Јавно предавање и дискусија: Surveillance 101

Колку си сигурен во твојата приватност?

Младински образовен форум и ХакЛаб организираат целодневен настан каде можеш да научиш и да го споделиш своето знаење за надзорот и граѓанската приватност. Настанот ќе се одржи во амфитеатар 1 на Правниот факултет “Јустинијан Први” – Скопје, на 7ми јуни (недела) со почеток во 12:00 часот, а ќе трае до 18:00 часот.

Целта на настанот е да понуди основно теоретско знаење од областа, но и начин како истото да се примени во дебата.

Теми кои ќе бидат дискутирани:
1. Правната рамка за надзор во Македонија;
2. Светски искуства за случаи со надзор/државна злоупотра и нивна разрешница;
3. Како изгледа кога МВР ќе влезе во телекомуникациски оператор;
4. Колку е лесно да се следат комуникации;
5. Анализа на тези на тема државен надзор.

Настанот е во организација на МОФ во соработка со Хаклаб КИКА а организиран преку проктот Младинска ангажираност за социјални промени поддржан од ФООМ.

Фејсбук настан

Сподели