Повик за делегати на основачко собрание и за членови на извршниот одбор на Локалниот Младински Совет на општина Центар

Почитувани,

Иницијативниот одбор за основање на Локален младински совет во Општина Центар, заедно со Младински образовен форум, Центар за меѓукултурен дијалог и Општина Центар, распишува повик за пријавување на членови на Локалниот младински совет во Општина Центар.

Ни претставува особена чест да Ве повикаме да сте дел од Локалниот младински совет на Ошптина Центар, односно да номинирате делегати за основачкото собрание и да  номинирате предлог членови во извршниот одбор  на Локалниот младински совет во општина Центар [1]

Повикот е отворен за сите заинтересирани младински организации; организации за млади и мрежи на младински организации, како и други младински структури кои преку нивните претставници сакаат да учествуваат во работата на Локалниот младински совет на Општина Центар.

Сите заинтересирани организации кои ги исполнуваат критериумите за членство треба да ги достават следните документи на policy@mof.org.mk или во Архивата на Општина Центар на улица „Михаил Цоков” бб, 1000 Скопје, со назнака „За Емир Ќориќ – Апликација за Локален младински совет на Општина Центар“.

Услови за пријавување на делегат за Собрание

Задолжителни документи

  1. Статут за работа на организацијата (онаму каде што е применливо)
  2. Годишни извештаи за последните две години за реализирани младински активности во Општина Центар (доколку нема официјални годинишни извештаи може да се наведат и објаснат активностите во посебен документ)
  3. Пополнет формулар за пријавување на делегат (делегатот на организацијата ќе биде одговорен за комуникација со Локалниот младински совет на Општина Центар)

Апликациите ќе бидат разгледани пред одржување на основачкото Собрание. Собранието ќе се одржи на почетокот на месец септември 2015 година.

Услови за пријавување на член на Извршен одбор

  1. Да биде претставник на организација или друга форма на здружување на младите
  2. Да биде на возраст од 16-30 години
  3. Да биде жител на Општина Центар

Задолжителни документи

  1. Пријава за член на Извршен одбор
  2. Мотивационо писмо

Членовите на извршниот одбор на Локалниот младински совет на Општина Центар ќе бидат избрани на денот на одржување на основачкото собрание од страна на сите присутни основачи – претставници на организации и други форми на младинско здружување. Апликантите ќе ги презентираат своите кандидатури пред сите членови на основачкото собрание. Мандатот на членовите на Извршниот одбор е две години со можност за еден реизбор. Доколку е потребно, комисијата за верификација ќе побара од апликантите дополнителни документи за да се потврдат критериумите. Рокот за пријавување е од 15 август 2015 година до 5 септември 2015 година.

Апликациите ќе бидат разгледувани од Комисија за верификација на членство составена од претставници наИницијативниот одбор за основање на Локален младински совет на Општина Центар. 

 

Проектот „Развој на локални младински политики и локално младинско учество во 12 општини“ е насочен кон младите луѓе, младинските организации и сите форми на младинско здружување и локалната самоуправа. Главната цел на проектот е да се зајакнат капацитетите на младинското здружување на локално ниво, нивно формално препознавање од страна на општините, како и заедничка работа за унапредување на младинските политики на локално ниво, преку развој на младински активизам, младинска работа и младинско учество во процесите на донесување на одлуки. Проектот вклучува соработка со локалните самоуправи, локални акции и јавен процес на основање Локални младински совети, со поддршка од локалната самоуправа во 12 општини, а е финансиран од Европска Унија (ИПА програма – Civil Society Facility).

Сподели