Проекти

Тековни проекти

 

Youth Expression Project

Проектот за младинско изразување е спроведувам од Младински образовен форум во партнерство со Младински сојуз – Крушево и Центар за балканска соработка Лоја, а финансиран од IPA Civil Society Facility на Европската Унија.

Проектот за младинско изразување е креиран во насока на поттикнување и општествено активирање на младите преку низа активности, кампањи и обуки наменети за нив. Дополнително, проектот отвора простор за градење на капацитетите на граѓанските организации во полето на слобода на изразување преку два повици за поддршка на настани и обуки наменети за организациите. Кампањите на Радио МОФ, младинските клубови, академии и акции се дел од активностите кои ќе се реализираат во текот на целиот проект. Проектот се реализира од 1 јануари 2018 до 30 јуни 2020.

Повеќе за Проектот за младинско изразување: mof.mk/youthexpressionproject

 

Проект за Ангажирање на младите и студентите за младински политики

Во соработка со Фондацијата отворено општество – Македонија во 2019 МОФ го спроведува овој едногодишен проект кој цели да ги активира младите и студентите во областа на младинските политики. Преку активности со и студентии млади од 8 градови на национално ниво, и тоа: Скопје, Велес, Куманово, Тетово, Битола, Прилеп, Гевгелија и Струга проектот ќе вклучи учесници во врсничка едукација и неформално образование и пренесување на демократски вредности низ интерактивни неделни средби, обуки и настани за млади. Низ проектот младите ќе имаат прилика да учествуваат на специјално дизајнирани тренинзи преку кои  ќе изградат вештини применливи во областа на менторирање на средношколци, следење на младински и образовни политики и земање активно учество во демократски процеси во рамките на нивните факултетите и општеството воопшто. Проектот ќе обезбеди простор и за директно учество во следење на имплементацијата на студентските политики и тековно информирање преку Радио МОФ. Дополнително, студенти по новинарство и млади новинари ќе имаат прилика преку куси месечни пракси да се вклучат во работата на редакцијата на Радио МОФ.

 

USAID Youth Ethnic Integration Project

Целта на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието е подобрување на меѓуетничката интеграција преку овозможување на позитивни интеракции меѓу младите луѓе од различно етничко потекло на ниво на училиште и на ниво за заедница и негување на демократски и граѓански вредности и однесувања. Проектот се имплементира во соработка со Македонскиот Центар за Граѓанско Образование, Министерството за образование и наука, клучни образовни институции во државата и сите општини во Република Северна Македонија.

Во склоп на проектот се организираат активности што им овозможуваат на младите да земат активно учество во креирање позитивни промени во нивните локални заедници. Активностите во проектот се дизајнирани да вклучат различни засегнати страни, вклучително ученици, наставници, носители на одлуки и приватниот сектор, кои преку младински акции и јавни презнтации ги мапираат и решаваат проблемите во локалните заедници. Преку ваквите активности се зајакнува волонтерството, граѓанското вклучување и културата на дијалог меѓу младите.

За повеќе информации, посетете ја страницата: http://www.mcgo.org.mk/projects/usaid-yei/

 

Ангажирање на приватниот сектор во образованието за претприемништво

Целта на проектот „Ангажирање на приватниот сектор во образованието за претприемништво“ е да се зголемат капацитетите на младите од Македонија за да се вклучат во претприемништво, да се зголеми улогата на приватниот сектор во образованието за претприемништво и да се зголеми поддршката на политики кои ги подобруваат економските услови за младите од државата.

Во рамките на проектот е и подкастот „Skills that pay the bills“, едукативна програма, кампања за подигање на свесност и застапување и истражување за приликите при вработување.

Овој проект го спроведуваат Младински образовен форум (МОФ) и Институтот за европска политика (ЕПИ) со поддршка од Центарот за меѓународно приватно претприемништво (CIPE).

