Обука за нови предавачи по Учиме право

Обуката за нови предавачи по Учиме право која редовно се одржува секоја година во октомври или ноември, оваа година ќе се одржи на 23 и 24 ноември 2013 година во Скопје.

Станува збор за тренинг на тренери кои откако успешно ќе ја поминат обуката, понатаму се вклучуваат во предавањата во Учиме право клубовите низ Скопје и останатите градови во државатакако волонтери под менторство на постарите и поискусни предавачи.

На оваа обука, учесниците се запознаваат со разни интерактивни методи и техники на предавање кои понатаму ќе ги применуваат на предавањата, елементи на добра лекција и како всушност треба еден училишен час да се одвива.Понатаму, тие самите се подготвуваат за презентација на еден час пред останатите учесници и предавачите, пришто добиваат повратни коментари и забелешки во однос на тоа како го организирале и како го воделе часот. Секогаш се обрнува посебно внимание на неформалниот карактер на овие предавања и интерактивниот пристап кој треба да понуди свежина и различност во училниците.

Обуката ја водат постари предавачи со повеќегодишно искуство во полето на неформално образование, водење на клубови по Учиме право, работа со средношколци, организирање на јавни настани и работилници.

На крајот на обуката, избраните кандидати добиваат сертификати за учество и успешно помината обука, пришто од нив се очекува и бара да земат активно учество во програмата Учиме право, но и во сите останати активности на Младинскиот образовен форум.

Учиме право програмата успешно се спроведува веќе 13 години во Скопје и во 8 градови низ Македонија: Тетово, Кичево, Струга, Битола, Велес, Штип, Радовиш, Делчево, а од оваа година ќе се воспостави соработка и со Куманово и Гевгелија.

Сподели