Презентација на наоди од истражувањето „Вовед во студентска дискриминација“

Младински образовен форум на 25.02.2022 година (петок) го промовираше истражувањето „Вовед во студентска дискриминација“.

Истражувањето се осврнува на студентската перцепција за дискриминација при државните универзитети „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, „Гоце Делчев“ – Штип, „Св. Климент Охридски“ – Битола и Државниот универзитет во Тетово. Дополнително, во рамки на самото истражување се креирани и препораки насочени кон релевантните институции а во насока на превенција и санкционирање на дискриминацијата.

Клучни податоци од истражувањето:

 • Студентите кои се проценуваат себеси дека потекнуваат од семејства со висок социоекономски статус се позадоволни од климата на универзитетите и факултетите
 • Најнебезбедно се чувствуваат студентите со попреченост, студентите кои не сакаат да го кажат својот род,  како и студентите кои не сакаат да ја искажат својата сексуална ориентација.
 • Академската средина претставува најнепосакувана клима за студентите кои се геј/лезбијки и тие во најголема мера размислувале да си заминат затоа што не се чувствуваат прифатено, но и во најголема мера сметаат дека не им се ценат мислењата и дека немаат можност да го изразат својот потенцијал.
 • Ромите се чувствуваат најмалку ценети како да не припаѓаат на универзитетот и дека универзитетот нема посветеност кон правичноста, еднаквоста и инклузијата и во најголема мера размислувале да го напуштат универзитетот затоа што се чувствувале изолирано
 • Студентите во најмала мера остваруваат контакти со лица со попреченост и со лица со различна сексуална ориентација во рамки на кампусот, како и со лица кои имаат попреченост во учењето, психолошки или други тешкотии што не се видливи
 • 234 (29,7 %) студенти одговориле дека ја почувствувале дискриминација на своја кожа, од кои 134 (16,96 %) студенти на УКИМ, 11 (1,39 %) на УКЛО, 42 (5,31 %) на УГД, 42 (5,31 %) на ДУТ и 5 (0,63 %) од оние кои студираат на два универзитета.
 • Во однос на сексуалната ориентација, во рамки на својата група, најголем процент на дискриминирани студенти има кај студентите кои се геј/лезбијки (43,5 %)
 • Само 7,6  % од сите студентите знаат дека на факултетите има постапка за пријавување дискриминација, но за жал сметаат дека таа неефикасно се спроведува
 • Само 6,6 % (52) од студентите некогаш пријавиле дискриминација на факултетите

Според студентската правобранителка на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје, Теа Мицевска, малиот број на пријави  од страна на студентите во однос на дискриминацијата се должи поради неинформираноста на студентите за механизмите за заштита и остварување на своите права.  Таа изјави дека се соочила со сведоштва на студенти кои не се осмелуваат да ги пријават прекршувањата на нивните права поради страв.

Игор Јадровски, член на Комисијата за заштита и спречување од дискрминација изјави дека од 167 предмети кои ги имаат изработено во 2021 година, само 1 претставка доаѓа од студентка за случај на дискриминација, што е поразително.

Според претседателката на Универзитетското студентско собрание при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје, Ева Цветковска, алармантен е податокот дека академската средина потфрлува во прифаќањето на Ромите како дел од таа средина. Таа додаде дека во фокус на нивната работа како студентски претставници треба да биде адресирањето на дискриминацијата на студентите кои не се дел од хетеронормативната сексуална оритентација, а особено да се поттикнат студентите со друга сексуална ориентација поактивно да ги пријавуваат случаите на дискриминација низ кои поминуваат во академската средина.

Препораки:

 1. Подготовка и усвојување на интерни акти за спречување и заштита од дискриминација во рамки на универзитетите
 2. Воспоставување на посебно тело за спречување и заштита од дискриминација при универзитетите, во чие воспоставување и функционирање студентите ќе имаат значајно учество
 3. Јавно и редовно информирање на студентите и вработените на факултетите и универзитетите за основите и формите на дискриминација и достапните механизми за заштита од дискриминација и начинот на кој може да се спроведе постапка за заштита од дискриминација
 4. Спроведување на анонимни годишни анкети за дискриминацијата од страна на посебните тела за спречување и заштита од дискриминација
 5. Ревизија на учебниците и учебните помагала, отстранување на спорните содржини и воведување на објективни, научно засновани информации кои се темелат на човековите права и принципот на недискриминација.

Истражувањето е изработено од Младински образовен форум во рамки на проектот „Студентска перцепција за дискриминација“ подржан од Фондација Отворено Општество Македонија.

Претставен документот „Млади во криза 2.0“, младинските организации апелираат за економско-општествени мерки

Група младински организации на 23 март во просториите на Агенцијата за млади и спорт го промовираа документот „Млади во криза 2.0“ со кој ги анализираа ефектите од пандемијата врз младите и споделија препораки до институциите како да се поддржат младите при кризата.