 

Поттикнување на младински активизам преку онлајн медиуми

Со проектот Fostering Youth Activism through Online Media, Младински образовен форум, преку мултимедијалната платформа Радио МОФ, а со поддршка од National Endowment for Democracy (NED) ќе објавува содржина и ќе спроведува акции, чија цел е да се справат со дезинформирањето кај младите. Преку радио програмата, веб страницата и продукција на видеа, Радио МОФ ќе промовира социјална инклузија, истовремено нудејќи веродостојна и објективна медиумска содржина.

Преку проектот младите ќе имаат можност да се запознаат со различни начини и вештини за креативно изразување, а МОФ ќе продолжи да ги развива своите младински Медиа-Арт клубови во четири градови
– Скопје, Тетово, Велес и Битола.

Како дел од проектот во 2019 година ќе биде организирано  8-то издание на конференцијата за друштвен активизам, ENGAGE. Во текот на еднодневниот настан во Скопје, експерти, продуценти и уметници од Македонија и регионот ќе учествуваат во повеќе од 15 презентации и работилници за најдобри практики во новите медиуми, аудио и видео активизам и онлајн кампањи за подигање на свеста.

 

Студентски домови без корупција

Во периодот од август 2018 – јули 2019 ќе биде спроведен проектот поддржан од Програмата за поддршка на високото образование на Фондациите Отворено општество, чија примарна цел е поттикнување на  институциите на потранспарентно и поодговорно управување со студентските домови.  Проектот подразбира истражување за јавните набавки и перцепциите на студентите за корупција во студентските домови и реализирање активности за зајакнување на студентите и нивно активно вклучување и подобрување на студентските домови преку локални иницијативи.

Имајќи предвид дека не се организирани културни и социјални активности за учениците во домовите, ќе биде организиран и првиот јавен повик за активности кои се креирани од станарите во студентските домови. Студентите во домовите се пасивни со години, а сите нивни активности се репресирани, што ги деморализира и ги исклучува од влијанието врз функционирањето на студентскиот дом. Со овој проект сакаме да понудиме можност со кој ќе ги инспирираме и мотивираме студентите да направат промена за подобрување на квалитетот на живот каде што домуваат. Домовите кои ќе бидат вклучени во овој проект се: Стив Наумов, Гоце Делчев и Кузман Јосифовски Питу во Скопје.

 

Empower Youth to Debate Across Europe

Целта на проектот Empower Youth to Debate Across Europe е да изготви наставна програма која ќе служи за обука за дебатни тренери, да организира меѓународни и национални тренинзи за тренери според изготвената програма, да создаде механизам за акредитација на тренерите и онлајн дата база на тренери во Европа. Активностите на проектот ќе се реализираат од јуни 2018 до декември 2019 во кои учество покрај партнери се 7 други организации од 7 различни земји меѓу кои: IDEA NL од Холандија како носител на проектот заедно со Deutsche Debattiergesellschaft e.V. од Германија, Debasu centrs од Латвија, Viesoji istaiga Neformaliojo svietimo debatu centras од Литванија, Slovenská debatná asociácia од Словачка и ARDOR од Романија. Проектот е подржан од Key action 2 од Erasmus + програмата.

 

Имплементација на Конвенцијата за правата на детето во Македонија

Носител на проектот Имплементација на конвенцијата за правата на детето во Македонија е Коалиција СЕГА со поддршка од Фондацијата Песталоци. Проектот е реализиран во партнерство со Младински образовен форум (МОФ) и Првата детска амбасада во светот Меѓаши и во соработка со Министерството за образование и наука.

Оваа иницијативоја произлегува од утврдената потреба за законско регулирање на ученичкото учество во образовниот систем за да се придонесе кон подобрен квалитет на живот на средношколците и развивање на нивните демократски капацитети и активно граѓанство.

