Повик за Aсистент/ка за логистика во Младински образовен форум

Вклучи се во тимот на МОФ!

 

Младински образовен форум објавува Повик за асистент/ка за логистика одговорен/на за обезбедување логистичка и техничка поддршка на програмските и проектните активности во рамки на организацијата.

Младински образовен форум (МОФ) е младинска заедница која овозможува образование за дебата, правна писменост, лични и професионални вештини; креира истражувања и политики; обезбедува медиумски простор и информираност; поддржува активизам, самоорганизирање и учество; за општествен развој на младите.

 

РАБОТНА ПОЗИЦИЈА: Асистент/ка за логистика

ЛОКАЦИЈА: Канцеларија на МОФ, Скопје

 

ПРОФИЛ НА КАНДИДАТОТ/КАТА:

 • Да има навршено 18 (осумнаесет)години;
 • Способност за работење во динамична работна средина;
 • Способност да работи со тим, под притисок и во ограничена временска рамка;
 • Способност за непречена комуникација со организации, институции и медиуми;
 • Да има капацитет да презема и извршува обврски со строго почитување на зададените рокови и да направи приоритет на работа;
 • Да има капацитет да работи со луѓе со различна социјална и културна позадина;
 • Можност да работи од канцеларија базирана во Скопје;
 • Можност да работи за време на викенди;
 • Можност да патува во рамките на државата и надвор од неа, за потребите на програмата и организацијата.

 

ПОТРЕБНИ ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ:

 • Одлични комуникациски вештини, со високо ниво на говорен и пишан македонски и англиски јазик. Познавање на албански јазик ќе се смета за предност;
 • Минимум завршено средно образование. Завршено високо образование во областа наменаџмент или човекови ресурси ќе се смета за предност;
 • Минимум 1 година работно искуство во спроведување на постапки за обезбедување на понуди (procurement procedure);
 • Искуството со работа во невладин сектор и/или донаторски проекти е пожелно и ќе се смета за предност;
 • Напредно познавање на MS Office алатките: Word, Excel и PowerPoint.

 

ОПИС НА ГЛАВНИ РАБОТНИ ЗАДАЧИ:

 • Исполнување на работно време од 40 работни часа неделно;
 • Активна вклученост во исполнувањето на стратешките цели, приоритети и активности на МОФ;
 • Одржување на редовна комуникација и координација со Извршниот директор, Програмскиот директор, Претседателот и Административниот директор на МОФ, програмските/проектните тимови и младинските центри на МОФ;
 • Обезбедување на техничка и логистичка поддршка на програмските и проектните тимови при организирање на настани и активности на МОФ;
 • Планирање и обезбедување простор, барање на спонзорства, правење набавки, контактирање на надворешни инволвирани лица;
 • Обезбедување на материјали за реализирање на активностите на МОФ;
 • Организирање на настани, семинари, конференции и обуки на МОФ;
 • Водење на уредна архива (списоци за присуство, евалуации, понуди, фактури, записници и сл.) за активностите;
 • Учество во подготовка на проекти, успешно и навремено планирање, спроведување и координирање на проектните активности за кои е задолжен/а.

 

ШТО НУДИМЕ:

 • Флексибилна и динамична средина исполнета со позитивна енергија и млади луѓе;
 • Поддршка во исполнување на работните задачи;
 • Двонасочна евалуација на перформансите со конкретни насоки за подобрување и личен развој;
 • Проширување на мрежата на познанства со претставници на други организации и институции во земјава и странство;
 • Можност за унапредување на лични и меки вештини;
 • Учество на настани, конференции, семинари, обуки како претставник на МОФ.

 

КАКО ДА АПЛИЦИРАТЕ?

Заинтересираните кандидати треба да се пријават најдоцна до 12.03.2023 година (недела) до 23:59 часот на info@mof.org.mk и teodora_stolevska@mof.org.mk со назнака „Апликација за асистент/ка за логистика“со испраќање на:

– Биографија (CV) и

– Moтивациско писмо во должина до 1 страница.

Кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат поканети на интервју со комисијата составена од членови на Младински образовен форум.

Доколку имате дополнителни прашања, слободно обратете се на: info@mof.org.mk и teodora_stolevska@mof.org.mk.

 

Сподели