Младинските организации апелираа институциите да ги земат во превид младите како клучна група при носењето на мерки за справување со здравствено-економската криза. Препорачуваат да се олесни (ре)вработувањето на младите, но и да се поддржат преку поврат на персоналниот данок и ваучери за домашна потрошувачка на оние на кои им се најпотребни. За образованието да не биде прекинато за ниту едно дете треба да се обезбедат услови за пристап до наставата, особено за младите кои немаат дигитални уреди, кои не се во образовен систем и кои се од економски помалку моќни семејства.

„За младите, особено оние од ранливи групи, пандемијата на КОВИД-19 предизвика проблеми во образованието, вработувањето, менталното здравје и финансиската состојба. Додека младите ќе претрпат најмногу економско-социјални последици од кризата, нивната благосостојба може да се подобри преку брзи и правични политички решенија“, изјави Теодора Столевска од МОФ.

Младинските организации посочуваат дека Образованието на далечина треба да стане достапно и за учениците со попреченост. Кризата и социјалната дистанца влијаат негативно на менталното здравје, за што стручните служби во улиштата мора да обезбедат активности за учениците, а државата да обезбеди сервисни линии за психолошка поддршка и линии за жртви на семејно насилство. Во однос на еднаквото образование за сите, воведување на сеопфатното сексуално образование во сите степени на образование е уште еден начин државата да докаже дека е грижлива за секој млад човек и сите млади имаат подеднакво пристап до информации кои се неопходни за нивното физички и менталено здравје. Законот за младинско учество и младински политики не треба да чека да заврши кризата, треба да се работи на неговата имплементација, заедно со младинските организации. Препорака има и до младите – волонтерството, младинската работа и активизам треба да опстојат.

Од почетокот на пандемијата, оваа мрежа на организации постојано ги следи промените и дава препораки за олеснување на последиците предизвикани здравствената и општествена криза.

Членки на иницијативата „Млади во криза“ се: Младински образовен форум, Реактор – Истражување во акција, Здружение за истражување и анализи (ЗМАИ), ХЕРА, Центар за интеркултурен дијалог, Сојузот на извидници, Младински сојуз – Крушево, Еквалис, Психотерапика, ХОПС, Национален младински сојуз на Македонија, Хелсиншкиот комитет за човекови права и АРНО.

Процесот на криерање на документот и анализите беше поддржан од Фондацијата за демократија на Вестминстер преку Иницијативата за демократија на Западен Балкан.

Целиот документ е достапен тука.

Презентација на наоди од истражување за студентските домови

Младински образовен форум ве поканува на промоција на наодите од истражувањето „За станарските работи – Истражување за животниот стандард на станарите во државните студентски домови „Браќа Миладиновци“ – Штип, „Кочо Рацин“ – Битола и „Пелагонија“ – Скопје.

По презентацијата на наодите ќе следи панел дискусија на која ќе се даде осврт на предизвиците со кои се соочуваат студентите и институциите со појавата на корупција во домовите, како и за механизмите за справување со истата.

На настанот учество ќе земат:

 • Директорот на Државниот студентски дом „Браќа Миладиновци“ – Штип, Мите Наковски
 • Раководител на одделение при Државниот студентски дом „Пелагонија“ – Скопје, Јулијана Атанасовска
 • Директорката на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“ – Битола, Соња Карапец
 • Претставник од Државната комисија за спречување на корупција
 • Виш програмски координатор во Фондацијата Отворено општество – Македонија, Сузана Пецаковска
 • Програмски координатор во Младински образовен форум, Петар Барлаковски

Проектот „Ангажирани студенти за студентски домови без корупција во Северна Македонија“ е имплементиран од страна на Младински образовен форум (МОФ) и се спроведува во периодот од ноември 2019 до декември 2020 година. Проектот е финансиран од Фондацијата Отворено општество – Македонија, преку Програмата за поддршка на високото образование на Фондациите Отворено општество.

Целта на проектот е да придонесе за зголемување на транспарентноста и отчетноста, како и за подобрување на квалитетот на сервисите што ги добиваат студентите во студентските домови преку нивна поголема вклученост и преку локални студентски организации за подобрување на условите во домовите и на студентскиот стандард воопшто.

Прес-конференција за споделување на резултатите од мониторингот на студентски избори

По повеќе од 3 години, УКИМ распиша и спроведе избори за студентски претставници преку кои гласот на студентите ќе биде слушнат во рамките на факултетите и универзитетот. Младински образовен форум во рамки на проектот Ангажирање на младите за студентски и младински политики спроведе мониторинг на студентските избори на УКИМ.

Тим од 25 набљудувачи помина обука за набљудување и беше присутен на избирачките места во периодот од 15-ти ноември до 20-ти декември. Секој од факултетите имаше изборна комисија составена од најмалку 2 професори и 2 студенти.

Генерално, студентските избори беа спроведени без посериозно нарушување на изборниот процес, со исклучок на недостаток на изборен материјал на неколку од гласачките места (недоволно гласачки ливчиња, импровизирани паравани и нетранспарентност на гласачките кутии). На 2 факултети се прегласуваше: Факултетот за дизајн и технологија на мебел и ентериер и Филозофскиот факултет.

