[Продолжен] Повик за нови членови во Младинските клубови на МОФ

Младински образовен форум отвора Повик за нови членови!


Пријави се и биди дел од младинските клубови за: Дебата, Учиме право, Артивизам и Новинарство.

Прашалникот за пријавувaње е достапен на овој линк.

Рокот за пријавување во клубовите на МОФ го продолжуваме  до 15.10.2023 година (недела), 23:59 часот.

Сите информации поврзани со младинските клубови ќе ги најдеш во продолжение на оваа објава.

Клубовите ќе бидат отворени во: Скопје, Теарце, Делчево, Струмица, Штип, Гевгелија, Струга, Битола, Кратово, Тетово, Велес, Маврово-Ростуше, Дебар, Oхрид, Прилеп, Гостивар, Пробиштиш, Кавадарци, Maкедонска Каменица, Свети Николе и Неготино.

Дебата
Доколку сакаш подобро да се запознаеш со компетитивна дебата и медиумска писменост, дојди во дебатниот клуб на МОФ!
Доколку имаш желба да научиш аргументирано да се изразуваш, да се информираш за значајни теми од различни области, а преку тоа да препознаваш лажни вести и да ги разликуваш од вистинити, ова е вистинското место за тебе. Ќе вежбаш како да пишуваш структурирани аргументи и како да ги побиваш аргументите на противникот, а дополнително и ќе научиш техники за јавно говорење доколку сакаш да ја победиш тремата од јавен настап. 

Клубовите за Дебата и Медиумска писменост се поддржани од  Проектот на УСАИД за медиумска писменост „Младите размислуваат“.

Учиме право

Права, правда, закони и институции… Комплицирано? Не баш. Зачлени се во клубот Учиме право, за да дознаеш што се случува со тие поими, да научиш нешто што се случува во државава и да можеш да се бориш за подобро утре. Но не се секирај, не е толку досадно. Ќе посетиш голем број на институции, ќе ги запознаеш луѓето кои ги водат истите и ќе знаеш како работаат. И да: многу многу дружба и забавни моменти со твои врсници.

Клубовите за Учиме право се поддржани од Фондацијата Отворено општество – Македонија

Активизам

Те интересира како да направиш промена?
Сѐ што гледаш може да се смени! Приклучи се на Артивизам и дознај ги сите креативни алатки за искажување на твоите ставови, мислења, интереси, барања и идеи.Кул предавачи ќе ти пренесат знаења за како да ги изградиш твоите капацитети, да стекнеш нови знаења и вештини за промени во средината во која живееш. Но, најважно – ќе имаш можност да се дружиш со и да учествуваш во креативни локални акции за промени во твојата заедница.

Клубовите за Активизам се поддржани од Активноста на УСАИД за млади кои активно создаваат можности.

Новинарски клуб

Сакаш да читаш, анализираш и пишуваш? Тогаш зачлени се во новинарските клубови на МОФ!
Заедно со менторот и колегите, ќе работите на ваши продукти кои ќе бидат објавени и споделени со публиката и читателите на Радио МОФ. За време на средбите на клубот ќе ги научиш основите на новинарството, ќе научиш интересни алатки кои ќе ти помогнат квалитетно да истражуваш и пишуваш статии, ќе имаш можност да стекнеш нов круг на пријатели и да разменуваш идеи, мислења, ставови за теми кои тебе ти се интересни.

Новинарските клубови се поддржани од Националната фондација за демократија (НЕД).


Рокот за пријавување е 30.09.2023 година (сабота).


Thirrje për antarë të rinj në Klubet Rinore Rinore të FRA

Forumi Rinor Arsimor hap thirrje për antarë të rinj!

Apliko dhe bëhu pjesë e klubeve rinore për: Debatë, Mësojmë Drejtësi, Artivizëm dhe Gazetari.

Pyetësori për apikim është i qasshëm në këtë lidhëz.

Të gjitha informacionet në lidhje me klubet rinore do ti gjeni në vazhdim të kësaj shpalljeje.

Klubet do të jenë të hapura në Shkup, Tearce, Delçevë, Strumicë, Shtip, Gjevgjeli, Strugë, Manastir Kratovë Tetovë Veles Mavrovë-Rostushë, Dibër Ohër Prilep Gostivar, Probishtip Kavadar Kumanovë Shën Nikolla dhe Negotine

Debatë

Nëse dëshironi të keni më shumë njohuri për debatën konkuruese dhe edukimin mediatik, ejani në klubin e Debatit të FRA!

