Проект на УСАИД за граѓанско општество

Период на реализација: 01.03.2012 – 30.06.2012

Донатор(и): УСАИД

Краток опис на проектот: „Проектот на УСАИД за граѓанско општество“ е проект на Фондацијата за Отворено Општество – Македонија, на кој Младински образовен форум е партнер- организација. Проектот ќе се реализира во период од 30 месеци и опфаќа млади на возраст од 16-28 години од Скопје, Тетово, Куманово, Дебар, Кичево, Струга, Штип, Делчево, Кратово, Гевгелија, Велес и Битола.

Главни цели на проектот се:

1) Заживување на граѓанското учество во политичкиот и општествениот живот; 2) Поддржување на граѓанското општество активно да се залага за демократски реформи и

3) Подобрување на соработката и здружувањето во граѓанскиот сектор со цел зајакнување на граѓанската одговорност.

Проектот е  сочинет од три главни компоненти:
Компонентата А: Граѓански активизам и учество е дизајнирана да ги зајакне граѓаните и младите да ги препознаат начините на кои можат да се ангажираат во своите заедници и да обезбедат различни нови механизми за нивно учество. Проектот генерира одржлив активизам и влијание преку поврзување на обуките за активно граѓанство со учење низ помагање во заедницата, волонтерство, користење нови медиуми, локални акции, грантови за граѓанско учество и активизам.
Компонентата Б: Мониторинг и застапување
Компонентата В: Соработка и мобилизирање

МОФ во рамките на овој проект се фокусира на првата компонента и своите активности ги реализира во 12 градови ( Скопје, Тетово, Велес, Куманово, Кратово, Делчево, Гевгелија, Дебар, Кичево, Битола, Струга, Штип). Во 2012 беа реализирани 7 локлани настани, 48 обуки за Младински активизам, 12 обуки за Нови медиуми и интернет активизам и 7 посети на институции.

Сподели

Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
This error message is only visible to WordPress admins

There's an issue with the Instagram Access Token that you are using. Please obtain a new Access Token on the plugin's Settings page.
If you continue to have an issue with your Access Token then please see this FAQ for more information.