Од јавно достапните информации и спроведеното теренско набљудување на студентските избори, вкупно 25 444 студенти имаа право на глас на овие студентски избори. За жал, не сите факултети објавија податоци за излезноста на студентите, па од достапните информации на 11 факултети, на кои студираат 59% од студентите со право на глас, излезноста е 14.09%. Оваа релативно ниска излезност се должи на незапознаеноста на студентите со изборниот процес, недостаток од мотивација да се вклучат во студентските тела и кусите рокови за поднесување на кандидатури на студентите и пречистување на избирачкиот список.

Иако Универзитетското собрание сè уште не е формирано поради развлекувањето на изборите на 23-те факултети во рамки на УКИМ, факултетските собранија бројат 390 студентски претставници кои во наредната година ќе се трудат да ги застапуваат интересите на студентите.

Препораките на МОФ за подобрување на следните избори се во насока на одржување на изборите на сите факултети во пократок период со цел навремено започнување со работа на универзитетското и факултетските собранија, обезбедување на подолг временски период за поднесување на кандидатури од заинтересираните студенти, но и точно, навремено и детално објавување на резултатите од спроведените избори. Потребна е поголема логистичка поддршка од УКИМ на гласачките места на факултетите и ставање на студентското организирање на листата на приоритети на факултетите со што ќе се поттикне поголема вклученост и поголема излезност на студентските избори.

Инфо-сесија, Повик за доделување грантови

Младински образовен форум Ве поканува на инфо-сесија на 21ви ноември 2018 (среда) во 11:00 часот во ЕУ Инфо центар во Скопје за првиот Повик за доделување на грантови на граѓански организации кои дејствуваат како промотори на слободата на изразување во локалните заедници. Повикот за грантови е отворен во склоп на Проектот за младинско изразување „Youth Expression Project“ финансиран од Европската унија и спроведуван од Младински образовен форум во соработка со Младински сојуз Крушево и Центарот за балканска соработка – Љоја.

Ве молиме Вашето присуство да го потврдите на: yep@mof.org.mk
Инфо-сесијата е предвидено да трае од 11:00 до 12:30 часот. Повеќе информации за инфо-сесијата и агендата можете да најдете тука
За повеќе информации за Повикот за грантови посетете го следниот линк: http://mof.mk/povikzagrantovi2018/ . Рок за поднесување на проектните апликации е 30ти ноември 2018 до 17:00 часот.

Невработеноста, дискриминацијата, пристапот до образование, младинското иселување и сексуалното вознемирување се клучните проблеми кои беа истражувани од млади истражувачи

Пет истражувачки трудови од млади истражувачи беа промовирани на 12ти јуни 2018 година во ГEM клубот. Истражувчките трудови беа менторирани од искусни истражувачи и со поддршка од Младински образовен форум (МОФ) и Фондации Отворено општество работеа на своите истражувања.  Деветнаесет млади истражувачи се обидоа да обезбедат податоци на темите кои за нив се важни – младинската невработеност, дискриминацијата во образованието, условите за лица со посебни потреби во образованието, младинската емиграција и сексуалното вознемирување. Преку истражувачка работа, овие млади го продлабочуваат знаењето кое го имаме на располагање за креирање подобри политики и разбирање на проблеми и трендовите во општеството.

Куси извадоци од клучните наоди од секое истражување:

 

Невработеноста на младите е сериозен проблем во Македонија, а североисточниот регион има највисока стапка на невработеност. Истражувањето на Симона Ковачевска „Невработеноста на младите лица во Североисточниот регион – предизвици и  проблеми“ ги прикажува  најчестите ставови на младите лица од овој регион. Тие сметаат дека главен фактор за вработување претставуваат врските и политичката определба. Токму затоа најчест начин за барање работа е преку познаници и роднини, а не преку аплицирање на огласи или преку пријавување во АВРМ. Ова може деструктивно да влијае на пазарот на труд и да предизвика демотивација кај младите лица за усовршување и градење кариера. Младите лица треба регуларно да се пријавуваат во Агенцијата за вработување со што ќе ја зголемат веројатноста за вработување, а АВРМ треба поинтензивно да се вклучи во воведување локални мерки за намалување на невработеноста во овој регион.

Жените во Република Македонија секојдневно се соочуваат со сексуалното вознемирување, инспирирани од кампањата #сегакажувам и движењето #meТoo, тројца млади истражувачи (Антонела Глигорова, Мартин Анѓелов и Лина Даневска) истражуваа за „Застапеноста на различните форми на сексуално вознемирување во Р. Македонија“. Податоците укажуваат дека дури во над 90% од случаите сексуалното вознемирување потекнува од вознемирувач кој ужива позиција на моќ над жртвата. Резултатите укажуваат на ниска стапка на пријавување на вознемирувањето, особено поради фактот што жртвите не наишле на поддршка, а исто така и тие самите биле прогласени како виновни за настанот. Пријавувањето во полиција е многу ретко, но како алтернатива на тоа се јавува пријавување на колега, родител, педагог, психолог, пријател, новинар/ка и сл.