Nëse keni dëshirë të mësoheni të shpreheni duke përdorur argumente, të informoheni për tema të rëndësishme nga fusha të ndryshme, dhe përmes kësaj të identifikoni lajmet e rrejshme dhe ti dalloni ato nga lajmet e vërteta, ky është vendi i duhur për ju. Do të mësoni si të shkruani argumente të strukturuara dhe si të hidhni poshtë argumentet e kundërshtarit tuaj, dhe gjithashtu do të mësoni teknikat e të folurit në publik nëse dëshironi të tejkaloni frikën nga performanca publike.

Klubet e Debatës dhe Edukimit Mediatik mbështeten nga Projekti i USAID-it për Edukim Mediatik “Të Rinjtë Mendojnë”

Mësojmë Drejtësi

Të drejta, drejtësi, ligje dhe institucione…E komplikuar? Jo dhe aq. Antarsohu në klubin Mësojmë Drejtësi që të mësosh se çka ndodh me këto terma, të mësosh se çka ndodh në këtë shtet dhe të mund të luftosh për një të nesërme më të mirë. Por mos u shqetëso, nuk është edhe aq e mërzitshme. Do të vizitoni shumë institucione, do ti njoftoni njerëzit që i drejtojnë këto institucione dhe do të shihni se si punojnë. Dhe po: shumë shumë miqësi dhe momente argëtuese me bashkëmoshatarët e tu.

Klubet e Mësojmë Drejtësi mbështeten nga Fondacioni Shoqëria e Hapur – Maqedoni

Aktivizëm

Jeni i interesuar për të bërë ndryshime? Gjithçka që shihni mund të ndryshohet. Bashkangjitu në Artivizëm dhe mëso mjetet kreative për të shprehur qëndrimet, mendimet dhe interesat, kërkesat dhe idetë e tua. Ligjerues kull do të përcjellin njohuri se si të ndërtosh kapacitetet e tua, të fitosh njohuri dhe aftësi të reja për të bërë ndryshime në rrethin ku jeton. Por më e rëndësishmja – do të kesh mundësi të shoqërohesh me dhe të marrësh pjesë në akcione kreative lokale për ndryshime në komunitetin tënd.

Klubet e Aktivizmit mbështeten nga Aktiviteti i USAID-it për të rinjë të cilët në mënyrë aktive krijojnë mundësi.

Klubi i Gazetarisë

Dëshiron të lexosh, analizosh dhe shkruash? Atëherë antarësohu në Klubet e Gazetarisë të Radio MOF.

Sëbashku me mentorin dhe kolegët do të punoni në produkte tuaja të cilat do të publikohen dhe do të ndahen me audiencën dhe lexuesit e Radio MOF. Gjatë kohës së takimeve të klubit do ti mësosh bazat e gazetarisë, do të mësosh mjete interesante që do të ndihmojnë që në mënyrë cilësore të bësh kërkime dhe të shkruash artikuj, do të kesh mundësi të krijosh një rreth të ri miqsh dhe të shkëmbeni ide, mendime dhe qëndrime për tema që të duken interesante.

Klubet e Gazetarisë mbështeten nga Fondacioni Kombëtar për Demokraci (NED).

Afati për aplikim është 30.09.2023 (e shtunë).

Станица: Студентска 8

По неколку години пауза, со особено задоволство ја најавуваме Станица: Студентска 8, целодневен настан наменет за студенти, но и сите останати заинтересирани млади.

Станува збор за настан кој има за цел промовирање на активностите на и за студентите, студентските организации и студентските иницијативи, како и унапредување на младинското здружување и организирање. Истиот претставува можност за студентите да ги споделат своите знаења со своите колеги и да го зголемат своето познавање во различни области од нивен интерес. Дополнително, студентите ќе можат директно да се запознаат со работата на студентските, младинските и организациите за млади и начините како би можеле да им се приклучат.

Станица: Студентска 8 ќе се одржи на 03.05.2023 година (среда), од 12:00 – 17:00 часот на Градежниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Предвидени се отворени предавања на интересни и актуелни теми, како вештачка интелигенција, започнување на свој бизнис, права при контакт со полиција, како е да се биде млад автор, како и помирување и градење на мирот во регионот.
Дополнително, ќе имаме и работилници за цртање на платнени торби, одржување на велосипеди и истражување на пештерите низ нашата земја.

