Поважни документи

Статут на Младински образовен форум

Стратегија на МОФ: 2020-2023 година

YEF’s Operational Strategy: 2020-2023

Програма за работа на МОФ: 2020 – 2021 година

Програма за работа на МОФ: 2022 – 2023 година

Програма за работа на МОФ: 2023 – 2024 година

Годишен извештај за работата на МОФ за 2017 година

Годишен извештај за работата на МОФ за 2018 година

Годишен извештај за работата на МОФ за 2019 година

Годишен извештај за работата на МОФ за 2019/2020 година

Годишен извештај за работата на МОФ за 2020/2021 година

Годишен извештај за работата на МОФ за 2021/2022 година

Годишен извештај за работата на МОФ за 2022/2023

Финансиски извештај за работата на МОФ за 2017 година

Финансиски извештај за работата на МОФ за 2018 година

Финансиски извештај за работата на МОФ за 2019 година

Финансиски извештај за работата на МОФ за 2020 година

Финансиски извештај за работата на МОФ за 2021 година

Финансиски извештај за работата на МОФ за 2022 година

 

Сподели