Регистар на студентски организации

Register za studentski organizaciiРегистерот на студентски организации служи како база на податоци за постоечките студентски организации. Целта на оваа база на податоци е да ги информира сите заинтересирани студенти за целите и за активностите на организациите, како и за тоа во кои нивни конкретни активности можат да се вклучат.

Издава: Младински образовен форум

Издадена:  2013

Линк за преземање

Сподели