Одржан онлајн курс за средношколска дебата

Во периодот од 18-ти јуни до 9-ти јули, дебатната програма на МОФ организираше краток онлајн Курс по Дебата и Аргументирано изразување во соработка со Американското Катче во Битола. Курсот беше наменет за средношколци од повеќе училишта и се состоеше од четири онлајн предавања преку платформата Google Meet.

Предавањата кои ги одржаа Јаков Тушевски и Весела Трајкоска имаа за цел да им ги доловат на учесниците основите на Дебатата како основна алатка за организирана и аргументирана дискусија. Тие беа поделени во четири целини кои се предаваа на неделно ниво со цел подетално и подробно објаснување на самите елементи.

Учесниците (15 средношколци) во текот на курсот научија што е дебата, зошто е таа важна за општеството во кое живееме, какви видови на дебата постојат и каде и во кои се форми таа се среќава. Покрај тоа тие научија и за основниот елемент во дебатата – аргументот. Фокусирајќи се на овој елемент, тие научија што всушност тој претставува, кои се неговите елементи и низ практични примери се здобија со вештини за градење на еден правилен и целосен аргумент.

Покрја ваквите основни елементи, учесниците се здобија и со практични знаења од областа на анализа на теми и проблеми, како преку индкуција на големите и обемни проблеми да ги согледаат нивните чинители и да дојдат до нивно решавање.

На самиот крај на курсот на учесниците им беше прикажано како да искористат сѐ што научиле во претходните предавања за да состават еден аргументиран говор, поминувајќи ги сите стилски аспекти на јавното говорење и пронаоѓање и подобрување на индивидуалниот говорнички стил.

Сподели