Јавна дебата: „Дали иднината на младите е во Македонија?“

Jавната дебата „Дали иднината на младите е во Македонија?“ има за цел да поттикне дискусија меѓу младите за нивните ставови и искуства во однос на можностите за младинско вработување, одливот на мозоци од земјата и перцепциите на студентите.
Настанот ќе се одржи на 10 март 2011, со почеток во 17:00 часот, во просториите на University American College – Скопје.
Настанот е организиран од членовите на Вербал-кластер Скопје при Младински образовен форум [МОФ]. Во склоп на настанот дебатерите од овој клуб ќе реализираат јавна дебата на која учество ќе земат гости говорници од образовниот и невладиниот сектор и присутната публика.

AГЕНДА

17:00 – 17:10 Добредојде и отворање на настанот
17:10 – 17:15 Говор: Симона Јандревска, Координатор на Вербал-кластер, МОФ
17:15 – 17:45 Дебата „Дали иднината на младите е во Македонија?“
17:45 – 18:00 Говор: Драган Гоцевски, асистент на Правен факултет „Јустинијан I“
Говор: Антоанета Иванова, МладиИнфо
18:00 – 18:20 Прашања од публика
18:20 -18:30 Завршни говори
18:30 – 19:15 Коктел

Сподели