Raising Human Rights Awareness Through Film

Младински филмски клубови на МОФ и МакеДокс

Период 12/03/2015 – 31/12/20152015

Донатор: National Endowment for Democracy

Носители на проектот: МакеДокс (Здружение за промоција на документаристика) во партнерство со МОФ

Краток опис за проектот:

Младински образовен форум во партнерство со МакеДокс реализира проекции на документарни филмови низ дванаесет градови во Македонија ( Скопје, Тетово, Дебар, Кичево, Струга, Ресен, Битола, Гевгелија, Неготино, Велес, Кратово и Куманово) во период од седум месеци, март-мај и септември-декември.

Проектот има за цел подигање на свесноста за човековите права низ филм. Филмовите кои се одбираат за проекциите се  охрабрувачки и позитивни, но дел се занимаваат со помалку весели или „тешки“ теми. Заедничко за сите е што се комплексни, многуслојни и немаат едноставна порака. 

После секоја една проекција публиката има можност да дискутираат на темата која ја обработува филмот, а секоја дискусија има и свој модератор. На проекциите гостуваат и професионалци од избраните области кои се обработуваат преку документарните филмови кои се прикажуваат.

Сподели