Поткуп на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“

Целта на истражувањето е утврдување на перцепцијата за степенот на застапеност на појавата на поткуп, искуството на студентите , прагот на толеранција, подготвеност да се пријави оваа форма  на корупција во високото образование.

Опис на методологија:

За целите на истражувањето е спроведена анкета на репрезентативен примерок од 302 студенти од 6 факултети при УКИМ (Правен, Економски, Филолошки, Филозофски, Машински и Електротехнички). Истражувањето е спроведено во периодот на мај 2011 година.

Линк за преземање

 

Сподели