Отворено предавање на тема „Design thinking“

Oваа сабота, на 27 март, ќе се одржи второто отворено предавање во склоп на проектот Младински претприемачки вештини.

Предавањето ќе биде на тема Design Thinking, а предавач ќе биде Софија Богева.

Сите заинтересирани може да се пријават овде, а на денот на предавањето сите пријавени ќе добијат линк за приклучување преку платформата за видео комуникација „Zoom“.

Овој проект е поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците или препораките изнесени овде се на имплементаторите/авторите, и не ги одразуваат оние на Владата на САД

Сподели

Please enter an Access Token on the Instagram Feed plugin Settings page.