Повик за Програмски/а асистент/ка во Младински образовен форум

Биди дел од тимот на МОФ!

 

Младински образовен форум објавува Повик за програмски/а асистент/ка во програмата Учиме Право, одговорен за асистирање во спроведување на програмските цели и определби на програмата, како и на проекти спроведени од МОФ.

Младински образовен форум (МОФ) е младинска заедница која овозможува образование за дебата, правна писменост, лични и професионални вештини; креира истражувања и политики; обезбедува медиумски простор и информираност; поддржува активизам, самоорганизирање и учество; за општествен развој на младите.

 

РАБОТНА ПОЗИЦИЈА: Програмски/а асистент/ка во програмата Учиме Право

ЛОКАЦИЈА: Канцеларија на МОФ, Скопје

 

ПРОФИЛ НА КАНДИДАТОТ:

 • Да има навршено 18 (осумнаесет) години;
 • Способност за пронаоѓање на креативни решенија за промоција на активностите на програмата Учиме Право и МОФ;
 • Способност за работење во динамична работна средина;
 • Способност да работи со тим, под притисок и во ограничена временска рамка;
 • Способност за непречена комуникација со организации, институции и медиуми;
 • Да има капацитет да презема и извршува обврски со строго почитување на зададените рокови и да направи приоритет на работа;
 • Да има капацитет да работи со луѓе со различна социјална и културна позадина;
 • Можност да работи од канцеларија базирана во Скопје;
 • Можност да работи за време на викенди;
 • Можност да патува во рамките на државата и надвор од неа, за потребите на програмата и организацијата.

 

ПОТРЕБНИ ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ:

 • Одлични комуникациски вештини, со високо ниво на говорен и пишан македонски и англиски јазик. Познавање на албански јазик ќе се смета за предност;
 • Минимум завршено средно образование, завршено високо образование во областа на комуникациски студии, односи со јавност, новинарство и/или маркетинг, ќе се смета за предност;
 • Напредно познавање на MS Office алатките: Word, Excel и PowerPoint;
 • Претходно искуство во граѓански организации, посебно младински организации ќе се смета за предност.

 

ОПИС НА ГЛАВНИ РАБОТНИ ЗАДАЧИ:

 • Исполнување на работно време од 40 работни часа неделно;
 • Активна вклученост во исполнувањето на стратешките цели, приоритети и активности на МОФ;
 • Одржување на редовна комуникација и координација со Извршниот директор, Програмскиот директор, Претседателот, Административниот директор на МОФ, програмскиот координатор и другите координатори во МОФ и младинските центри;
 • Помага во координирање на проекти и активности обезбедени за поддршка на програмата или други проекти по потреба;
 • Помага во координирање на тимот ангажиран во програмата и предлага решенија за структурата и организацијата на програмата;
 • Помага во фасилитација на процеси на спроведување евалуации и проектните и програмските активности, како и евалуација на работата на тимот во програмата (предавања, тренинзи, настани и др.);
 • Навремено закажување и реализација на редовни координативни состаноци со телата на предавачи и други работни тела во рамките на програмата;
 • Обезбедување соодветна распределба на активностите во рамките на членството на програмата и вклучување на сите заинтересирани членови во програмските активности;
 • Помага во подготовка на процеси за разработка на стратешките програмски документи и документи за потребите на организацијата;
 • Помага во разработка на потребните правилници на програмата за нејзината работа, како и работата на работните тела и другите сегменти од нејзината работа;
 • Обезбедува уредна архива на сите значајни документи, едукативни материјали, печатени и промотивни материјали креирани од или потребни за спроведување на прогрaмата (дефинирање и обележување простор за архива во печатена форма во просториите на МОФ, како и обезбедување архива во електронска форма);
 • Обезбедување промоција на сите активности на програмата, преку дневна комуникација на социјалните мрежи, редовна комуникација со традиционалните медиуми, како и јавно и медиумско презентирање на активностите на програмата преку пишување известувања и покани до медиуми, давање изјави и слично;
 • Учествува во изнаоѓање на креативни решенија за развој и проширување на програмските цели и тела на програмата;
 • Учествува во навремена реализација на финансиските средства на програмата и проектите од програмата, согласно роковите предвидени во договорите за доделените грантови;
 • Комуникација и соработка со интернационални партнери на проекти, вмрежување и остварување заеднички активности со партнерските организации со кои МОФ работи на определени проекти или активности, претставување на организацијата во мрежите и сојузите во кои членува;
 • Учество во подготовка на проекти, успешно и навремено планирање, спроведување и координирање на проектните активности за кои е задолжен/а;
 • Учествува во обезбедување финансиска и ресурсна одржливост за работата на програмата и МОФ.

 

ШТО НУДИМЕ:

 • Флексибилна и динамична средина исполнета со позитивна енергија и млади луѓе;
 • Поддршка во исполнување на работните задачи;
 • Двонасочна евалуација на перформансите со конкретни насоки за подобрување и личен развој;
 • Проширување на мрежата на познанства со претставници на други организации и институции во земјава и странство;
 • Можност за унапредување на лични и меки вештини;
 • Учество на настани, конференции, семинари, обуки како претставник на МОФ.

 

КАКО ДА АПЛИЦИРАТЕ?

Заинтересираните кандидати треба да се пријават најдоцна до 12.03.2023 година (недела) до 23:59 часот на info@mof.org.mk и teodora_stolevska@mof.org.mk, со назнака „Апликација за програмски/а асистент/ка во програмата Учиме право“со испраќање на:

– Биографија (CV) и

– Moтивациско писмо во должина до 1 страница.

Кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат поканети на интервју со комисијата составена од членови на Младински образовен форум.

Доколку имате дополнителни прашања, слободно обратете се на: info@mof.org.mk и teodora_stolevska@mof.org.mk.

Сподели