 

Според истражувањето на Мартин Нацевски „Улогата на младите во спречување на дискриминацијата во образованието“, наставниот кадар е во најдиректен контакт со самите студенти и од него непосредно зависи квалитетот на предавањата и на оценувањето. Токму поради тоа, оваа категорија најчесто ја злоупотребува својата позиција, применувајќи различен третман кон студенти од различни позадини. Според испитаниците, оваа дискриминација најчесто се манифестира како поинаков пристап при оценувањето, поинаков однос со различните студенти, но и неправедни критериуми при вработувањето или ангажирањето студенти во наставниот процес.

 

Aнализа на условите за лицата со посебни потреби во рамките на средното и високото образование“ изработена од Деа Здравковска, Марија Михајловска, Кристијан Лазаров, Ангела Николовска и Ема Ананиевска претставува анализа за образовната инклузија на учениците и студентите со посебни потреби. Според податоците, вклученоста на лицата со посебни потреби во сите нивоа на образованието е многу ниска, тие честопати се дискриминирани и се соочуваат со низа предизвици во текот на образованието. Инклузијата во образовниот процес најчесто се подразбира како обезбедување физички услови за вклучување на лицата со посебни образовни потреби во редовното образование, наспроти еднаквото вклучување во училишните активности за што е потребно да се обезбедат адекватни услови, образовен кадар и програми. Наодите покажуваат дека нашата држава во моментов сè уште не е подготвена за целосна образовна деинституционализација и целосно отфрлање на стариот образовен процес за лицата со посебни потреби и спроведување на образовна инклузија само во редовните училишта за општата популација.

Резултатите до кои дојдоа Вања Јанева, Јована Ѓорѓиовска, Моника Китаноска и Симон Андов во истражувањто „Зошто младите сакаат да си одат од Македонија? Eксплоративен пристап кон младинската емиграција во Македонија“ ,покажуваат дека 60% од испитаниците сакат трајно да се отселат од државата, без разлика на демографските и социоекономските разлики. Културните фактори на одбивање и на привлекување се издвојуваат како најзначајни за младите, како за нивната одлука да се иселат од Македонија така и за одлуката за враќање во Македонија. Сепак, сите пет групи фактори се важни за одлуките на младите, што уште повеќе ја потенцира неопходноста на меѓуресорски пристап за подобрување на младинскиот стандард за живот во Македонија.

Проектот за менторирање на млади истражувачи имаше за цел да ги поврзе капацитетите и ресурсите на МОФ со знаењето и искуството на стипендистите на Фондациите Отворено општество во корист на млади истражувачи кои за прв пат се занимаваат со општествено релевантни истражувања да креираат квалитетни анализи кои ќе помогнат да се подобрат политиките или да се подигне свеста за важни прашања во Македонија. Студентите и младите истражувачи во земјата немаат доволно можности за самостојно истражување и преку овој процес се обидуваме да го поттикнеме професионалниот развој на дел од младите истражувачи во земјата.

Промовирано првото истражување за мониторинг на работата на Агенијата за млади и спорт

Младински образовен форум денес го промовираше истражувањето „Мониторинг и унапредување на работата на Агенцијата за млади и спорт“ со фокус на Агенцијата како носител на креирањето и спроведување на младинските политики. На настанот говореа:  Сафет Незири од Министерството за образование и наука, Младен Фрчковски од Минстерството за труд и социјална политика, Матеј Маневски од Центар за интеркултурен дијалог, Горан Ѓорѓиев од Сојуз на извидници на Македонија, Гордана Цекова од АМС, Мартина Илиевска и Александра Филипова од МОФ.

 

Според истражувањето за перидот 2014-2016г, соработката помеѓу Агенцијата за млади и спорт (АМС) и другите институции била на ниско ниво. Имало малку заеднички проекти и нема уредна документација за активностите. Агенцијата имала константна соработка единствено со МОН и одредена соработка со МИОА, АВРМ и Министерството за култура. Со Министерството за локална самоуправа немало соработка, додека Агенцијата за администрација и МТСП не располагале со информации за соработка со АМС.

 

Соработката со младинските организации била посебно слаба. Во минатите години агенцијата делувала сегрегирачки кон младинските органзации и соработувала само со малку од нив. Од 2014 до 2016 Агенцијата имала потпишано само 11 меморандуми со 6 организации што е мал број за период од три години. Односот на агенцијата кон младите и општата јавност придонел да биде перцепирана како „агенција за спорт“ која ги исклучува младите од своето делување.

 

Правна рамка за млади речиси и да не постои. Освен Националната стратегија за млади, нема правен акт ги уредува прашањата во областа „млади“. Креирање на Закон за млади или Закон за младинско учество е клучно за да регулираат правните празнини, а Агенцијата да добие јасни насоки за да може успешно да ги исполнува своите цели и приоритети.

Според препораките на истражувањето Агенцијата треба да го зајакне секторот млади, да ја ревидира стратегијата за млади и да започне квалитетен процес за креирање на акциски план за млади за 2018-2019. Агенцијата треба воспостави и модели за поддршка на младинските организации.

 

Истражувањето е реализирано во периодот јуни 2017 – јануари 2018, со фокус на соработка со младински организации, соработка со државни институции, правна рамка, внатрешно уредување и работење и перцепцијата на младинските организации и младите.

