МОФ 2023

Што направи МОФ во 2023 година?

Овозможивме пристап до неформално образование за повеќе од 4.000 млади во државата:

 • Отворивме 21 локални МОФ центри во Скопје, Теарце, Делчево, Струмица, Штип, Гевгелија, Струга, Битола, Кратово, Тетово, Велес, Маврово-Ростуше, Дебар, Oхрид, Прилеп, Гостивар, Пробиштиш, Кавадарци, Maкедонска Каменица, Свети Николе и Неготино; 
 • Преку локалните центри во новата учебна 23/24 година со работа започнаа над 65 младински клубови за дебата и медиумска писменост, за учиме право, за активизам како и за новинарство;
 • Преку 4 тренизи за тренери, обучивме повеќе од 50 младински тренери;
 • Обучивме повеќе од 40 млади за спроведување на тренинзи по Y-Peer методологијата;
 • Нашите членови остварија над 15 посети на институции;

 

Не го повишувај тонот зајакни го аргументот! – Продолживме да ја промовираме важноста на дебатата и аргументираното изразување

 • Преку дебатните клубови на МОФ обучивме над 2000 млади на критичко размислување, аргументирано изразување и јавно говорење; 
 • Организиравме 2 големи национални дебатни турнири на кои учествуваа повеќе од 300 дебатери и 120 судии;
 • Нашите дебатери ја претставуваа државата на 7 меѓународни дебатни турнири и настани.
 • Продолживме да организираме јавни дебати за да ја поттикнеме и промовираме културата на дебата и аргументирано изразување меѓу младите
 • За прв пат организиравме Јавна дебата на кандидатите за ректор на УКИМ


Продолживме да креираме истражувања, анализи и прирачници за образование и млади:

 • Менториравме 47 млади за истражување и застапување
 • Објавивме 5 публикации:

„Дигиталниот свет на генерација Алфа – Водич за медиумска писменост за родители и старатели“
Истражување и план за застапување „Премости го јазот: помеѓу политиките и практиките за младинско учество во Албанија, Северна Македонија и Србија“
Истражување и план за застапување „Агенда за регионална соработка и нејзина ефикасност: Улогата на локалните капацитети во економските и младинските домени“
Истражување и план за застапување „Младински перцепции и ставови за миграцијата“
Истражување и план за застапување „Редефинирање на младинската вработеност преку Гаранцијата за млади“

Продолживме да го поттикнуваме и поддржуваме младинскиот активизам:

 • По 12-ти пат го организиравме најголемиот настан за социјален активизам – Engage, со повеќе од 300 млади посетители;
 • Организиравме 2 ENGAGE YOUTH настани за да ги прославиме и промовираме младите македонски активисти;
 • Повеќе од 150 млади иницираа промени во нивните локални заедници;
 • Изработивме прирачник за младински артивисти;
 • Организиравме 1 медиатон за креирање на мултимедијални содржини против загадувањето на воздухот;
 • 30 млади од урбани и рурални средини од целата држава станаа активисти – амбасадор(к)и за воздух;

Продолживме да ја спроведуваме нашата стратегија за инклузија и пристап до квалитетно образование и младински права за млади со попреченост:

 • Спроведовме кампања за промоција на знаковниот јазик и културата на глувите и наглувите во нашата држава;
 • Повеќе од 400 млади глуви и слепи лица беа вклучени во различни активности, проекти, настани и работилнци;
 • Организиравме настан „Кажи со раце“ на кој оргазиравме младинска акција и го одбележавме Меѓународниот ден на знаковен јазик;
 • Креиравме национална кампања за медиумска писменост за лица со оштетувања во слухот.
 • Спроведовме 21 локални работилници на теми поврзани со инклузија, еднаквост и конструктивни наративи, а на кои учество земаа повеќе 300 млади во различни градови низ државата;

 

Преку Радио МОФ продолживме да работиме на информираност на младите во државата:

 • Креиравме вкупно 3.388 новинарски производи;
 • Продуциравме 26 оригинални видеа и 24 Инста(нт) вести;
 • Спроведовме 52 интервјуа, 27 анализи, 8 истражувачки стории а снимивме над 100 подкасти од 18 различни подкастери.
 • Менториравме 8 млади новинари
 • Радио МОФ во 2023 година стана член на Young Media Network – интернационално здружение на младински медиуми и медиуми за млади.
Сподели