Петиција и претставки за екстерното оценување да се прогласи за пилот


DSCN0569
Младински образовен форум (МОФ) денеска, 3ти јули 2013 година, започнува да спроведува петиција за екстерното оценување оваа година да се прогласи за пилот. Петицијата е логичен чекор на реакција после сериозните пропусти во начинот на спроведување на екстерното тестирање, законските прекршувања и недоследности и нејасните цели на овој процес, од една страна, и игнорирањето на проблемот од институциите, од друга страна.

МОФ ги повикува сите ученици, наставници, професори, родители и загрижени граѓани да се потпишат на петицијата и со тоа да упатат глас до Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието и Државниот испитен центар да го прогласат екстерното тестирање оваа учебна година за пилот, да направат сериозна анализа на пропустите и ефектите, да отворат јавна дебата со засегнатите стран и да работат на негово подобрување со единствена цел – подобрување на образовниот процес и унапредување на перформансот и знаењето кај учениците и професорите, а не предизвикување страв.

Петицијата ќе се спроведува во тек на 10 последователни денови, на фреквентни локации на отворен простор во 16 градови во Македонија: Скопје, Тетово, Гостивар, Кичево, Дебар, Струга, Охрид, Ресен, Битола, Велес, Куманово, Кратово, Делчево, Гевгелија, Неготино и Штип.

Сите информации поврзани со локациите, термините и аргументацијата за петицијата се достапни на www.mof.mk/eksterno.

МОФ најавува и претставки по однос на законските прекршувања при имплементацијата на екстерното тестирање. Претставките ќе бидат доставени до Државниот управен инспекторат и Државниот просветен инспекторат, заради непочитување на законски предвидениот рок од 7 дена за објавување на листите со предмети за полагање  и неговото скратување на 4 дена. Дополнтелна претставка ќе биде поднесена заради непочитување на предвидениот рок за поднесување приговори по однос на објавените резултати во износ од 3 дена и негово кратење на 2 дена. Со ваквите скратени рокови директно е предизвикана штета врз учениците, а прекршени се член 45-в од Законот за средно образование, член 72-а од Законот за основно образование и член 9 од Правилникот за спроведување на екстерното оценување. Очекуваме постапка од страна на надлежните инспекторати и поништување на тестирањата во сите училишта каде е прекршен законот.

Меѓу најсериозните пропусти и неуспеси на екстерното оцеување се вбројуваат и паѓањата на компутерскиот систем, пробиените тестови кои се ширеа преку социјалните медиуми, тестовите кои содржеа прашања од материјал кој не е предаден, прашањата кои не содржеа ни еден точен одговор, масовната појава на слаби оценки кај цели генерации по одредени предмети. Дополнително, институциите и предвидените процедури сеуште не даваат одговор за постапката во случај на негативна оценка (незадоволителен – 1), имајќи во предвид дека македонскиот образовен систем не дозволува впишување на ваква оценка во свидетелство.

МОФ ги повикува сите оштетени и загрижени ученици и граѓани да достават претставки и до Народниот правобранител на Република Македонија, за што ја нудиме нашата помош и упатување при подготовката на потребната аргументација и документација, а ќе ги разгледаме и можностите за предизвикување на законските уредувања на екстерното оценување пред Уставниот суд на Република Македонија.

Линк до ФБ настан

Сподели