 

Проектот „Мониторинг и унапредување на работата на Агенцијата за млади и спорт“ е реализиран од страна на Младински образовен форум во периодот од јуни 2017 до јануари 2018 година. Проектот е поддржан од проектот “Граѓанска алијанса за транспарентност – Набљудување на процесот на реформи на јавната администрација од страна на граѓанските организации”, имплементиран од “Фондација Отворено општество – Македонија” (ФООМ) и “ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии”, и е финансиски поддржан од Европската унија во рамки на IPA Civil Society Facility and Media Programme 2015.

We protest for freedom, justice and democracy

Протестираме за слобода, правда и демократијa

Protestojmë për liri, drejtësi dhe demokraci

Protestiramo za svobodo, pravičnost in demokracijo 

Dear fellow citizens,

We address you in the midst of an unprecedented crisis in Macedonia. Today, youth and citizens are threatened and attacked in a manner that must not leave a single person indifferent. Civil society organizations are blocked, attacked and labelled. Institutions no longer work in the service of citizens that have created them and that provide the source of their legitimacy. Therefore, as of today, the Youth Educational Forum protests!

WE PROTEST FOR HIGH SCHOOL STUDENTS AND THEIR PARENTS

We Protest because we fear for the safety and personal integrity of our high school students. Negotiations between high school students and institutions started only after tremendous pressures, after underage children had to spend two weeks on the streets, sleeping in tents and losing classes, not because they wanted to, but because they had to. The Ministry of Education and Science has endangered the future of thousands of children.

We Protest because the institutions, instead of protecting high school students, are tyrannizing and oppressing them. School principals threatened students and teaching staff with numerous repressive measures. They attacked the citizens’ constitutionally guaranteed right to freely express their opinion, including the right of children to have opinion and to be heard, in compliance with the Convention on the Rights of the Child. High school students participating in negotiations are being told that competent authorities “know who is sending them”, while those protesting are targeted with campaigns for personal disqualification.

We Protest because high school students were not consulted about their education. Secondary education policies are irrational and erroneous. The process on secondary education policy making did not take into consideration opinions of relevant stakeholders – teachers, experts, civil society organizations. Therefore, Macedonia will lose generations of intelligent and creative young people, who are the engine of development in any normal state.

There are no excuses that could justify such behaviour. Our children, parents and teachers suffer from this repression.

WE PROTEST FOR STUDENTS, TEACHERS AND PROFESSORS

We Protest against the pressures exerted on professors and teachers by their superiors and the institutions. We protest because their right to strike is restricted. We protest because their right to association has been transformed into game of divisions and disenfranchisement from the relevant trade union.

We Protest because, for years now, the voice of students in Macedonia has been ignored, while there are attempts to diminish and control student activism through monopolized organizations. In the last months, students have been humiliated more than ever before.

We Protest because students were battered, arrested and attacked while studying at libraries. We protest because members of the Student Plenum have been targeted. At the time when this letter is written, seven students are in detention for alleged participation in violent clashes. These students are denied contacts and are isolated. Moreover, even if they are suspected of having committed criminal acts, the students should have been ordered home detention. In fact, these students are political prisoners in their own state.

We Protest because we cannot remain tacit to the brutal attack on the autonomy of universities. The state wants to control the higher education and it forces the higher education, instead of pursuing the truth, to seek evidence in support of governmental policies. Political affiliation is more important than expertise and academic potential, while the number of reforms is more important that the effects they create.

WE PROTEST FOR ALL YOUNG PEOPLE WHO NO LONGER SEE THEIR FUTURE IN MACEDONIA

We Protest against the state’s failure to enable employment for half of its youth population. The number of political party posters one has placed in public became more important than the number of high grades. Youth employed in state institutions is forced to choose between freedom of expression and their job. Young people wishing to start own businesses have to live in constant fear of ordered inspections and state racketeering.

We Protest because every second high school student and almost every student would like to leave Macedonia forever. Our peers have already left the state as they do not want to live in a state that works against their interests. We refuse to be expelled from our state!

WE PROTEST FOR ALL FELLOW CITIZENS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

We Protest because constitutional rights to free movement and to public assembly have been shamelessly violated, while citizens are not allowed to assemble in front of the Government, which has pushed them to this point of no return. We live in a country where safety of baroque façades is more important than safety of citizens.

We Protest because we are not equal before the law. Justice is implemented selectively as a tool to silence those of different mind. Separation between executive and judicial branch of government has been erased, while the state considers disclosure of long-standing abuse of the highest public offices in the state to be a more serious crime than abuse of office itself.

We Protest because politics has been taken away from the citizens. We protest because civil society organizations are perceived as enemy of the state. We protest because the doors of state institutions are closed before the citizens, because their opinions are ignored, because their activists are labelled and condemned.

We Protest because they have divided us along all possible lines. We protest because people are afraid to openly speak about their different sexual orientation. We protest because public administration employees fear the loss of their job if they take to the streets.

We Protest because media landscape has been poisoned with hatred and patronage, and there is only a handful of media outlets desperately struggling to maintain objective reporting and coverage. We protest because we know that as soon as this letter circulates in public, we will be victims of another attack, while our members, for the millionth time in a row, will be labelled.