 

Проектот за образовни центри за советување и алумни стипендисти на Фондациите Отворено општество

Проектот има за цел да ги поврзе капацитетите и ресурсите на МОФ со знаењето и искуството на алумни стипендистите на Фондациите Отворено општество во корист на млади истражувачи, студенти и пошироката јавност во Македонија. Младите и студентите во Македонија немаат можност да прават истражувања и истражувачка академска работа поради ограничени ресурси – финансиски и менторски. Недостасуваат податоци базирани на истражувања во областа на младите и образованието, што резултира со политики развиени на нерелевантни информации, наместо докази базирани на факти. Со овој проект беа искористени капацитетите на алумни стипендистите, со цел да ги споделат своите знаења со младите кои за прв пат се занимаваат со општествено релевантни истражувања и заедно да придонесат во креирање на квалитетни анализи кои ќе помогнат да се подобрат политиките или да се подигне свеста за важни прашања во Македонија. Во склоп на проектот беа поддржани пет истражувања кои беа менторирани од алумни стипендистите на Фондациите отворено општество и други искусни истражувачи.

 

Хисторија, Историја, Повјест – Лекции за денешницата

Проектот „Хисторија, историја, повјест – лекции за сегашноста“ е лансиран во 2015 година од страна на Куќата на Ана Франк, во соработка со локалните партнерски организации од Хрватска (Хрватска образовна и развојна мрежа за еволуција на комуникацијата – ХЕРМЕС), Босна и Херцеговина (Младинска иницијатива за човекови права – YIHR и Хуманост во акција – HIA), Србија (Отворена комуникација – ОК) и Македонија (Младински образовен форум – МОФ). Проектот има за цел да подигне свест и да покрене дискусија за скорешната историја на национализам, ексклузија, предрасуди, дискриминација во регионот и да промовираме дебата и дијалог за нашето заедничко минато. Исто така, сакаж да промовираж критичко мислење за историски настани и нивното значење за современи предизвици, како и да инспирира историско образование кое е интердисциплинарно граѓанско образование. Повеќе информации за проектот може да се најдат на:  http://historijaistorijapovijest.org

 

„Movies that matter“ – филмски фестивал за документарен филм

Проектот „Movies that matter“ ја користи моќта на филмот за поддршка на човековите права и социјалната правда. Филмскиот фестивал служи како уникатна платформа за дијалог за јавноста, експертите, уметниците, креаторите на политики, новинарите и граѓанското општество. Од 4-ти до 16-ти декември 2018 година, Младински образовен форум со поддршка од Амбасадата на Кралството Холандија, го организираше по втор пат филмскиот фестивал за документарен филм во пет градови низ државата: Велес, Тетово, Скопје, Куманово и Битола. По секоја филмска проекција следуваше дискусија со експерт на темата од филмот.

Младински образовен форум со поддршка на Амбасадата на Кралството Холандија, како продолжување на проектот „Movies that matter“, во текот на месеците мај и јуни 2019 година организираше 3 училишни дискусии во Скопје, Тетово и Битола со над 100 средношколци, посветени на човековите права, насловени како „Discussions that matter“. Целта на „Discussions that matter“ е да се поттикне критичкото размислување кај средношколците, но и да ги мотивира средношколците да ја разберат важноста на почитувањето на човековите права, но и да се борат за заштита на нивните права.

 

Младинска Академија на МОФ

Младински образовен форум ја организираше Младинската академија која се одржа од 12 – 16 август 2019 г. во Дојран. На деветтата по ред академија учесниците имаа можност да се запознаат со начините за активно вклучување во својата средина со цел да бидат дел од социјалните промени на локално и национално ниво.

Летната академија обезбеди учество за 100 млади од: Скопје, Тетово, Велес, Куманово, Битола, Струга, Прилеп или Крушево. Програмски, академијата опфати содржини кои кај младите ќе пренесат знаења од областа на слобода на изразување, општествени случувања и граѓански права, младински активизам и застапување за младинските интерес. Во рамки на академијата се работеше на првата младинска декларација документ кој ќе ги доближи младите до работата на инситуциите, но уште поважно, ќе гарантира нивно вклучување во процесите на креирање политики кои се однесуваат на младите.

Младинската академија преставува збир од активизам, образование, пријателство и создавање на социјална промена, а се организира преку „Проектот за младинско изразување“ финансиран од Европската Унија, Академијата беше поддржана и од Град Скопје,Македонски центар за граѓанско образование и Американската амбасада во Скопје

Сподели