Регионално истражување за перцепција на корупција во високото образование

Регионалното истражување за перцепција на корупција во високото образование е спроведено во периодот септември- ноември 2012 година.

Истражувањето во Македонија е спроведено на случаен примерок од 721 испитаник, од шест факултети (Машински фаултет, Факултет за електротехника и информациски технологии, Правен факултет, Економски факултет, Филозофски факултет и Филолошки факултет) на УКИМ.

Истражувањето на ниво на мрежата на ACSN – SEE е спроведено на 615 испитаници во Загреб, два државни Универзитети во Молдавија на 825 испитаници, на Универзитетот во Белград со 827 испитаници и Универзитетот во Пловдив со 475.

Форми на корупција кои беа предмет на истражување: непотизам, (доделување на повисока оценка, поло­жување на испит, упис на факултет),поткуп (условено купување на учебници, плаќање за положување на испит, упис на факултет), мамење (препишување на испит, пишување на туѓи трудови), плагијат (студентски и научни трудови).

Издава: Младински образовен форум

Автори: Лазар Поп Иванов, Петар Димитров, Марија Мирчевскa, , Мартин Алексоски

Издадена: 2013

Изданието е поддржано од Фондации Отворено општество

Линк за преземање

Сподели