Повик за ангажирање на експерт/ка за креирање на методологија за истражување и спроведување на истражување

Mладински образовен форум (МОФ) во рамки на проектот „Квалитетни образовни политики и можности за младите“, поддржан од Фондацијата Отворено општество – Македонија, отвора повик за ангажирање на 1 (еден) експерт/ка за подготовка на методологија за истражување и спроведување на истражување за животниот стандард на младите од урбаните и руралните средини, со фокус на пристапот до образование и можностите за образование на младите.

Избраниот кандидат, односно кандидатка, ќе треба да подготви методологија за истражување, како и да го спроведе истражувањето за животниот стандард на младите со фокус на пристапот до образование од урбаните и руралните средини, опфаќајќи ги сите осум плански региони во државата.

Селектираниот кандидат/кандидатка треба да изработи:

  • Анкетен прашалник за млади од 15 до 29 години;
  • Сценарио за фокус-групи со млади од 15 до 29 години;
  • Анализа на податоците од прашалникот и фокус-групите;
  • Анализа на релевантните акти кои го регулираат рамноправниот развој помеѓу планските региони во државата;

Заинтересираните треба да ја достават својата апликација за ангажманот на електронската адреса info@mof.org.mk и policy@mof.org.mk, не подоцна од 18.04.2021 година со наслов „Пријава за експерт за подготовка на методологија за истражување на животниот стандард на младите од урбаните и руралните средини“.

Во пријавата, кандидатите треба да ги поднесат следните документи:

  • Лична биографија (CV) на македонски јазик;
  • Пополнета апликација (Апликација за подготовка на методологија и спроведување на истражување);
  • Финансиска понуда

Експертот/експертката ќе биде ангажиран/а во периодот април-август 2021 година. Предвидено е финалното истражување да биде готово до крајот на јуни односно почетокот на јули 2021 година.

За дополнителни информации или прашања, слободно обратете се на електронската адреса petar_barlakovski@mof.org.mk.

Проектот е финансиран од Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Сподели