We Protest because our citizens wake up in fear, for themselves and for their closest.

We Protest and will protest because in any democratic state, when state institutions work against instead of for the citizens, responsible persons resign from their office.

We Support each and every authentic movement that will stand in defence of our country and the final outbursts of democracy!

Until that moment, we will protest and will stand in support of our fellow citizens!

Protestojmë për liri, drejtësi dhe demokraci

Протестираме за слобода, правда и демократијa

We protest for freedom, justice and democracy

Protestiramo za svobodo, pravičnost in demokracijo

Të nderuar bashkëqytetarë,

Ju drejtohemi gjatë një krize të thellë siç nuk ka parë Maqedonia deri tani.  Të rinjtë dhe qytetarët janë të cenuar dhe të sulmuar në mënyrë që nuk duhet të lë askënd indiferent.  Organizatat qytetare janë të bllokuara, sulmuara dhe të etiketuara. Institucionet nuk punojnë në shërbim të qytetarëve, të cilët i kanë krijuar ato dhe janë burimi i vetëm i legjitimitetit të tyre. Për këto shkaqe, Forumi Rinor Arsimor prej sot proteston!

PROTESTOJMË PËR NXËNËSIT TONË TË SHKOLLAVE TË MESME DHE PRINDËRIT E TYRE

Protestojmë sepse frikësohemi për sigurinë dhe integritetin e nxënësve të shkollave të mesme. Negociatat mes nxënësve dhe institucioneve nisën vetëm as presioneve të mëdha, pasi fëmijët minorë kaluan dy javë në rrugë, duke fjetur në tenda dhe duke humbur orë mësimi, jo sepse nuk donin por sepse duhej. Ministria e Arsimit dhe Shkencës e vendosi në pikëpyetje ardhmërinë e mijëra fëmijëve tanë.

Protestojmë sepse institucionet që duhej të mbrojnë nxënësit, i shkelin dhe shtypin. Drejtorët e shkollave ju kërcënohen nxënësve dhe kuadrit arsimor me shumë masa represive. E shkelin të drejtën kushtetuese të qytetarëve që lirshëm të shprehin mendimin e tyre, si dhe të drejtën e fëmijëve që të kenë qëndrim dhe t’i dëgjojnë sipas Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të fëmijës. Nxënësve që kanë marr pjesë në negociata ju është thënë se “e dinë se kush i dërgon”, dhe zhvillohen fushata për diskualifikim personal për ato që protestojnë.

Protestojmë pasi nxënësit e shkollave të mesme kurrë nuk janë këshilluar për arsimimin e tyre. Politikat në arsimin e mesëm janë joracionale dhe të gabuara. Gjatë përgatitjes së tyre nuk janë marr parasysh qëndrimet e askujt, as të mësimdhënësve, profesionistëve, e as të organizatave qytetare. Për këtë shkak Maqedonia do të humb gjenerata të të rinjve inteligjent dhe kreativ, të cilën janë motori i zhvillimit në secilin shtet normal.

Nuk ka arsyetim që mund të justifikon këtë sjellje. Nga ky represion vuajnë fëmijët tanë, prindërit dhe mësimdhënësit.

PROTESTOJMË PËR STUDENTËT TONË, MËSIMDHËNËSIT DHE PROFESORËT

Protestojmë kudër shtypjeve ndaj të cilëve janë të nënshtruar profesorët dhe mësimdhënësit nga eprorët e tyre dhe nga institucionet. Protestojmë sepse ju mohohet e drejta e grevës. Protestojmë sepse organizimi i tyre shndërrohet në lojë ndarjesh dhe distancim nga sindikata e tyre.

Protestojmë sepse zëri i studentit në Maqedoni injorohet me vite, kurse aktivizimi studentor pëson përpjekje për shuarje dhe kontroll nëpërmjet organizatave monopole. Muajt e fundit studentët kanë qenë më të poshtëruar se kurrë më parë.

Protestojmë sepse studentët janë rrahur, arrestuar dhe sulmuar në leximore. Protestojmë pasi cak kanë qenë anëtarët e Plenumit Studentor. Gjatë shkrimit të kësaj letre, shtatë studentë u ndaluan për pjesëmarrjen e tyre të dyshuar në akte të dhunshme. Këtyre studentëve nuk ju lejohet kontakt dhe anë të izoluar. Edhe në qoftë se ka dyshime se kanë kryer vepra penale, studentët duhej të dërgohen në arrest shtëpiak. Këto student në të vërtet janë të burgosur politik në vendin e tyre.

Protestojmë sepse nuk mundemi të mbesim të heshtur për sulmin e dhunshëm ndaj autonomisë së universiteteve. Shteti donë të kontrollon arsimin e lartë dhe në vend të kërkimit të vërtetës, arsimi i lartë të kërkon përkrahje për politikat e qeverisë. Përkatësia partiake është më e rëndësishme nga profesionalizmi dhe potenciali akademik, kurse numri i reformave është më i rëndësishëm se ndikimi që kanë ato reforma.

