Идните студенти се запознаа за студентското организирање

На 27.06.2019 и 28.06.2019 во просториите на Хотел Водно се одржа тренинг за средношколско и студентско учество. На тренингот учествуваа средношколци од четврта година од различни градови од Македонија и истите имаа можност да научат повеќе за средношколското и студентското организирање. Целта на тренингот беше средношколците од четврта година, односно идните студенти да се запознаат со студентското организирање и неговата важност во текот на нивното студирање.

За време на тренингот, учеснците имаа можност да научат што всушност претставува високото образование и неговите основни постулати. Учесниците детално се запознаа со автономијата на високото образование и нејзиното значење, како и со начинот на функционирање на високообразовните установи. Потоа, откако добија генерална слика за високото образование, учесниците се запознаа со новиот начин на студентско организирање преку универзитетски и студентски собранија. Откако учесниците се стекнаа со доволно теоретско познавање, тоа знаење беше искористено практично, така што беше организирана симулација на студентски избори, а беа изработени и 16 предлог проекти за спроведување од страна на студентските собранија.

Тренингот беше организиран од страна на МОФ во рамки на проектот Ангажирање на младите за
студентски и младински политики, поддржан од Фондацијата Отворено општество
Македонија.

Сподели