Повик за учество во фокус група, за млади ЛГБТИ лица

Субверзивен Фронт во партнерство со Младински образовен форум  спроведуваат истражување кое има за цел да ги испита перцепциите и ставовите на младите во Скопје за состојбата со малтретирањето и вознемирувањето засновано на сексуална ориентација и родов идентитет, како и да ги истражи искуствата на дискриминација кај ЛГБТИ лицата во Скопје.

За реализација на истражувачките цели, двете организации објавија повик за учесници на фокус групи.  Овие фокус групи кои ќе се одржат на 12 септември, во канцелариите на Младински образовен форум со почеток во 12 и 15 часот. Дискусијата во рамки на фокус групите предвидено е да трае околу 2 часа. За сите останати детали избраните учесници ќе бидат дополнително известени.

За учеството во фокус група предвиден е надомест во износ од 600 денари (нето), како и освежување. Учеството е анонимно и од учесниците се очекува изреченото во фокус групите да не го споделуваат надвор од нив.

Лицата кои ќе бидат вклучени во фокус групите потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

– Да се на возраст од 18 до 30 години

– Да живеат во Скопје

– Да се идентификуваат како ЛГБТИ лица

Сите заинтересирани можат да се пријават со пополнета Апликација на info@s-front.org и на policy@mof.org.mk.

Сподели