Повик за координатор/ка на програмата Учиме право

Согласно чл. 24 од Статутот на МОФ, Младински образовен форум објавува Повик за програмски координатор на програмата Учиме право.

Координаторот на програмата Учиме право работи со мандат од 18 месеци и има право на неограничен реизбор согласно условите наведени во TOR-от за позицијата.

Опис на обврските на координаторот се наведени во TOR-от прикачен кон овој повик.

Ангажманот на координаторот е 40 часа неделно и за истиот има предвиден финансиски надоместок во износ од 25.000 – 30.000 денари нето во зависност од искуството и образованието на кандидатот.

Заинтересираните кандидати треба да се пријават најдоцна до 26.10.2023 година (четврток, 23:59 часот) на info@mof.org.mk и matejpopducev@hotmail.com, со праќање на:

– Биографија (CV) на македонски јазик;

– Moтивациско писмо на македонски јазик во должина до 1 страница;

– Предлог-програма за работа на програмата на македонски јазик во должина до 5 страници.

Управниот одбор на МОФ го задржува правото да спроведе интервју со потесен круг на кандидати или да побара од кандидатите да ги презентираат нивните кандидатури на седница на УО.

Сподели