Јавна дебата помеѓу кандидатите и кандидатките за ректор/ка на универзитот „Св. Кирил и Методиј“

Младински образовен форум организира ЈАВНА ДЕБАТА помеѓу кандидатите и кандидатките за ректор/ка на најголемиот и најстариот универзитет во државата „Св. Кирил и Методиј“.
Дебата ќе се одржи на 26 мај 2023 година со почеток во 13:00 часот во просториите на Јавна соба (ул. 50-та Дивизија бр. 22)
Целта на оваа дебата е да го доближи изборниот процес до академската заедница и сите засегнати страни. Имајќи ја предвид улогата и тежината на функцијата ректор на најстариот и најголемиот универзитет во државата, како и недостатокот од јавна и аргументирана дебата во областа на високото образование, дебатата дава одлична можност за стекнување вредни сознанија за визиите и плановите на кандидатите кои се борат за престижната функција ректор. Со присуство на оваа дебата, ќе имате шанса да се запознаете со нивните идеи, стратегии и заложби за обликување на иднината на високото образование во нашата земја.
Дебатата е предвидено е биде поделена во 4 тематски целини:
  1. Квалитет и пристап до образование
  2. Дигитализација на универзитетот
  3. Квалитетно студентско организирање и учество на студентите во процесот на носење одлуки
  4. Наука и меѓународна соработка
На дебатата е предвидено учество на членовите на академската заедница и граѓанскиот сектор кои ќе имаат прилика да постават директно прашање до кандидатите и кандидатките.
Младински образовен форум повеќе од 20 години се залага и работи во полето на квалитетно високо образование, транспарентни универзитети и демократско студентско организирање. Сметаме дека информираното и ангажирано студентско тело е од витално значење за развојот на прогресивна и инклузивна академска средина и доближувањето на изборниот процес до истите е од суштинско значење за развојот на високото образование во земјата.
Ве очекуваме!
Сподели