Идните студенти се запознаа за студентското организирање

На 27.06.2019 и 28.06.2019 во просториите на Хотел Водно се одржа тренинг за средношколско и студентско учество. На тренингот учествуваа средношколци од четврта година од различни градови од Македонија и истите имаа можност да научат повеќе за средношколското и студентското организирање. Целта на тренингот беше средношколците од четврта година, односно идните студенти да се запознаат со студентското организирање и неговата важност во текот на нивното студирање.

За време на тренингот, учеснците имаа можност да научат што всушност претставува високото образование и неговите основни постулати. Учесниците детално се запознаа со автономијата на високото образование и нејзиното значење, како и со начинот на функционирање на високообразовните установи. Потоа, откако добија генерална слика за високото образование, учесниците се запознаа со новиот начин на студентско организирање преку универзитетски и студентски собранија. Откако учесниците се стекнаа со доволно теоретско познавање, тоа знаење беше искористено практично, така што беше организирана симулација на студентски избори, а беа изработени и 16 предлог проекти за спроведување од страна на студентските собранија.

Тренингот беше организиран од страна на МОФ во рамки на проектот Ангажирање на младите за
студентски и младински политики, поддржан од Фондацијата Отворено општество
Македонија.

Сподели

Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
This error message is only visible to WordPress admins

There's an issue with the Instagram Access Token that you are using. Please obtain a new Access Token on the plugin's Settings page.
If you continue to have an issue with your Access Token then please see this FAQ for more information.