Конкурс за постдипломски и докторски студии спонзорирани од DAAD/OSI

DAAD i OSI спонзорираат заедничка стипендиска програма за дипломирани студенти од Балканот.  
DAAD-ОSI програмата е наменетa за подобрување на квалитетот за учење и истражување во хуманистичките иопштествените науки во регионот. 
Во исто време, ја промовира мрежата за градење меѓу учесниците и германски академици како основа за понатамошни меѓународни разменски активности.

Стипендиите се за двегодишни постдипломски студии и тригодишни докторски студии.

Академски програми:

Политички науки, Социологија и општествени науки, Меѓународни односи, Право, Економија, Европска интеграција, Јавна политика и администрација, Јавно здравство, Образовна администрација и филозофија, Мировни студии /Мирно решавање на конфликти, Меѓународни развојни студии и Глобална политичка економија.

Кандидатите за докторски студии можат да изберат било кој универзитет во Германија, каде што се предаваат наведените дисциплини.

Конкурсот трае до 31ви октомври и се аплицира во германската амбасада.

Сите потребни информации околу стипендиите, условите за аплицирање како и листата на програми и универзитети погледнете ги во документите во прилог.

Applicant Information for the DAAD/OSI Program

Additional Eligibility Requirements for the Joint DAAD-OSI Program

Studiengangsliste DAAD/OSI-Programm 2011

Сподели