Посета на Основен суд во Тетово

На 26ти февруари 2019 година членовите на Младински образовен форум на напредниот Учиме Право клуб беа во посетата на Основниот суд во Тетово. Секретарот на судот ги запозна членовите со работата во приемната и дневната архива и објасни околу видовите предмети и обвивки на списите и актите. Потоа во главната судница, го објасни редот на судницата. Членовите присуствуваа на кривичното рочиште кое се одложи, поради отсуството на обвинетиот. Судијата и обвинителката објаснија на присутните, околу постапката за повикување и канење на странки во постапката. На следното рочиште, кое повторно беше одложено поради отсуство на застапник на обвинението (обвинител) судијата го објасни понатамошниот тек на постапката и процесните дејства кои треба обвинителството, судот и полицијата да ги преземе.

Членовите на Учиме Право клубовите од Тетово ќе присуствуваат и на наредното рочиште.

Активноста се спроведува во склоп на проектот: Ангажирање на младите за студентски и младински политики, поддржан од Фондацијата Отворено општество – Македонија.

 

Сподели