МОФ центри

Канцеларија на МОФ – Скопје
ул. Дренак 34А, 1000 Скопје
02 3139 692
info@mof.org.mk

МОФ центар Тетово
Координатор
Бобан Костадиновски – boban_kostadinovski@mof.org.mk

МОФ центар – Битола (партнер: МКЦ Битола)
Координатор
Мила Најденовска – mila_najdenovska@mof.org.mk

МОФ центар – Велес (партнер: Фондација за локален развој и демократија „Фокус“)
Координатор
Дејан Ристов – dejan_ristov@mof.org.mk

МОФ центар – Куманово (партнер: Центар за меѓукултурен дијалог)
Координатор
Марија Крстевска marija@cid.mk

Сподели