Kонкурс за учесници

Циклус од седум Обуки за работни вештини

\r\n

Младински образовен форум распишува конкурс за учесници на циклус од седум обуки за работни вештини во склоп на проектот Младинска независност кои ќе се спроведуваат во Скопје, за време на викендите во периодот од 7 мај до 19 јуни 2011. Oбуките ќе бидат на македонски јазик. Сите учесници кои ќе ги посетат обуките ќе добијат сертификат. 

\r\n

Листа на обуки во циклусот Обуки за работни вештини: 

\r\n

\r\n

  \r\n

 1. Kомуникациски вештини 
 2. \r\n

 3. Лидерство, мотивација и тимска работа 
 4. \r\n

 5. Управување со проектен циклус 
 6. \r\n

 7. Претприемништво и бизнис план 
 8. \r\n

 9. Менаџирање на настани 
 10. \r\n

 11. Европски фондови 
 12. \r\n

 13. Маркетинг и интернет маркетинг
 14. \r\n

\r\n

За учество апликантите треба да ги исполнат следните услови: 

\r\n

\r\n

  \r\n

 • Да се во потрага по работа 
 • \r\n

 • Да се апсолвенти, дипломирани или магистрирани на возраст до 28 години. 
 • \r\n

 • Да се во можност да ги посетат сите седум обуки
 • \r\n

\r\n


\r\n

\r\n

Сите заинтересирани да се пријават на skopje@mof.org.mk најдоцна до 17ти април 2011 до 20:00 часот. Апликацијата за учество може да се превземе од www.mof.org.mk 

\r\n


\r\n

\r\n

Бројот на учесници е ограничен. Обуките се бесплатни.

\r\n

 

\r\n

Обуките ќе се реализираат на следниве дати: 07-08 мај, 14-15 мај, 21-22 мај, 28-29 мај, 4-5 јуни, 11-12 јуни и 18-19 јуни. 

\r\n


\r\n

\r\n

Превземи:

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 
Сподели