Перцепција на студентите од УКИМ за студентско организирање

Целта на спроведеното истражување е да се утврди колкава е информираноста на студентите за студенското организирање, кои се нивните ставовите за начинот на кој  студентите се организирани, искуство со студентски активизам, кои се мотивите за нивното  ( не ) вклучување во формите на студентско организирање.

Опис на методологијата:

Истражувањето е спроведено на сите државни универзитети и во периодот на истражување најбројниот приватен универзитет,  ЈИЕ во Тетово. Вкупно се испитани 795 студенти. Истражувањето е спроведено во периодот февруари-март 2012 година.

Линк за преземање

Сподели