Насилство кај средношколци

Краток опис: Истражувањето “Насилство помеѓу учениците од средно училиште“ е спроведено во периодот од февруари до април 2014 година, на примерок од 2472 испитаници. Целта на истражувањето беше да се испита во колкава мера е застапено насилното однесување помеѓу учениците од средните училишта во Македонија, во каква форма се јавува и дали постои разлика во прикажувањето на насилството во средини со хомогена и хетерогена етничката структура. Оваа анализа содржи обработка на добиените резултати од истражувањето, обработувајќи го искуството на средношколците со насилство во училиште, семејство, место на живеење, партнерски релации, како и анализа на факторите кои се поврзуваат со насилното однесувње помеѓу учениците од средно училиште.

Издава: Младински образовен форум

За издавачот: Марјан Забрчанец, извршен директор

Главен истражувач: Моника Божиноска

Асистент истражувач: Никола Демарџиев

Уредник: Марија Мирчевска

Издадена: 2014 година

Преземи анализа на македонски и албански јазик

Сподели

Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
This error message is only visible to WordPress admins

There's an issue with the Instagram Access Token that you are using. Please obtain a new Access Token on the plugin's Settings page.
If you continue to have an issue with your Access Token then please see this FAQ for more information.