МОФ го објави извештајот „Студентски избори 2020/2021“

Младински образовен форум преку во рамки на програмата за Истражување го објави извештајот „Студентски избори 2020/2021“.

До моментот на изработка на извештајот „Студентски избори 2020/2021“, на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје се одржаа избори на 21 од 23 факултети во период од 4 ноември до 26 февруари.

Младинскиот образовен форум ги набљудуваше изборните процеси на сите 21 факултети каде што тие се реализираа

Вкупната излезеност на студентските избори беше 21%, односно гласале 4885 од 23383 студенти со право на глас. На онлајн изборите излезноста изнесувала 25.6%, а на изборите со физичко присуство излезеноста изнесува 5.13%. Неофицијалната излезеност на студентските избори во 2019/20 изнесувала 14.9%, што значи дека учеството на студентите на студентските избори се зголемило за 6%.

Во иднина, факултетите и студентските собранија треба да работат на поголема промоција на студентските организации, нивните надлежности и овластувања, како и промоција на студентските избори. Дополнително, онлајн изборите се покажуваат како далеку поефикасен метод за реализација на изборите, па треба да се размислува во насока на целосен премин кон онлајн избори.

Сподели

Please enter an Access Token on the Instagram Feed plugin Settings page.