Агенда за настанот:

I Предавања

ПРВ ДЕЛ 12:00 – 13:00

ПЕРОН 1: Првите чекори за отпочнување на глобален стартап од Македонија – Игор Маџов, Претседател на Стартап Македонија и ко-основач на Nest-Group
ПЕРОН 2: Потенцијали и ризици на вештачката интелигенција и Chat GPT – Проф. Ѓорѓи Маџаров, Професор на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ)

ПАУЗА 13:00 – 13:30

ВТОР ДЕЛ 13:30 – 14:30

ПЕРОН 1: Градење на мир и помирување: Од Украина до Балканот – Проф. Ана Чупеска, Професорка на Правниот факултет „Јустинијан Први“
ПЕРОН 2: Писателствувањето како процес и бидувањето писател во Македонија – Јован Илиески, писател и психолог

ПАУЗА 14:30 – 15:00

ТРЕТ ДЕЛ 15:00 – 16:00

ПЕРОН 1: Права и должности на млади при контакт со полиција – Јанаки Митровски, адвокат

ПЕРОН 2: Спелеологијата и пештерите во Македонија – можност и предизвик за млади истражувачи од различни области – Александар Стојаноски, апсолвент на Институт за географија при ПМФ, спелеолог

II Работилници

15:00 – 17:00
ПЕРОН 3: Велосипедска работилница на отворено – Педала

12:00 – 14:00
ПЕРОН 4: Работилница за цртање на платнени торби – Ана Трајковска, визуелна уметница

12:00 – 17:00
ПЕРОН 5: Саем на организации

15:00 – 17:00
ПЕРОН 6: Chill zone со DJ set

Следете нè на социјалните мрежи на МОФ за повеќе информации во текот на следниот период и ве очекуваме!

Настанот е во организација на Младинскиот образовен форум (МОФ) и Регионалната канцеларија за младинска соработка (RYCO), со поддршка од Универзитетското студентско собрание при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (УСС-УКИМ).

Повик за предавачи во клубовите Aртивизам

Младински образовен форум (МОФ) во рамки на активностите на програмата Младински Активизам отвора Повик за предавачи во клубовите Артивизам.

Артивистичките клубовите на Младински образовен форум се место за слободно и креативно изразување на младите. Членовите на клубовите посетуваат предавања во кои учат за формите на активизам, демократија, младинско организирање, медиумска писменост, како и работилници за креативни активистички алатки. Содржините кои младите членови на клубовите ги создаваат имаат за цел да поттикнат размислување и дејствување на конкретна општествена тема од нивен интерес за помагање на локалната заедница преку младински активизам. За ангажманот е предвиден симболичен финансиски надоместок.

Обврските на Предавачот се:

– Одржување редовни неделни предавања во клубовите;
– Редовна комуникација со програмскиот координатор и асистент и асистент-предавачот на клубот;
– Изработка на извештај за средбите на клубот;
– Успешно и навремено планирање, спроведување и координирање на активностите на клубовите;
– Реализирање на активности во склоп на програмата Младински Активизам, во која спаѓаат и младинските клубови;
– Задолжително присуство на координативни состаноци и
– Задолжително присуство на Тренинг за предавачи кој ќе се одржи во месец семптември. (Тренингот ќе им помогне на пријавените предавачи да добијат глобална претстава за ангажманот, обврските, методологијата и начинот на реализирање на предавањата во рамки на клубовите).

Потенцијалните кандидати треба да ги исполнуваат следните услови:

– Да се млади на возраст од 15 до 29 години;
– Да имаат основни познавања во областите: нови медиуми, култура, уметност и активизам;
– Да поседуваат одлични комуникациски вештини, со познавање на говорен и пишан англиски јазик;
– Способност да работат во тим;
– Можност да работат за време на викенди.

Заинтересираните кандидати можат да се пријават со пополнување на Апликацијата за предавач на следниот линк најдоцна до недела, 21-ви август 2022 година, (23:59). За прашања поврзани со повикот, обратете се на адресите: ivona_kuzmanovska@mof.org.mk и pande_eftimov@mof.org.mk.

Клубовите се финансирани од проектот „Fostering Youth Activism through Online Media”на National Endowment for Democracy.

Два тима на меѓународниот дебатен турнир Љутомер

Два тима од Дебатната програма на Младински образовен форум учествуваат на меѓународниот дебатен турнир во Љутомер. Material Girlzz составен од: Љубен Атов, Карла Станков, Митко Недановски и Ања Давитковска, и Winx составен од: Мила Тодоровска, Анастасија Јовановиќ, Теодора Кулевска и Иларија Димулкова. Заедно со нив како дебатен тренер и судија ги придружуваше Дора Смилевска.

Турнирот се реализира онлајн во период од 11-ти до 16-ти март. Учествуваат повеќе од 60 тима од различни страни на светот вклучувајќи ги: Канада, Јужно Африканската Република, Бугарија, Данска, Шведска, Тајланд, Соединетите Американски Држави, Романија и многу други.

