Посета на Основен суд Скопје 1

На 25.12.2018 година членовите на почетните Учиме право клубови од Скопје го посетија Основниот суд Скопје 1 – Скопје.
На оваа посета, учениците имаа можност најпрво да се запознаат со старата зграда на судот, каде групата се запозна со просториите, условите за работа и техничката опрема во старата зграда. Потоа, тие ја посетија и новата зграда на судот, која од неодамна е пуштена во употреба и каде се одржуваат поголемиот дел на судењата. Во текот на самата посета, судиката Сандра Крстиќ одржа кратко предавање во кое ги опфати надлежноста на судот, што е потребно да се стане судија, примери од повеќе тековни случаи, како и да одговара на прашњата поставени од страна на групата.

Сподели