Декларација и прирачник за средношколци

Оваа публикација е превод од „Manuel for school students“  издадена од OBESSU (Organizing  Bureau of European School Student Unions). Во публикацијата е вклучена и  „Декларација за правата на средношколците“, усвоена од истата организација.

Потребата за превод на оваа брошура произлезе од недостаток на материјали кои би биле од помош на средношколските заедници при дефинирање на нивните цели и реализација на активности.  Содржински публикацијата опфаќа преглед на искуства и насоки за креирање на средношколска заедница и нејзино успешно менаџирање вклучувајќи и осврт на  потребата од средношколското организирање, права на средношколците и креирање на стратешки документи за средношколското организирање.

Автори: Јована Базерковска ( Македонија), Ема Биерман (Англија), Георг Болдт (Финска), Еивинд Френг Дејл (Норвешка) Питер Герлах (Шведска), Ингрид Гогл ( Австрија), Мартина Шеги (Италија), Бруно Селун (Франција), Гиљермо Торал Мартинез (Шпанија), Дејвид  Токслер (Шварцарија), Антониа Вулф (Финска)

Уредници: Марија Мирчевска,  Антонио Даниловски

Издадена на македонски јазик: мај 2014 година

Адаптација на публикацијата финансиски е поддржана од „Фондација Отворено општество“ – Македонија

Линк за преземање

Сподели