Некои од тезите на овој турнир кои што се дебатираа се:

 • THBT the feminist movement should support female vigilante groups (e.g., the Red Brigade and Gulabi Gang in India, Grupo de Autodefensas in Mexico);
 • THBT the EU should restrict the free movement of highly skilled workers in-between its member states;
 • In highly multi-ethnic states, THP the use of devolved governments as opposed to centralized governments.

Им посакуваме среќа на дебатерите и честитки до двата тима, останува да видиме какви резултати ќе постигнат!

Одржан тридневен студентски хакатон

Дигитализација на образовните услуги во Северна Македонија е процес што во некои сектори, улилишта или универзитети се одолговлекува, иако е неминовен за денешницата. Студентите се најдобро запознаени и најтангирани од застарените практики на универзитетите кои веќе оддамна требало да се дигитализираат.
За таа цел, викендов се одржа тридневен студентски хакатон за изработка на дигитални алатки. Младински образовен форум ги покани студентите сами да бидат дел од решението на проблемите што ним најмногу ги засега.
Шестнаесет студенти и студентки од различни факултети изработија дигитални решенија за подобрување на работата на факултетот/универзитетот каде што студираат. Решенијата се протегаа од унапредување на состојбата со студентското организирање до овозможување на полесно справување со административните процедури на универзитетите.
Победничкиот тим ќе има можност да ја презентира својата дигитална алатка пред претставници на релевантни образовни институции на јавната дискусија што претстои.

Хакатонот се спроведи во рамките на проектот “Студентска акција за дигитализирани образовни услуги”, поддржан од Фондација Метаморфозис преку проектот за Зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда – ICEDA, ко-финансиран од Европската Унија.

Одржано Националното дебатно првенство за почетници

Oд 25-ти до 27-ми февруари 2022 година се одржа овогодишното Национално дебатно првенство за почетници. Десет тима, и овој пат виртуелно, преку алатките MixIdea и Discord ги покажаа своите дебатерски вештини и се бореа за титулата најдобар тим.

На првенството имаше пет прелиминарни рунди, полуфинале и финале. Учесниците дебатираа на три тези, од кои две – импромпту тези, со зададени 45 минути за припрема пред рундата. Главната теза на првенството гласеше – „Овој дом би им забранил на политичарите кои не си ги исполниле предизборните ветувања повторно да се кандидираат“. Двете импромпту тези гласеа  „Овој дом би вовел задолжително гласање“ и „Oвој дом како припадник на ЛГБТИ+ заедницата во Северна Македонија, би ја криел својата сексуалност“, која ја дебатираа нашите полуфиналисти.

Победници на ова онлајн национално дебатно првенство за почетници 2022 беа „Дрвените Адвокати“, составен од Јана Николовска, Леона Змајшек и Максим Неделкоски. Второто место го земаа тимот Гибоните, составен од Итан Георгиевски, Нина Петковска и Давид Салонтаји. На првенството исто така се прогласија и најдобрите говорници: на третото место Максим Неделкоски, на второто Јана Николовска и првото место го зема Итан Георгиевски.

Презентација на наоди од истражувањето „Вовед во студентска дискриминација“

Младински образовен форум на 25.02.2022 година (петок) го промовираше истражувањето „Вовед во студентска дискриминација“.

Истражувањето се осврнува на студентската перцепција за дискриминација при државните универзитети „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, „Гоце Делчев“ – Штип, „Св. Климент Охридски“ – Битола и Државниот универзитет во Тетово. Дополнително, во рамки на самото истражување се креирани и препораки насочени кон релевантните институции а во насока на превенција и санкционирање на дискриминацијата.

Клучни податоци од истражувањето:

