Повик за Извршен директор на Младински образовен форум

Младински образовен форум (МОФ) отвора повик за извршен директор на организацијата. Секое заинтересирано лице кое ги исполнува критериумите за избор може да се пријави на конкурсот преку испраќање на:

 1. Лична биографија;
 2. Мотивационо писмо и
 3. Концепт за развој на позицијата за период од 3 години (февруари 2022 – јануари
  2025).

Со цел Предлог-програмата за работа на позицијата да ги содржи клучните заложби на целокупното работење на организацијата и да се даде можност кандидатот да ги претстави своите идеи и предлози, во поднесената Предлог-програма, меѓу другото, кандидатот треба да даде одговор и на следните прашања:

 1. Идеи и предлози на кандидатот за процесот за дефинирање на внатрешното тековно работење на организацијата
 2. Предлог активности и процеси кои ќе водат кон јакнење на внатрешните капацитети на организацијата и зголемување на мотивацијата на нејзините вработени лица и членови
 3. План за спроведување на Стратешкиот план на организацијата
 4. План за јакнење на финансиската одржливост на организацијата
 5. Идеи и предлози за справување со ризици и обезбедување фондови
 6. План за создавање на нови партнерства, соработки и вмрежувања и јакнење на постоечките
 7. Други прашања кои кандидатот смета дека се важни и потребни за развојот на
  организацијата

Извршниот директор работи со мандат од 3 годинии и има право на уште 2 реизбора согласно условите наведени во TOR-от за позицијата.

Описот на обврските на Извршниот директор е наведен во TOR-от прикачен кон овој повик. Во склоп на овој повик се прикачени и Статутот на МОФ и Стратегија на МОФ 2020-2023.

Заинтересираните кандидати треба да се пријават најдоцна до 21.01.2022 година (петок, 23:59 часот) на info@mof.org.mk и ivanapetkovska91@yahoo.com.На наведените мејл адреси можат да се постават и дополнителни прашања поврзани со повикот.

Кандидатите кои ќе се кандидираат на овој повик ќе бидат поканети на седница на Управниот одбор за презентација на својата кандидатура.

 

Сподели

Please enter an Access Token on the Instagram Feed plugin Settings page.