Национален тренинг за спроведување на истражување и евалуација

На 04ти и 05ти февруари, Младински образовен форум во соработка со Меѓународната дебатна образовна асоцијација (International Debate Education Association) го организираше националниот тренинг за истражување и евалуација, на кој учествуваа повеќе од 30 млади вклучени во некоја граѓанска организација или неформална група.Обуката им овозможи на учесниците разработка на видовите на истражување и евалуација на активности кои се дел од работата на граѓанските организации. Специфично, обуката ги опфати следните теми: типови на истражувачки алатки, спроведување прашалници, фокус групи и интервјуа, анализа на податоци и евалуација на резултати. Овој тренинг се одржа во рамки на проектот „From measurement to learning: Monitoring and evaluation of the effect of debate clubs on debaters”, а е поддржан од Еразмус+ програмата на Европската Унија.

Сподели

Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
This error message is only visible to WordPress admins

There's an issue with the Instagram Access Token that you are using. Please obtain a new Access Token on the plugin's Settings page.
If you continue to have an issue with your Access Token then please see this FAQ for more information.