Предизвици за млади

Краток опис: Брошурата „Предизвици за младите: Остварување и заштита на правата – Што прашуваат младите?“ е наменета за средношколците, студентите, младите и е посветена на прашањата кои се поставени до советодавниот сервис за права на млади и одговорите дадени од негова страна во конкретни случаи. Во оваа брошура се презентирани случаите во кои постапувал советодавниот сервис за права на млади и се сортирани прашањата и одговорите во три посебни категории: средно образование; високо образование и млади и комуникација со институции. Оваа брошура претставува анализа на случаите во кои постапувал советодавниот сервис за права на млади во периодот од шест месеци и тоа aприл 2014 – септември 2014 година. Целта на оваа брошура е да им помогне на средношколците, студентите, младите, како да постапуваат во слични ситуации и да најдат одговор на своите прашања, дилеми и проблеми. Советодавниот сервис постапувајќи по пристигнатите прашања, изготви вкупно осум практични обрасци (приговори, барање, молба, изјава) кои средношколците и студентите можат да ги најдат во оваа брошура, со цел да им биде полесно да ја отпочнат постапката за остварување на своето право.

Издава: Младински образовен форум

За издавачот: Марјан Забрчанец, извршен директор

Автори: Кристина Митрова, Александра Марковска, Тања Поповска

Главен уредник: Кристина Митрова

Уредници: Сања Божовиќ, Марија Мирчевска, Фросина Калевска

Издадена: 2014 година

Линкoви за преземање: Македонски || Албански

Изданието е поддржано од Aмбасада на САД во Скопје

Сподели