Компаративна анализа за корупција во Високо образование

Наративен извештај: Компаративна анализа за перцепција на корупција во високото образование во Бугарија, Хрватска, Македонија, Молдавија и Србија

Наративниот извештај за спроведеното регионално истражување за перцепција на корупција во високото образование опфаќа: преглед на клучни проблеми во високо образовниот систем во земјите учеснички во истражувањето, опис на правната рамка, организациона структура, системот на финансирање,примената на болоњскиот систем, опис на методологија и примерок и клучни наоди од истражувањето.

Истражувањето е реализирано од страна на Антикорупциската студентска мрежа, во која членуваат: Белградско отворена училиште (Србија), Младинско здружение за мир и развој на Балканот (Бугарија), Монитор Статистика (Хрватска), Младински образовен форум ( Македонија) и Национален центар за транспарентност и човекови права (Молдавија).

Линк за преземање

Сподели