална едукација, иновација, инспирација и култура.

За понудата: Понудувачот треба да креира понуда за патничко возило со најповолни цени и квалитет сè со цел планираните активностите на Pop-up корнерот да бидат квалитетно и навремено реализирани. Патничкото возило ќе се користи за пренос на материјали, опрема, инвентар, реквизитти и сл.

Специфични барања:

 • Возилото да биде со поголем простор за можност за пренос на материјали;
 • Возилото да не биде произведено од руска автомобилска индустрија;
 • Целосната сума на патничкото возило да не ја надминува сумата од $20,000 во денарска противвредност;
 • Возилото да биде со 5 врати.

Избор на понудата:

Изборот на најсоодветната понуда ќе се врши врз основа на оценување. Оценувањето на понудите ќе се врши од страна на комисија креирана од Младински образовен форум која ќе ги оценува со поени од 1 до 5. Понудата која ќе освои најголем број на поени ќе биде таа што ќе биде прифатена.

Инструкции за достава на понудата:

Понудата треба да се достави во соодветна форма т.е. на меморандум од компанијата – понудувач, изработена на македонски јазик во 3 (три) примероци. Цените на услугите треба да бидат наведени во македонски денари со вклучен ДДВ.

Понудата треба да содржи печат и потпис од одговорно лице и да биде доставена во затворен плик, адресиран согласно подолу наведеното:

Назив: Јавен повик за набавка на ново патничко возило

Младински образовен форум (МОФ)
Ул. Дренак 34/а
1000 Скопје
Р. Северна Македонија

Рок за достава на понудите: до 26.12.2022 (понеделник) до 17:00 часот.

Отворањето на понудите ќе се врши на 27.12.2022 година, во 15:00, во просториите на Младински образовен форум од страна на тричлената комисија.

На понудувачите не им следат надомести за трошоци или компензација за трошоци кои настанале за време на изработката и доставата на понудата.

Понудувачите можат да испраќаат прашања поврзани со барањето за достава на понуди и спецификацијата на услуги на следните мејл адреси: info@mof.org.mk и ilina_pophristova@mof.org.mk, или на телефонскиот број 075/421-474 најдоцна до 26.12.2022 до 15:00 часот.

Regional Youth Leadership Mobility Programme (RYLMP): Call for Applications for 2022/23

Youth Educational Forum  (YEF), North Macedonia, Center Science and Innovation for Development (SCiDEV), Albania and Centre for Education Policy (CEP), Serbia; and , are launching a Call for Participation in the Regional Youth Leadership Mobility Programme (RYLMP) for 2022/23. Support for the implementation of this programme is provided by the Open Society Foundations.

Regional Youth Leadership Mobility Programme (RYLMP) was a seven-month project developed jointly by the Centre for Education Policy (CEP), Serbia, and Center Science and Innovation for Development (SCiDEV), Albania, targeting young individuals who want to participate actively and contribute to change in the society and/or local community and have the capacity to influence societies in the future. RYLMP showed a unique opportunity for youth from Serbia and Albania to meet and work together, breaking the cultural and other barriers and improving the research competencies of participants. The implementation of the RYLMP in 2021 and early 2022 paved the way for the continuation and scaling up of the programme, this time including Youth Educational Forum (YEF), North Macedonia, into the programme.

The Programme is open to youth (21-30 years old) from academia and civil society organizations, young professionals, and youth activists in the respective countries interested in developing capacities in the field of informed and data-driven advocacy, leadership, activism, and intercultural exchange, and in strengthening regional cooperation among Albania, North Macedonia, and Serbia.

Candidates shall apply with their individual proposals for informed and data-driven advocacy actions focusing on one of the topics: a) Regional cooperation, b) Education and employability, c) Migration and brain drain, d) Youth participation, and e) Youth action for the environment.

After the evaluation, selected participants will be matched in mixed teams in line with their areas of interest. They will work with colleagues from other countries on their data-driven advocacy with combined capacity-building and mentoring support. Selected participants will spend three weeks mobility period in each country according to the timeline detailed below. During the project, participants will participate in a capacity-building programme focused on relevant competencies and skills for their work and mentoring programme.

Selected participants will benefit from the financial support provided by the Open Society Foundations to complete their projects and cover mobility costs. The working language of all activities will be English.

HOW TO APPLY?

Read the full Call for Applications for RYLMP 2022/23 (Download here)

Read the Frequently Asked Questions (Download here)

The application process has two steps:

Step I – submitting the following:

 1. Interested candidates should fill in the Application Form, and upload
 2. The RYLM Data-Driven Advocacy Action Proposal Template (Download here)
 3. Curriculum Vitae
 4. Letter of Recommendation, including a contact of the referee.

Only fully completed applications will be processed.

Step II – Interviews with short-listed candidates.

Повик за есеј на тема поврзана со бегалци, лица без државјанство и мигранти

Младински образовен форум, во партнерство со УНХЦР, објавува повик за есеј на тема поврзана со бегалците, барателите на азил, лицата без државјанство и мигрантите.

Оваа активност има за цел да ја подигне едукацијата на јавноста за бегалците, барателите на азил, лицата без државјанство и мигрантите.

Во рамки на активноста, предвидено е да се реализираат гостински предавања со цел на пријавените на повикот, да им се разјасни статусот на бегалците, барателите на азил, лицата без државјанство и мигрантите.

По доставувањето на есеите, стручна комисија во која ќе членуваат претставници од МОФ, РадиоМОФ и УНХЦР ќе ги оцени и рангира најдобрите есеи. Првите три ќе бидат објавени на социјалните мрежи и на веб-страните на Младински образовен форум, Радио МОФ и УНХЦР. Најдобриот есеј ќе биде објавен на 20.06.2022 на Денот на бегалците.

За наградените три есеи се предвидени следните награди:

 • Прво место, награден ваучер во NEPTUN или Академска книга во вредност од 8.000 денари;
 • Второ место, награден ваучер во NEPTUN или Академска книга во вредност од 6.000 денари;
 • Трето место, награден ваучер во NEPTUN или Академска книга во вредност од 4.000 денари.

Може да аплицираат сите заинтересирани од 15 до 29 години, на следниот линк. Крајниот рок за аплицирање е 05.06.2022 (недела, до 23:59 часот).

Заинтересираните, своите есеи може да ги поднесат на македонски, албански или англиски јазик.

За сите дополнителни информации може да се обратите на risto_saveski@mof.org.mk.

Активноста е финансирана со средства на Миграцискиот повеќепартнерски доверителски фонд, во заедничкиот проект имплементиран од Агенцијата на ОН за бегалци, УНХЦР и партнерските агенции на ОН. Содржината создадена во рамките на активноста не нужно ги отсликува ставовите на Фондот, УНХЦР и партнерските организации на ОН.