Локална младинска иницијатива

Прирачник за младински активизам, неформално образование, дебата и организација на настани

LMI Priracnik SlikaПрирачникот носи наслов Локална младинска иницијатива, како нужна реакција на потребата од внатрешна интеграција на младите во Република Македонија, а со цел интеграција во Европската Унија. Потребата од едукација за демократијата кај младите, но и потребата од вредности блиски до отвореното општество се клучните мотиви кои се образложени во оваа книга. Младинскиот активизам како основа за развој на локалните средини, но и за државата во целост, е неопходниот услов за да може да зборуваме за останатите младински вредности во отвореното општество: неформалното образование, заштитата на младинските права, критичкото размислување, дебатата, јавното говорење и реализацијата на младински акции и настани.

Издава: Младински образовен форум

Автори: Ана Бојаџиевска, Катерина Шапкова, Марјан Забрчанец, Петар Лазаров, Бојан Маричиќ, Маја Стојановска

Издадена: 2009

Изданието е поддржано од Фондација Отворено општество – Македонија

Линк за преземање

Сподели