 • Студентите кои се проценуваат себеси дека потекнуваат од семејства со висок социоекономски статус се позадоволни од климата на универзитетите и факултетите
 • Најнебезбедно се чувствуваат студентите со попреченост, студентите кои не сакаат да го кажат својот род,  како и студентите кои не сакаат да ја искажат својата сексуална ориентација.
 • Академската средина претставува најнепосакувана клима за студентите кои се геј/лезбијки и тие во најголема мера размислувале да си заминат затоа што не се чувствуваат прифатено, но и во најголема мера сметаат дека не им се ценат мислењата и дека немаат можност да го изразат својот потенцијал.
 • Ромите се чувствуваат најмалку ценети како да не припаѓаат на универзитетот и дека универзитетот нема посветеност кон правичноста, еднаквоста и инклузијата и во најголема мера размислувале да го напуштат универзитетот затоа што се чувствувале изолирано
 • Студентите во најмала мера остваруваат контакти со лица со попреченост и со лица со различна сексуална ориентација во рамки на кампусот, како и со лица кои имаат попреченост во учењето, психолошки или други тешкотии што не се видливи
 • 234 (29,7 %) студенти одговориле дека ја почувствувале дискриминација на своја кожа, од кои 134 (16,96 %) студенти на УКИМ, 11 (1,39 %) на УКЛО, 42 (5,31 %) на УГД, 42 (5,31 %) на ДУТ и 5 (0,63 %) од оние кои студираат на два универзитета.
 • Во однос на сексуалната ориентација, во рамки на својата група, најголем процент на дискриминирани студенти има кај студентите кои се геј/лезбијки (43,5 %)
 • Само 7,6  % од сите студентите знаат дека на факултетите има постапка за пријавување дискриминација, но за жал сметаат дека таа неефикасно се спроведува
 • Само 6,6 % (52) од студентите некогаш пријавиле дискриминација на факултетите

Според студентската правобранителка на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје, Теа Мицевска, малиот број на пријави  од страна на студентите во однос на дискриминацијата се должи поради неинформираноста на студентите за механизмите за заштита и остварување на своите права.  Таа изјави дека се соочила со сведоштва на студенти кои не се осмелуваат да ги пријават прекршувањата на нивните права поради страв.

Игор Јадровски, член на Комисијата за заштита и спречување од дискрминација изјави дека од 167 предмети кои ги имаат изработено во 2021 година, само 1 претставка доаѓа од студентка за случај на дискриминација, што е поразително.

Според претседателката на Универзитетското студентско собрание при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје, Ева Цветковска, алармантен е податокот дека академската средина потфрлува во прифаќањето на Ромите како дел од таа средина. Таа додаде дека во фокус на нивната работа како студентски претставници треба да биде адресирањето на дискриминацијата на студентите кои не се дел од хетеронормативната сексуална оритентација, а особено да се поттикнат студентите со друга сексуална ориентација поактивно да ги пријавуваат случаите на дискриминација низ кои поминуваат во академската средина.

Препораки:

 1. Подготовка и усвојување на интерни акти за спречување и заштита од дискриминација во рамки на универзитетите
 2. Воспоставување на посебно тело за спречување и заштита од дискриминација при универзитетите, во чие воспоставување и функционирање студентите ќе имаат значајно учество
 3. Јавно и редовно информирање на студентите и вработените на факултетите и универзитетите за основите и формите на дискриминација и достапните механизми за заштита од дискриминација и начинот на кој може да се спроведе постапка за заштита од дискриминација
 4. Спроведување на анонимни годишни анкети за дискриминацијата од страна на посебните тела за спречување и заштита од дискриминација
 5. Ревизија на учебниците и учебните помагала, отстранување на спорните содржини и воведување на објективни, научно засновани информации кои се темелат на човековите права и принципот на недискриминација.

Истражувањето е изработено од Младински образовен форум во рамки на проектот „Студентска перцепција за дискриминација“ подржан од Фондација Отворено Општество Македонија.

Одржана патувачка изложба на дигитални постери „Младински (не)еднакви можности и потреби“

Во рамки на проектот „Квалитетни образовни политики и можности за младите“ беше спроведена патувачка изложба на дигитални постери во Кавадарци (24.12.2021), Виница (27.12.2021) и Скопје (28.12.2021). Изложбата ја погледнаа околу 100 млади.

Делата кои беа изложени на патувачката изложба се директен резултат од повеќедневна работилница, која имаше за цел да разработи дел од креативните алатки како: Фотошоп, Илустратор и Канва и конкретно да ги афирмира и потенцира клучните наоди од истражувањето: „Младински (не)еднакви можности и потреби – Предизвиците и потребите на младите според големината на местото на живеење“.

Преку изложбите, млади креативци, уметници и ентузијасти од целата држава сакаа да поттикнат изедначување на разликите помеѓу руралните и урбаните средини.

Во изложбата, со свои дела учествуваа: Александра Христовска, Анастасија Ивановска, Ана Марија Николовска, Владимир Митровски, Елена Николоска, Зафир Јованов, Љубица Ристовска, Марија Денкова, Марија Николоска и Сара Апостоловска.

Креативните постери може да ги погледнете на следниот ЛИНК. Фотографиите од изложбата во Кавадарци, Виница и Скопје може да ги погледнете ТУКА.

Изложбата е дел од проектот Квалитетни образовни политики и можности за младите кој се спроведува со поддршка од Фондација Отворено општество Македонија.