PROTESTOJMË PËR TË GJITHË TË RINJTË QË NUK E SHOHIN ARDHMËRINË ETYRE NË MAQEDONI

Protestojmë për dështimin e këtij shteti në sigurimin e punësimit për gjysmën e rinisë së vet. Numri i afisheve partiake të ngjitura u bë më i rëndësishëm nga numri i notave të larta. Të rinjtë që punojnë në institucione shtetërore janë të detyruar të zgjedhin mes lirisë së shprehjes dhe vendit të punës. Të rinjtë që duan të nisin biznesin e tyre ballafaqohen me frikë nga inspektimet e porositura dhe reketin shtetëror.

Protestojmë sepse secili nxënës i shkollës së mesme dhe gati se secili student dëshiron të largohet nga Maqedonia përgjithmonë. Moshatarët tanë vetëm më e kanë bërë këtë, sepse nuk duan të jetojnë në shtet që punon kundër interesave të tyre. Refuzohemi të lejojmë dikë të na dëbon nga shteti ynë!

PROTESTOJMË PËR TË GJITHË BASHKËQYTETARËT TANË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË

Protestojmë sepse paturpësisht është shkelur e drejta kushtetuese për lëvizje të lirë dhe mbledhje publike, qytetarët nuk guxojnë të mblidhen para Qeverisë, po asaj qeverisë që i ka sjell deri në këtë gjendje. Jetojmë në një vend ku siguria e fasadave barok është më e rëndësishme nga siguria e qytetarëve.

Protestojmë sepse jo të gjithë jemi të njëjtë para ligjit. Drejtësia zbatohet në mënyrë selektive si vegël për heshtje të atyre që mendojnë ndryshe. Kufijtë mes pushtetit ekzekutiv dhe  gjyqësorit janë të fshira, kurse  shteti konsideron zbulimin e shpërdorimeve shumëvjeçare nga pozitat më të larta shtetërore si krim më të madh nga vet shpërdorimi.

Protestojmë sepse politika është marr nga duart e qytetarëve. Protestojmë pasi organizatat qytetare vështrohen si armik shtetëror. Protestojmë pasi ju mbyllen dyert institucioneve, pasi mendimet e tyre injorohen, kurse aktivitetet ju etiketohen dhe dënohen.

Protestojmë sepse na kanë ndarë sipas gjitha bazave. Protestojmë pasi populli ka frikë të tregon se ka orientim të ndryshëm seksual. Protestojmë pasi të punësuarit në administratë frikësohen se do të rrezikojnë vendet e punës nëse dalin në proteste.

Protestojmë sepse hapësira mediatike është e helmuar me urrejtje dhe klientizëm, pasi që vetëm disa  media luftojnë me mish e me shpirt për raportim dhe informim objektiv. Protestojmë sepse e dimë se sapo të del kjo letër në publik, përsëri do të na sulmojnë dhe anëtarët tanë përsëri do të etiketohen.

Protestojmë sepse qytetarët tonë zgjohen me frikë, për veten dhe për të afërmit e tyre.

Protestojmë dhe do të protestojmë, sepse në të gjitha vendet demokratike, kur institucionet e vendit punojnë kundër qytetarëve, dhe jo për to, personat përgjegjës japin dorëheqje.

Përkrahim secilën lëvizje autentike që do të qëndrojë në mbrojtje të shtetit tonë dhe formave tjera të demokracisë!

Deri në atë moment, do të protestojmë dhe do të qëndrojmë në përkrahje të qytetarëve tanë! 

Протестираме за слобода, правда и демократијa

We protest for freedom, justice and democracy

Protestojmë për liri, drejtësi dhe demokraci

Protestiramo za svobodo, pravičnost in demokracijo 

Почитувани сограѓани,

Ви се обраќаме во текот на криза каква што Македонија досега нема видено.  Младите и граѓаните денес се загрозени и нападнати на начин кој не смее никој да го остави рамнодушен.  Граѓанските организации се блокирани, напаѓани и етикетирани. Институциите повеќе не работат во служба на граѓаните кои ги имаат создадено и кои се основниот извор на нивниот легитимитет.  Поради сите овие причини, Младински образовен форум од денес протестира!

ПРОТЕСТИРАМЕ ЗА НАШИТЕ СРЕДНОШКОЛЦИ И НИВНИТЕ РОДИТЕЛИ

Протестираме затоа што се плашиме за безбедноста и личниот интегритет на нашите средношколци. Преговорите меѓу средношколците и институциите започнаа само по огромни притисоци, откако малолетни деца мораа да пројдат две недели на улица, спиејќи во шатори и губејќи часови, не затоа што сакаа, туку затоа што мораа. Министерството за образование и наука ја стави под знак прашање иднината на илјадници наши деца.

Протестираме поради институциите кои наместо да ги заштитат средношколците, ги угнетуваат и репресираат.  Директори на  училишта се закануваат на учениците и наставничкиот кадар со голем број на репресивни мерки. Го напаѓаат уставно загарантираното право на граѓаните да го искажат своето мислење слободно, како и правото на децата да имаат став и да бидат сослушани според Конвенцијата за заштита на правата на детето. На учениците кои учествуваат  во преговорите им се кажува дека надлежните „знаат кој ги праќа”, а пак против оние што протестираат се води кампања за нивна лична дисквалификација.

