Национално дебатно првенство 2017

На 5ти и 6ти мај во просториите на Универзитетот ФОН се оддржа Националното дебатно првенство за средношколци. На турнирот учество земаа 15 тимови, 15 судии и 5 волнтери, членови на дебатната програма на МОФ. Турнирот се состоеше од 4 прелиминарни рунди, полуфинале и финале и се дебатираа две подготвени тези и една импромпту теза на анлиски јазик во World Schools дебатниот формат.Тезите кои се дебатираа се следните: Теза 1: “THW limit the development of the artificial intelligence” Teза 2: “TH prefers a prosperous autocracy over a fragile democracy” Tеза 3: “THB That graduates of developing countries should work in their native states for a minimum of 3 years” Победник на турнирот е тимот составен од Ана Угрова, Јаков Шаревски и Анастасија Марковска. Додека најдобрите тројца говорници се Андријана Пејчиновска, Јаков Шаревски и Анастасија Марковска.

Сподели