Протестираме затоа што средношколците никогаш не беа консултирани за нивното образование.  Политиките во средното образование се нерационални и погрешни.  При нивната подготовка не беа земени предвид ничии ставови – наставниците, стручните лица, ниту граѓанските организации.  Поради ова Македонија ќе изгуби генерации на интелигентни, креативни млади, кои се моторот на развој на секоја нормална држава.

Нема изговор кој може да го оправда ова однесување. Од оваа репресија страдаат нашите деца,  родителите, наставниците.

ПРОТЕСТИРАМЕ ЗА НАШИТЕ СТУДЕНТИ И НАШИТЕ НАСТАВНИЦИ И  ПРОФЕСОРИ

Протестираме против притисоците на кои се изложени професорите и наставниците од страна на своите претпоставени и од страна на институциите. Протестираме затоа што им се ограничува правото на штрајк. Протестираме затоа што нивното организирање се претвора во игра на поделби и отуѓување на нивниот синдикат.

Протестираме затоа што гласот на студентот во Македонија со години се игнорира, а студентскиот активизам пробува да се задуши и контролира преку монополизирани организации. Последниве месеци студентите беа омаловажени повеќе од било кога.

Протестираме поради тоа што студенти беа тепани, апсени и напаѓани во читални. Протестираме затоа што се таргетираа членови на Студентскиот Пленум. Во моментот на пишување на ова писмо, седум студенти се во притвор за наводно учество во насилништво. На овие студенти не им е дозволен контакт и се изолирани. Дури и да постојат сомнежи дека извршиле криминални дејствија, студентите требаше да бидат испратени на домашен притвор. Овие студенти се фактички политички затвореници во својата држава.

Протестираме затоа што не можеме да останеме неми на грубиот напад на автономијата на универзитетите. Државата сака да го контролира високото образование и наместо во потрага по вистината, високото образование да трага по поткрепа на политиките на власта. Партиската припадност е поважна од стручноста и академскиот потенцијал, а бројот на реформите е поважен од ефектите што тие ги имаат.

ПРОТЕСТИРАМЕ ЗА СИТЕ МЛАДИ КОИ ВЕЌЕ НА ЈА ГЛЕДААТ СВОЈАТА ИДНИНА ВО МАКЕДОНИЈА

Протестираме за неуспехот на оваа држава да обезбеди вработување за половина од својата младина. Бројот на залепени партиски плакати стана поважен од бројот на високи оценки. Младите кои работат во државните институции се присилени да бираат меѓу слободата на изразување и работното место. Младите кои сакаат да отворат свој бизнис мораат да живеат во постојан страв од нарачани инспекции и државен рекет.

Протестираме затоа што секој втор средношколец и речиси секој студент би сакал да си замине од Македонија засекогаш. Нашите врсници веќе го направија тоа, затоа што не сакаат да живеат во држава која работи против нивните интереси. Одбиваме да бидеме избркани од својата држава!

ПРОТЕСТИРАМЕ ЗА СИТЕ НАШИ СОГРАЃАНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Протестираме затоа што е бесрамно прекршено уставното право на слободно движење и правото на јавен собир, а граѓаните не смеат да се соберат пред Владата која ги доведе до оваа точка од која нема враќање. Живееме во земја во која безбедноста на барокните фасади е поважна од безбедноста на граѓаните.

Протестираме затоа што сите не сме еднакви пред законот. Правдата се спроведува селективно како алатка за замолчување на неистомислениците. Границите меѓу извршната и правосудната власт се избришани, а државата го смета откривањето на долгогодишната злоупотреба на највисоките државни позиции за поголем криминал од самата злоупотреба.

Протестираме затоа што политиката е одземена од рацете на граѓаните. Протестираме затоа што на граѓанските организации се гледа како на државен непријател. Протестираме затоа што им се затвораат вратите на институциите, затоа што се игнорираат нивните мислења, а нивните активисти се етикетираат и осудуваат.

Протестираме затоа што не поделија по сите основи. Протестираме затоа што луѓето се плашат да кажат дека имаат различна сексуална ориентација. Протестираме затоа што вработените во админстрацијата се плашат за својата работа ако излезат на улица.

Протестираме затоа што медиумскиот простор е затруен со омраза и клиентелизам, затоа што на прсти се бројат медиумите кои од петни жили се борат да известуваат објективно. Протестираме затоа што знаеме дека штом ќе излезе ова писмо во јавноста, повторно ќе бидеме пак нападнати, а нашите членови по којзнае кој пат етикетирани.

Протестираме затоа што нашите граѓани се будат во страв, за себе и своите најблиски.

Протестираме и ќе протестираме, бидејќи во сите демократски земји, кога институциите на државата работат против, а не за граѓаните, одговорните лица даваат оставки.

Го поддржуваме секое автентично движење кое ќе застане во одбрана на нашата земја и последните изблици на демократија!

До тој момент, ќе протестираме и ќе застанеме во поддршка на нашите сограѓани!